Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

84047 / 2016-06-14 - Inny: państwowa osoba prawna / Wigierski Park Narodowy (Suwałki)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-14 pod pozycją 88312. Zobacz ogłoszenie 88312 / 2016-04-14 - Inny: paÅ„stwowa osoba prawna.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 84047

Data publikacji: 2016-06-14

Nazwa: Wigierski Park Narodowy

Ulica: Krzywe 82

Numer domu: 82

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 87 5666322

Numer faxu: 87 5632541

Adres strony internetowej: www.wigry.win.pl

Regon: 20066493000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 88312

Data wydania biuletynu: 2016-04-14

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 88312

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa osoba prawna

Inny rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup narybku

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Zakup narybku siei, węgorza europejskiego, lina, pstrąga potokowego, troci jeziorowej,suma

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie w Suwałkach, ul. M. Konopnickiej 10, 16 - 400 Suwałki

Adres pocztowy wykonawcy: ul. M. Konopnickiej 10,

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Nazwa: dostawa narybku siei

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 09/06/2016

Liczba ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 67904,00

Cena wybranej oferty: 61845,00

Cena minimalna: 61845,00

Cena maksymalna: 61845,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy:
Polski Zwiazek Wedkarski Gospodarstwo Rybackie w Suwałkach

Adres pocztowy wykonawcy: Ul. M. Konopnickiej 10

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Nazwa: zakup narybku węgorza

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 09/06/2016

Liczba ofert: 2

Szacunkowa wartość zamówienia: 25000,00

Cena wybranej oferty: 24990,00

Cena minimalna: 24990,00

Cena maksymalna: 24990,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy:
Polski Zwiazek Wędkarski Gospopdarstwo Rybackie w Suwałkach

Adres pocztowy wykonawcy: Ul. M. Konopnickiej 10

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Nazwa: Zakup narybku lina

Nr częsci: 3

Data udzielenie zamówienia: 09/06/2016

Liczba ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 19320,00

Cena wybranej oferty: 17388,00

Cena minimalna: 17388,00

Cena maksymalna: 17388,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy:
Polski Zwiazek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie w Suwałkach

Adres pocztowy wykonawcy: Ul. M. Konopnickiej 10

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Nazwa: Zakup narybku pstrąga potokowego

Nr częsci: 4

Data udzielenie zamówienia: 09/06/2016

Liczba ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 5200,00

Cena wybranej oferty: 4200,00

Cena minimalna: 4200,00

Cena maksymalna: 4200,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy:
Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie w Suwałkach

Adres pocztowy wykonawcy: Ul. M. Konopnickiej 10

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Nazwa: zakup narybku troci jeziorowej

Nr częsci: 5

Data udzielenie zamówienia: 09/06/2016

Liczba ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 5400,00

Cena wybranej oferty: 4830,00

Cena minimalna: 4830,00

Cena maksymalna: 4830,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV: 033110002

Podobne przetargi

118680 / 2015-05-20 - Inny: Państwowa Osoba Prawna

Wigierski Park Narodowy - Suwałki (podlaskie)
CPV: 033110002 ()
Przedmiotem zamówienia są następujące dostawy a) narybek siei - 26 000 szt. b) narybek węgorza europejskiego - 40 kg. c) narybek lina - 690 kg. d) narybek pstrąga potokowego - 4000 szt.

457126 / 2013-11-08 - Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Areszt Śledczy w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 033110002 ()
Dostawa środków czystości. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w imieniu i na rzecz wszystkich jednostek SW okręgu białostockiego

74272 / 2013-02-21 - Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Areszt Śledczy w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 033110002 ()
Dostawa środków czystości. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu i na rzecz innych zamawiających i własnym tj. wszystkich jednostek organizacyjnych Okręgu Białostockiego Służby Więzienne