Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 713561009 (Usługi kontroli technicznej)

W serwisie znajdziesz 841 przetargów 713561009 (Usługi kontroli technicznej).

93623 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Przegląd okresowy obiektów budowlanych administrowanych przez 22 bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku

92655 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi legalizacji, adiustacji i napraw ręcznych radarowych mierników prędkości, ręcznych laserowych mierników prędkości

92517 / 2016-06-17 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Usługi adiustacji, wzorcowania i naprawy urzadzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu dla potrzeb KWP w Bydgoszczy.

81643 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Okresowe pomiary ochronne dla instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy w 2016 r. - I Etap. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/18/16

80207 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie przeglądów okresowych: rocznych i pięcioletnich lokali/budynków mieszkalnych i innych lokali/budynków użytkowych, będących w administrowaniu ANR OT Olsztyn

74537 / 2016-06-08 - Inny: Jednostka Wojskowa

22 Baza Lotnictwa Taktycznego - Malbork (pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Przegląd okresowy obiektów budowlanych administrowanych przez 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku

72301 / 2016-06-07 - Podmiot prawa publicznego

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami - Zabrze (śląskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie kompleksowych pomiarów skuteczności i wydajności wentylacji mechanicznej w Szpitalu Miejskim Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

70821 / 2016-06-06 - Inny: Agencja Wykonawcza

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Kontrola okresowa roczna stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach mieszkalnych i użytkowych Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie.

69843 / 2016-06-06 - Inny: Agencja Wykonawcza

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Kontrolę okresową stanu technicznego obiektów budowlanych - kontrola okresowa roczna i pięcioletnia budynków Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie.

60207 / 2016-05-30 - Podmiot prawa publicznego

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
wykonanie usług kominiarskich w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobie ANR OT Poznaniu - numer postępowania 016/POZ/12/2016

131570 / 2016-05-24 - Administracja samorządowa

Miasto Rybnik - Rybnik (śląskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji placówek Miasta Rybnika (placówki oświaty, kultury, sportu, polityki społecznej i zarządzania kryzysowego) z podziałem na zadania, w zakresie: a) kontroli okresowej przeprowadzanej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, (...)

130232 / 2016-05-23 - Podmiot prawa publicznego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Gdynia (pomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Przegląd okresowy 5-letni stanu technicznego infrastruktury lotniskowej lotniska Malbork i lądowiska śmigłowcowego KPW Gdynia

56295 / 2016-05-20 - Podmiot prawa publicznego

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami - Zabrze (śląskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie przeglądów okresowych kontroli rocznych, półrocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych pozostających w zarządzie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - przegląd budynku Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka segment A przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu

56185 / 2016-05-20 - Administracja samorządowa

Powiat Buski - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Sprawowanie kontroli i nadzoru geodezyjnego nad prawidłowym i zgodnym ze SIWZ wykonaniem usługi pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Nowy Korczyn - I etap.

127114 / 2016-05-19 - Inny: Spółka Prawa Handlowego

Ekoenergia Silesia S.A. - Katowice (śląskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Przeprowadzenie przeglądów technicznych i gwarancyjnych urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia - Woda - Bezpieczeństwo i budynku Parku Przemysłowo - Technologicznego Ekoenergia - Efektywność, położonych w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38

124742 / 2016-05-17 - Uczelnia publiczna

Politechnika Koszalińska - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Okresowa 5-cio letnia kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach Politechniki Koszalińskiej

123018 / 2016-05-16 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Część 1. Wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego i przydatności do użytkowania wałów przeciwpowodziowych na terenie województwa opolskiego o długości 48,64 km Część 2. Wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego i przydatności do użytkowania zbiorników wodnych na terenie województwa opolskiego - 2 szt.

121942 / 2016-05-16 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Opole (opolskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Ekspertyza stanu technicznego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km od 121+800 do km 122+000, o długości ok. 800 metrów, w miejscowości Obrowiec, gmina Gogolin

121064 / 2016-05-13 - Inny: jednoosobowa spółka skarbu państwa

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - Bytom (śląskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz elektroenergetycznych dla Oddziału w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód - Część I mechaniczna i Część II elektryczna w roku 2016

53337 / 2016-05-13 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Okresowe pomiary ochronne dla instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy w 2016 r. - I Etap. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/18/16

51475 / 2016-05-10 - Administracja samorządowa

Powiat Buski - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Sprawowanie kontroli i nadzoru geodezyjnego nad prawidłowym i zgodnym ze SIWZ wykonaniem usługi pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wiślica - I etap.

114396 / 2016-05-09 - Podmiot prawa publicznego

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami - Zabrze (śląskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie przeglądów okresowych kontroli rocznych, półrocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych pozostających w zarządzie Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

112210 / 2016-05-05 - Inny: Agencja Wykonawcza

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Kontrola okresowa roczna stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach mieszkalnych i użytkowych Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Warszawie.

111746 / 2016-05-05 - Inny: Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Badania i pomiary instalacji elektrycznej w budynkach internatowych przy Al. Piastów 40A, ul. Wojska Polskiego 254 i ul. Łukasińskiego 37 w Szczecinie

111544 / 2016-05-05 - Podmiot prawa publicznego

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami - Zabrze (śląskie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Wykonanie przeglądów instalacji gazowej w budynkach wchodzących w skład zasobów Miasta Zabrze zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

110554 / 2016-05-04 - Inny: Agencja Wykonawcza

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 713561009 (Usługi kontroli technicznej)
Kontrola okresowa stanu technicznego obiektów budowlanych Skarbu Państwa będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego w podziale na 3 części.