Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Burmistrz Mogilna

W serwisie znajdziesz 86 przetargów Burmistrz Mogilna.

251791 / 2009-12-23 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Sprzątanie jezdni i chodników w mieście Mogilno w okresie wiosenno-letnio-jesiennym oraz zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg gminnych i alejek parkowych stanowiących ciągi piesze znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Mogilna w roku 2010

221555 / 2009-11-25 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Sprzątanie jezdni i chodników w mieście Mogilno w okresie wiosenno - letnio - jesiennym oraz zimowe utrzymanie chodników w ciągach dróg gminnych i alejek parkowych stanowiących ciągi piesze znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Mogilna w roku 2010.

379138 / 2009-10-29 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno z podziałem na zadania nr I i nr II w sezonie zimowym 2009/2010.

356266 / 2009-10-13 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno z podziałem na zadania nr I i nr II w sezonie zimowym 2009/2010.

317144 / 2009-09-14 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa fontanny w Parku Miejskim oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej

302028 / 2009-09-02 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaganiec, od km 1+358 do km 2+189 o długości 0,831 km w ramach II etapu

288548 / 2009-08-21 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie.

286030 / 2009-08-20 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa fontanny w Parku Miejskim oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej

282888 / 2009-08-18 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonywanie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie oraz usług w zakresie rozliczenia środków finansowych inwestycji.

278580 / 2009-08-13 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331615 (Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych)
Modernizacja alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie, działki o nr: 360, 1163, 1161, 335, 334/2, 333/2 i 332

266154 / 2009-08-04 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 712200006 (Usługi projektowania architektonicznego)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie.

256588 / 2009-07-28 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaganiec, od km 1+358 do km 2+189 o długości 0,831 km w ramach II etapu

249598 / 2009-07-22 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonywanie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie oraz usług w zakresie rozliczenia środków finansowych inwestycji.

239612 / 2009-07-15 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonywanie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego na zadaniu Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie oraz usług w zakresie rozliczenia środków finansowych inwestycji.

226054 / 2009-07-07 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaganiec, od km 1+358 do km 2+189 o długości 0,831 km w ramach II etapu

222658 / 2009-07-03 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331615 (Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych)
Modernizacja alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie, działki o nr: 360, 1163, 1161, 335, 334/2, 333/2 i 332

181856 / 2009-06-08 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 713220001 (Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa, w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie

174872 / 2009-06-02 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont ulic dojazdowych tzw. sięgaczy od prawej strony ul.11-go Listopada w Mogilnie

168668 / 2009-05-27 - Administracja samorządowa

Burmistrz Mogilna - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont ulicy 11-go Listopada w Mogilnie na odcinku od ulicy Hipolita Cegielskiego do ulicy Dębowej.