Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

86189 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa / Miasto Suwałki (Suwałki)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-05-18 pod pozycją 126322. Zobacz ogłoszenie 126322 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 86189

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Miasto Suwałki

Ulica: ul. Mickiewicza 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 087 5628000

Numer faxu: 087 5628098

Adres strony internetowej: www.um.suwalki.pl

Regon: 79067103000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 126322

Data wydania biuletynu: 2016-05-18

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 126322

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół nr 2 i Przedszkola nr 5 w Suwałkach

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są remonty pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół nr 2 i Przedszkola nr 5 w Suwałkach zgodnie z dokumentacja t.j. załącznikami graficznymi, przedmiarami robót (formularze cenowe) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót:
Część 1. Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 36/38 - modernizacja pomieszczeń szatni na parterze Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach;
Część 2. Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach, ul. Witosa 4
- modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5 w Suwałkach;
2.Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji. Użyte tam oraz w przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego.
3.Zamawiający nie dopuszcza na etapie przetargu dokonywania zmian w rozwiązaniach technicznych i materiałowych w stosunku do dokumentacji za wyjątkiem zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż tam określone.
4.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego.
5.Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty)

Kody CPV:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlana WORONIECKI Jarosław Woroniecki

Adres pocztowy wykonawcy: ul. 1 Maja 5/40

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Nazwa:
Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach, ul. Witosa 4
- modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 5 w Suwałkach

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 15/06/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 36585,36

Cena wybranej oferty: 53639,34

Cena minimalna: 53639,34

Cena maksymalna: 53639,34

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

222344 / 2014-07-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Augustowie - Augustów (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Żłobek Nr 1 w Augustowie, ulica Kilińskiego 6, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej

253178 / 2013-07-01 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY SANITARNYCH DO BUDYNKÓW KMP W BIAŁYMSTOKU, UL. 42-GO PUŁKU PIECHOTY 44

165754 / 2014-05-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Suwałkach na potrzeby utworzenia Transgranicznego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Suwałkach

34649 / 2009-02-06 - Inny: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża - Białowieża (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Dodatkowe roboty remontowo-budowlane w trakcie rozbudowy leśniczówki Centura 6 w ramach modernizacji osady w Nadleśnictwie Białowieża.

320444 / 2013-08-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w wolnych lokalach użytkowych przy ul. Krótka 10; ul. M. Konopnickiej 6 i ul. Sejneńska 7 w Suwałkach

368482 / 2013-09-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w wolnych lokalach użytkowych przy ul. Krótka 10 i ul. M. Konopnickiej 6 w Suwałkach

127452 / 2010-05-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku użytkowym przy ul. Szkolna 7 w Suwałkach.

272612 / 2009-08-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Janów - Janów (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zmianę przeznaczenia budynku służby zdrowia na budynek administracji samorządowej

301336 / 2013-07-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Augustowie - Augustów (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przedszkole Nr 2 w Augustowie ulica Kopernika 24, dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej

139035 / 2011-05-16 - Uczelnia publiczna

Politechnika Białostocka - Białystok (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
budowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Hala Berlin Politechniki Białostockiej Wydziału Zarządzania

287212 / 2013-07-22 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego - Białystok (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia Filii Nr 15 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego położonej przy ul. Skłodowskiej 14B w Białymstoku wg załączonych projektów i przedmiarów stanowiących załącznik do SIWZ.

174355 / 2012-08-13 - Uczelnia publiczna

Politechnika Białostocka - Białystok (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Przebudowa pomieszczeń Laboratoryjnych na Potrzeby Pracowni Środowiska Leśnego W Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej W Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 1 Wchodzącej W Skład Naukowego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Ramach Projektu Nr POPW 1.1-18 Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej Współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oraz Środków Budżetu Państwa W Ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

126322 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Modernizacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół nr 2 i Przedszkola nr 5 w Suwałkach

129416 / 2011-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Żłobek Miejski Nr 4 - Białystok (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w Żłobku Miejskim Nr 4 w Białymstoku ul. Broniewskiego 1A

59028 / 2013-02-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Mienia Komunalnego - Białystok (podlaskie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie robót remontowych w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku cz. I - nr sprawy: TT/DZ/3412/1/13.