Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)

W serwisie znajdziesz 4821 przetargów 798000002 (Usługi drukowania i powiązane).

93595 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Usługi poligraficzne polegające na przygotowaniu i wykonaniu różnych druków ogólnouczelnianych dla potrzeb Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie.

91425 / 2016-06-17 - Inny: instytucja kultury

Muzeum Historii Żydów Polskich - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla projektów realizowanych w ramach programu Żydowskie dziedzictwo kulturowe.

85229 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Rybczewice - Rybczewice (lubelskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą folderu promującego ofertę gmin Szlaku Jana III Sobieskiego oraz dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

84787 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lublin - Lublin (lubelskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Opracowanie graficzne, skład i druk Informatora Lubelskiej Karty Seniora oraz laserowe oznakowanie danych na kartach Lubelska Karta Seniora

83223 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy przewodnika turystycznego Spacerkiem po Radomiu w wersji włoskiej

81009 / 2016-06-10 - Inny: państwowa jednostka budżetowa

Krajowe Centrum ds. AIDS - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Wykonanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych - 5 części (oznaczenie sprawy: KC/AIDS/DZ/270-17/2016).

80567 / 2016-06-10 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Wykonanie projektu graficznego, druk i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz opracowanie graficzne elektronicznej wersji Raportu za rok 2015 dla Europejskiego Centrum Konsumenckiego

74753 / 2016-06-08 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Wspólne wydanie drukiem książek: a) Wokół romantyzmu. Koncepcja, opracowanie i wstęp Leszek Żyliński i Tomasz Waszak, (Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 42), b) Emigracja wewnętrzna. Podstawy, motywacje, dylematy. Koncepcja, opracowanie i wstęp Hubert Orłowski, (Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 43), c) Heinz Schilling, Martin Luther. Buntownik w czasach przełomu, (Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 44), w ramach serii wydawniczej Poznańska Biblioteka Niemiecka pod redakcją naukową Prof. dra hab. Huberta Orłowskiego

72679 / 2016-06-07 - Inny: Państwowa instytucja kultury

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Druk wydawnictw Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina - wykonanie druku i oprawy 5 woluminów serii faksymilowej

71563 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 10 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/132/2016

71285 / 2016-06-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących przygotowania do druku (łamania) 10 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/131/2016

70245 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Usługa wykonania projektu graficznego, przygotowania do druku i druk 3 numerów kwartalnika

67297 / 2016-06-02 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Druk offsetowy oraz dostawa publikacji do siedziby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

61481 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Mapa kieszonkowa ze skrzydełkiem, Plan Miasta Rzeszowa (skala 1:20 000), składany w gwiazdę

61327 / 2016-05-31 - Inny: instytucja kultury

Muzeum Lubelskie w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
wykonanie wydawnictw dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz ich dostarczenia do siedziby zamawiającego (magazyn wydawnictw - ul. Zamkowa 9, Lublin) wraz z ich rozładunkiem

133940 / 2016-05-25 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz opracowanie wersji internetowej publikacji przygotowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2016 r

59033 / 2016-05-25 - Podmiot prawa publicznego

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
druk albumów w różnych wersjach językowych na potrzeby Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś - Ukraina 2007 - 2013

128338 / 2016-05-20 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Wspólne wydanie drukiem książek: a) Wokół romantyzmu. Koncepcja, opracowanie i wstęp Leszek Żyliński i Tomasz Waszak, (Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 42), b) Emigracja wewnętrzna. Podstawy, motywacje, dylematy. Koncepcja, opracowanie i wstęp Hubert Orłowski, (Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 43), c) Heinz Schilling, Martin Luther. Buntownik w czasach przełomu, (Poznańska Biblioteka Niemiecka, tom 44), w ramach serii wydawniczej Poznańska Biblioteka Niemiecka pod redakcją naukową Prof. dra hab. Huberta Orłowskiego

122554 / 2016-05-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Opracowanie i druk materiałów konferencyjnych na potrzeby organizacji konferencji pn: Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur

121650 / 2016-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto st. Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w ramach którego działa: Urząd Pracy m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy

117734 / 2016-05-11 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Przygotowanie do druku i druk sześciu skryptów w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

117254 / 2016-05-11 - Inny: państwowa jednostka budżetowa

Krajowe Centrum ds. AIDS - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
Wykonanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych - 7 części (oznaczenie sprawy: KC/AIDS/DZ/270-14/2016)

51775 / 2016-05-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług druku oraz dostawy 10 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/132/2016

51733 / 2016-05-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Jagielloński - Kraków (małopolskie)
CPV: 798000002 (Usługi drukowania i powiązane)
wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług dotyczących przygotowania do druku (łamania) 10 numerów miesięcznika /Alma Mater/ dla UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/131/2016