Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach

W serwisie znajdziesz 135 przetargów ZarzÄ…d Dróg i Zieleni w SuwaÅ‚kach.

78751 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 502321001 (Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego)
Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Suwałk

69283 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 502322002 (Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej)
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Suwałk

46937 / 2016-04-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 797100004 (Usługi ochroniarskie)
Ochrona i dozór mienia w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 84 oraz monitorowanie szaletu miejskiego przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach

42425 / 2016-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 799410000 ()
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Suwałk

39067 / 2016-04-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk

34411 / 2016-04-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452332214 (Malowanie nawierzchni)
Oznakowanie poziome ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk: cienkowarstwowe odblaskowe i grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne

30965 / 2016-03-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 799410002 (Usługi pobierania opłat)
Zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Suwałk

59774 / 2016-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 797100004 (Usługi ochroniarskie)
Ochrona i dozór mienia w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 84 oraz monitorowanie szaletu miejskiego przy ul. Noniewicza 71A w Suwałkach

22403 / 2016-03-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk

12353 / 2016-02-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 452332214 (Malowanie nawierzchni)
Oznakowanie poziome ulic w granicach administracyjnych miasta Suwałk: cienkowarstwowe odblaskowe i grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne

162725 / 2015-11-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 349211000 (Zamiatarki drogowe)
Dostawa używanej zamiatarki ulicznej skonfigurowanej fabrycznie, bez przeróbek

155717 / 2015-10-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych w Suwałkach - Część nr 1 - Rejon nr 1, Część nr 2 - Rejon nr 2

154619 / 2015-10-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 349271002 (Sól drogowa)
Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016 r. w ilości 2 000 ton

144933 / 2015-10-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 091234008 ()
Dostawa paliw ciekłych w obrocie bezgotówkowym na potrzeby Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

141951 / 2015-09-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych w Suwałkach - Część nr 1 - Rejon nr 1, Część nr 2 - Rejon nr 2

138767 / 2015-09-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach - Suwałki (podlaskie)
CPV: 349271002 (Sól drogowa)
dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2015/2016 r. w ilości 2 000 ton