Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

78261 / 2016-06-09 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie z dnia pod pozycją . Zobacz ogłoszenie / - .

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 78261

Data publikacji: 2016-06-09

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Nie

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i przesył energii elektrycznej do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach ul.M.Kopernika 2.

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Dostawa i przesył energii elektrycznej do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach ul.M.Kopernika 2.

Kody CPV: 093000002

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
653100009 (Przesył energii elektrycznej)

Kod trybu postepowania: WR

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Spółka Akcyjna

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Górecka 1

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-201

ID województwa: 14

Województwo / kraj: wielkopolskie

Data udzielenie zamówienia: 29/04/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 325,20

Cena wybranej oferty: 400,00

Cena minimalna: 400,00

Cena maksymalna: 400,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

zal_pprawna_hid: g;

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art.: art. 67 ust. 1 pkt 3

Uzasadnienia wyboru trybu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i przesył energii elektrycznej do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach ul. M.Kopernika 2. W związku z przejęciem od Morskiego Oddziału Straży Granicznej nieruchomości w Międzyzdrojach przy ul.M.Kopernika 2 oraz przeniesieniem do tej lokalizacji Komisariatu Policji, niezbędne było zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej do czasu przygotowania procedury przetargowej i wyłonienia dostawcy z zachowaniem zasad konkurencji. Zamawiający udzielił zamówienia dotychczasowemu dostawcy energii elektrycznej do budynku tj. ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul.Górecka 1, w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.04r prawo zamówień publicznych, co jest zasadne ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Podobne przetargi

114484 / 2011-05-16 - Administracja samorządowa

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego

128083 / 2014-06-13 - Administracja samorządowa

Gmina Dolice - Dolice (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dolice i jej jednostek organizacyjnych

264810 / 2013-07-08 - Administracja samorządowa

Gmina Kozielice - Kozielice (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kozielice i jej jednostek organizacyjnych.

415120 / 2013-10-11 - Administracja rządowa terenowa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie i terenowych komórek organizacyjnych.

383362 / 2013-09-20 - Administracja samorządowa

Gmina Golczewo - Golczewo (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Golczewo i jej jednostek organizacyjnych

529866 / 2013-12-20 - Administracja samorządowa

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim - Ustronie Morskie (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO

58860 / 2012-02-28 - Inny: Jednostka oświatowa utworzona przez JST

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie - Gryfino (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Kompleksowa dostawa ciepła do budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, ul. 9 Maja 4

114558 / 2011-05-16 - Administracja samorządowa

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego

264007 / 2011-10-07 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla Sądu Okręgowego w Koszalinie. Znak sprawy ZP/SO/13/2011

11032 / 2013-01-08 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostarczanie ciepła do obiektu Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczeciński ul.Staszica 27

333446 / 2015-12-07 - Inny: Instytucja kultury

Gryfiński Dom Kultury - Gryfino (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

29466 / 2016-02-10 - Administracja samorządowa

Gmina Kamień Pomorski - Kamień Pomorski (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Kamień Pomorski i jej jednostek organizacyjnych (usługa kompleksowa)