Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Osięciny

W serwisie znajdziesz 190 przetargów w miejscowości Osięciny.

129492 / 2016-05-20 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C, NAGÓRKI - KROTOSZYN, na odcinku o długości 1,000 km, od km 1+835 do km 2+835

113164 / 2016-05-06 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg

113024 / 2016-05-06 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny

83386 / 2016-04-11 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej nr 180205 C, NAGÓRKI - KROTOSZYN, na odcinku o długości 1,000 km, od km 1+835 do km 2+835

322366 / 2015-11-27 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905131007 (Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych)
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny

281444 / 2015-10-22 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905131007 (Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych)
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny

115324 / 2015-05-15 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.

76994 / 2015-04-07 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.

13214 / 2015-01-20 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452440009 (Wodne roboty budowlane)
Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa gminnego centrum rekreacji publicznej

397764 / 2014-12-04 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452440009 (Wodne roboty budowlane)
Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa gminnego centrum rekreacji publicznej

375116 / 2014-11-14 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905131007 (Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych)
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny

345622 / 2014-10-17 - Administracja samorządowa

Gmina Osięciny - Osięciny (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905131007 (Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych)
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny.