Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

81253 / 2016-06-10 - Administracja samorządowa / Miasto Suwałki (Suwałki)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 90712. Zobacz ogłoszenie 90712 / 2016-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 81253

Data publikacji: 2016-06-10

Nazwa: Miasto Suwałki

Ulica: ul. Mickiewicza 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 087 5628000

Numer faxu: 087 5628098

Adres strony internetowej: www.um.suwalki.pl

Regon: 79067103000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 90712

Data wydania biuletynu: 2016-04-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 90712

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach.

Rodzaj zamówienia: B

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454210004 (Roboty w zakresie stolarki budowlanej)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452600007 (Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
452232008 (Roboty konstrukcyjne)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
452324604 (Roboty sanitarne)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
452331615 (Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Wojska Polskiego 28

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

ID województwa: 9

Województwo / kraj: podlaskie

Data udzielenie zamówienia: 09/06/2016

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 2

Szacunkowa wartość zamówienia: 2098823,94

Cena wybranej oferty: 2392719,31

Cena minimalna: 2392719,31

Cena maksymalna: 2665266,24

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

373252 / 2010-11-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina WÄ…sosz - WÄ…sosz (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont świetlicy wiejskiej oraz wykonanie placu zabaw we wsi Bagienice, gmina Wąsosz

172926 / 2015-07-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica - Wysokie Mazowieckie (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM POŁOŻONEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 4 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE.

34171 / 2015-03-11 - Inny: wykonywanie kolejowych przewozów osób i rzeczy

"Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie fundamentów pod podnośniki Kutruffa w hali napraw w istniejącym budynku w Białymstoku, ul. Kopernika 60 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej na potrzeby zasilania podnośników Kutruffa.

238788 / 2013-06-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Szkół Samorządowych w Sztabinie - Sztabin (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Samorządowych w Sztabinie.

298984 / 2013-07-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dobrzyniewo Duże - Dobrzyniewo Duże (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże- etap II

323024 / 2010-10-07 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jeleniewo - Jeleniewo (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa placu (boisk) wielofunkcyjnego w miejscowości Jeleniewo.

110980 / 2010-04-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży - Łomża (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na I i II piętrze na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej

206248 / 2014-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina WÄ…sosz - WÄ…sosz (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Ulepszenie dróg dojazdowych do pól: 1. Droga gminna nr 104205 B Wąsosz - Świdry- Awissa do granicy gminy . 2. Droga gminna nr 104216 B Wąsosz - Koniecki Małe do granicy gminy od drogi Wąsosz - Świdry -Awissa .

241750 / 2012-07-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Gródek - Gródek (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa targowiska wiejskiego w ramach Programu Mój Rynek

74642 / 2014-03-06 - Uczelnia publiczna

Politechnika Białostocka - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie magazynu (wiaty) paliw wraz z urządzeniami i instalacjami stanowiącymi całość techniczno-użytkową na potrzeby laboratorium badań oleju roślinnego jako paliwa lub biokomponentu w silnikach wysokoprężnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej wraz z zagospodarowaniem terenu - na działkach nr geod. 31/24, 31/25, 31/28, 12/14 (obręb 9) położonych w Białymstoku przy ul. Świerkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (...)- DO-120.362/31/14

170945 / 2011-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jeleniewo - Jeleniewo (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, pełniącej funkcję domu kultury gminy Jeleniewo

10973 / 2016-02-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nurzec-Stacja - Nurzec-Stacja (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borysowszczyzna - Etap I

191620 / 2010-07-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe - Mońki (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361 B we wsi Szpakowo w km 0 + 000 - 0 + 727,80

176478 / 2012-05-29 - Inny: państwowa jednostka budżetowa

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - Łomża (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ADAPTACJI I REMONTU BUDYNKU BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH PRZY AL.LEGIONÓW NR 9 W ŁOMŻY NA POTRZEBY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY.

408318 / 2012-10-19 - Inny: Lasy Państwowe

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża - Białowieża (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa czterech brogów do przechowywania siana dla żubrów, realizowanych wg projektu Ochrona in situ żubra w Polsce - część północno-wschodnia

184987 / 2010-07-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu pomieszczeń dydaktycznych w Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych w Zakładzie Farmakologii i Samodzielnej Pracowni Biofarmacji oraz korytarza w Zakładzie Farmacji Stosowanej UMB w Białymstoku

109512 / 2016-05-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Suwałki - Suwałki (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont ścian i sufitów korytarzy oraz klatek schodowych w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach zlokalizowanych przy ulicy Mickiewicza 1

203457 / 2014-09-25 - Inny: jednostka organizacyjna samorzÄ…du terytorialnego

Dom Pomocy Społecznej - Choroszcz (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Docieplenie i przebudowa budynku Oddziału Żeńskiego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy

356832 / 2013-09-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach - Mońki (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa wiejskiej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mońki wraz z budową przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kuleszach