Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

78193 / 2016-06-09 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

zaplecza SEO Uganda

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie z dnia pod pozycją . Zobacz ogłoszenie / - .

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 78193

Data publikacji: 2016-06-09

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Nie

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i przesył energii elektrycznej do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach ul.M.Kopernika 2.

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Dostawa i przesył energii elektrycznej do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach ul.M.Kopernika 2.

Kody CPV: 093000002

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
653100009 (Przesył energii elektrycznej)

Kod trybu postepowania: WR

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Spółka Akcyjna

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Górecka 1

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-201

ID województwa: 14

Województwo / kraj: wielkopolskie

Data udzielenie zamówienia: 29/04/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 813,01

Cena wybranej oferty: 1000,00

Cena minimalna: 1000,00

Cena maksymalna: 1000,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

zal_pprawna_hid: g;

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art.: art. 67 ust. 1 pkt 3

Uzasadnienia wyboru trybu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył energii elektrycznej do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach ul. M.Kopernika 2. W związku z przejęciem od Morskiego Oddziału Straży Granicznej nieruchomości w Międzyzdrojach przy ul.M.Kopernika 2 oraz przeniesieniem do tej lokalizacji Komisariatu Policji, niezbędne było zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej do czasu przygotowania procedury przetargowej i wyłonienia dostawcy z zachowaniem zasad konkurencji. Zamawiający udzielił zamówienia dotychczasowemu dostawcy energii elektrycznej do budynku tj. ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul.Górecka 1, w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.04r prawo zamówień publicznych, co jest zasadne ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Podobne przetargi

29450 / 2012-01-31 - Inny: Infrastruktura Wojskowa

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby kompleksu wojskowego w Szczecinie

37316 / 2015-02-19 - Administracja samorządowa

Gmina Pyrzyce - Pyrzyce (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych

343750 / 2012-09-12 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Sprzedaż ciepła i świadczenie usług przesyłowych dla budynku siedziby Inspektoratu ZUS przy ul. Łuzyckiej 3 w Gryfinie.

13245 / 2012-01-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Choszczno (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
KOMPLEKSOWA USŁUGA OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I USŁUGĘ DYSTRYBUCYJNĄ DO BUDYNKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE

78261 / 2016-06-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa i przesył energii elektrycznej do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach ul.M.Kopernika 2.

293798 / 2014-09-04 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego

70251 / 2016-06-06 - Administracja samorządowa

Gmina Stare Czarnowo - Stare Czarnowo (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Stare Czarnowo

171152 / 2011-06-24 - Uczelnia publiczna

Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa i przesył energii elektrycznej do budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-hotelarskich w Kołobrzegu

48574 / 2012-02-17 - Administracja rządowa terenowa

Izba Celna w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii cieplnej do nowej siedziby Urzędu Celnego w Koszalinie

291649 / 2011-11-08 - Inny: Zakład Karny

Zakład Karny - Szczecinek (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej

69366 / 2016-03-25 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dystrybucja energii elektrycznej do siedziby KMP we Włocławku.

380282 / 2013-09-19 - Administracja samorządowa

Gmina Świerzno - Świerzno (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru gminy Świerzno i jej jednostek organizacyjnych.

31239 / 2016-03-25 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa i dystrybucja energii cieplnej o do budynku Komendy Powiatowej Policji w w Gryfinie przy ul.Łużyckiej 3H

143254 / 2015-06-15 - Administracja samorządowa

Gmina Mieszkowice - Mieszkowice (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice, Moryń i Cedynia oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie pełnomocnictw, które upoważniają gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego

21380 / 2015-01-29 - Administracja samorządowa

Gmina Maszewo - Maszewo (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostarczanie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wraz z jej dystrybucją

272722 / 2015-10-14 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dystrybucja energii elektrycznej do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

355796 / 2015-12-29 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. - Choszczno (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów zarządzanych przez MPGK Sp. z o.o. na rok 2016

225635 / 2013-10-28 - Administracja samorządowa

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina - Wolin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych