Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

77413 / 2016-06-09 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej / Areszt Śledczy w Suwałkach (Suwałki)

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Suwałkach. CPV 03200000-3

Opis zamówienia

Część1- warzywa świeże i jabłka
1) burak ćwikłowy, klasa I, workowany opak. jed. max. 30 kg, - 3.080,00 kg
2) Marchew, , klasa I, workowana, opak. jed. max. 30 kg - 11.050,00 kg
3) kapusta biała , klasa I, workowana, opak. jed. max. 30 kg - 2.920,00 kg
4) Cebula klasa I, workowana opak. jed. max. 30 kg, - 7.400,00 kg
5) Kapusta czerwona, klasa I, workowana opak. jed. max. 30 kg - 1.130,00 kg
6) Pietruszka korzeń klasa I, workowana, opak. jed. max. 30 kg - 1.580,00 kg
7) Seler korzeniowy , klasa I, workowany opak. jed. max. 20 kg - 1.630,00 kg
8) Rzepa czarna, odmiana jadalna, kl. I, op. jed. max. 30 kg - 530,00 kg
9) Kapusta pekińska, klasa I, workowana opak. jed. max. 30 kg - 1.580,00 kg
10) jabłko, klasa I, opakowanie jedn. max. 15 kg - 900,00 kg

Część 2 - warzywa sezonowe
1) pomidor, klasa I, opakowanie jedn. max. 15 kg - 3.000,00 kg
2) ogórek świeży, klasa I, opakowanie jedn. max. 15 kg -3.000,00 kg
3) papryka - słodka, zielona, klasa I, op. jed. Max. 5 kg - 2.000,00 kg

Część 3 - ziemniaki
1) Ziemniaki młode, klasa I, workowane, opak. jedn. max. 50 kg - 34.680,00 kg

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 77413

Data publikacji: 2016-06-09

Nazwa: Areszt Śledczy w Suwałkach

Ulica: ul. Wojska Polskiego 29

Numer domu: 29

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 087 5651207

Numer faxu: 087 5650328

Adres strony internetowej: www.sw.gov.pl

Regon: 00031959800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Inny rodzaj zamawiającego:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Suwałkach. CPV 03200000-3

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Część1- warzywa świeże i jabłka
1) burak ćwikłowy, klasa I, workowany opak. jed. max. 30 kg, - 3.080,00 kg
2) Marchew, , klasa I, workowana, opak. jed. max. 30 kg - 11.050,00 kg
3) kapusta biała , klasa I, workowana, opak. jed. max. 30 kg - 2.920,00 kg
4) Cebula klasa I, workowana opak. jed. max. 30 kg, - 7.400,00 kg
5) Kapusta czerwona, klasa I, workowana opak. jed. max. 30 kg - 1.130,00 kg
6) Pietruszka korzeń klasa I, workowana, opak. jed. max. 30 kg - 1.580,00 kg
7) Seler korzeniowy , klasa I, workowany opak. jed. max. 20 kg - 1.630,00 kg
8) Rzepa czarna, odmiana jadalna, kl. I, op. jed. max. 30 kg - 530,00 kg
9) Kapusta pekińska, klasa I, workowana opak. jed. max. 30 kg - 1.580,00 kg
10) jabłko, klasa I, opakowanie jedn. max. 15 kg - 900,00 kg

Część 2 - warzywa sezonowe
1) pomidor, klasa I, opakowanie jedn. max. 15 kg - 3.000,00 kg
2) ogórek świeży, klasa I, opakowanie jedn. max. 15 kg -3.000,00 kg
3) papryka - słodka, zielona, klasa I, op. jed. Max. 5 kg - 2.000,00 kg

Część 3 - ziemniaki
1) Ziemniaki młode, klasa I, workowane, opak. jedn. max. 50 kg - 34.680,00 kg

Kody CPV: 031000002

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 3

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2016

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Potencjał techniczny:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: C

