Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Miasto Inowrocław

W serwisie znajdziesz 1150 przetargów Miasto Inowrocław.

86487 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906500008 (Usługi usuwania azbestu)
DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA INOWROCŁAWIA

68747 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 302000001 (Urządzenia komputerowe)
Dostawa urządzeń komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławia

68711 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W DWÓCH BUDYNKACH URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA PRZY UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA NR 36 ORAZ NR 33-35

64521 / 2016-06-01 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452113404 (Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego)
BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJI CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ NR 12 I NR 14 W INOWROCŁAWIU

117770 / 2016-05-11 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 909100009 (Usługi sprzątania)
Wykonanie usług sprzątania, odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia

113128 / 2016-05-06 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906500008 (Usługi usuwania azbestu)
DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA INOWROCŁAWIA

97728 / 2016-04-20 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
WYKONANIE REMONTU 12 LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH MIASTA INOWROCŁAWIA

91758 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452110009 (Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych)
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO (NR 2), Z LOKALAMI SOCJALNYMI, PRZY UL. RĄBIŃSKIEJ W INOWROCŁAWIU

81314 / 2016-04-07 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 909100009 (Usługi sprzątania)
Wykonanie usług sprzątania, odśnieżania i usuwania oblodzeń na terenie nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia

78652 / 2016-04-06 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH: - DO PAWILONU HANDLOWEGO PRZY UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 23 W INOWROCŁAWIU, - DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 PRZY Al. MIKOŁAJA KOPERNIKA 18 W INOWROCŁAWIU, WRAZ Z CHODNIKAMI, MIEJSCAMI PARKINGOWYMI, ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM, Z UWZGLĘDNIENIEM LOKALIZACJI POD POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

74038 / 2016-04-01 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
BUDOWA CIĄGU ROWEROWO - PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO ULICE JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO I MACIEJA WIERZBIŃSKIEGO W INOWROCŁAWIU

54812 / 2016-03-11 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
WYKONANIE REMONTU 12 LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH MIASTA INOWROCŁAWIA

45206 / 2016-03-01 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 502321001 (Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego)
Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność Miasta Inowrocławia

40866 / 2016-02-24 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452110009 (Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych)
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO (NR 2), Z LOKALAMI SOCJALNYMI, PRZY UL. RĄBIŃSKIEJ W INOWROCŁAWIU

35640 / 2016-02-17 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
BUDOWA CIĄGU ROWEROWO - PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO ULICE JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO I MACIEJA WIERZBIŃSKIEGO W INOWROCŁAWIU

34858 / 2016-02-17 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 507110002 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych)
Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych Miasta Inowrocławia

29352 / 2016-02-10 - Administracja samorządowa

Miasto Inowrocław - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 502321001 (Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego)
Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność Miasta Inowrocławia