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.sw.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Areszt Śledczy
16-400 Suwałki
ul. Wojska Polskiego 29

Data składania wniosków, ofert: 17/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Areszt Śledczy
16-400 Suwałki
ul. Wojska Polskiego 29
sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa: warzywa świeże i jabłka

Opis:
1) burak ćwikłowy, klasa I, workowany opak. jed. max. 30 kg, - 3.080,00 kg
2) Marchew, , klasa I, workowana, opak. jed. max. 30 kg - 11.050,00 kg
3) kapusta biała , klasa I, workowana, opak. jed. max. 30 kg - 2.920,00 kg
4) Cebula klasa I, workowana opak. jed. max. 30 kg, - 7.400,00 kg
5) Kapusta czerwona, klasa I, workowana opak. jed. max. 30 kg - 1.130,00 kg
6) Pietruszka korzeń klasa I, workowana, opak. jed. max. 30 kg - 1.580,00 kg
7) Seler korzeniowy , klasa I, workowany opak. jed. max. 20 kg - 1.630,00 kg
8) Rzepa czarna, odmiana jadalna, kl. I, op. jed. max. 30 kg - 530,00 kg
9) Kapusta pekińska, klasa I, workowana opak. jed. max. 30 kg - 1.580,00 kg
10) jabłko, klasa I, opakowanie jedn. max. 15 kg - 900,00 kg

Kody CPV: 031000002

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2016

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: warzywa sezonowe

Opis:
1) pomidor, klasa I, opakowanie jedn. max. 15 kg - 3.000,00 kg
2) ogórek świeży, klasa I, opakowanie jedn. max. 15 kg -3.000,00 kg
3) papryka - słodka, zielona, klasa I, op. jed. Max. 5 kg - 2.000,00 kg

Kody CPV: 031000002

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2016

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 5

Nazwa kryterium 2:
upust od przeciętnej ceny z notowań warzyw i owoców

Znaczenie kryterium 2: 95

Numer części zamówienia: 3

Nazwa: ziemniaki

Opis:
Ziemniaki młode, klasa I, workowane, opak. jedn. max. 50 kg - 34.680,00 kg

Kody CPV: 031000002

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2016

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 5

Nazwa kryterium 2:
upust od pzreciętnej ceny notowań warzyw i owoców

Znaczenie kryterium 2: 95

Podobne przetargi

281322 / 2011-09-09 - Inny: Lasy Państwowe

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża - Białowieża (podlaskie)
CPV: 031000002 ()
Dostawa, rozładunek i rozwiezienie pasz do dokarmiania żubrów w Nadleśnictwie Białowieża w Białowieży na potrzeby Projektu pt. Ochrona in situ żubra w Polsce - część północno-wschodnia.

345346 / 2012-09-13 - Inny: Lasy Państwowe

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża - Białowieża (podlaskie)
CPV: 031000002 ()
Dostawa, rozładunek i rozwiezienie pasz do dokarmiania żubrów w Nadleśnictwie Białowieża w Białowieży na potrzeby Projektu pt. Ochrona in situ żubra w Polsce - część północno-wschodnia.

212732 / 2011-07-22 - Inny: Lasy Państwowe

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża - Białowieża (podlaskie)
CPV: 031000002 ()
Dostawa, rozładunek i rozwiezienie pasz do dokarmiania żubrów w Nadleśnictwie Białowieża w Białowieży na potrzeby Projektu pt. Ochrona in situ żubra w Polsce - część północno-wschodnia

308620 / 2012-08-21 - Inny: Lasy Państwowe

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża - Białowieża (podlaskie)
CPV: 031000002 ()
Dostawa, rozładunek i rozwiezienie pasz do dokarmiania żubrów w Nadleśnictwie Białowieża w Białowieży na potrzeby Projektu pt. Ochrona in situ żubra w Polsce - część północno-wschodnia