Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)

W serwisie znajdziesz 491 przetargów 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia).

78595 / 2016-06-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez jednostki Policji

128520 / 2016-05-20 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Sztumie - Sztum (pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.

108940 / 2016-04-29 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Sztumie - Sztum (pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim realizowany w ramach projektu pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowanego w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa

108522 / 2016-04-29 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
1. Świadczenia usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych zlecanych przez: 1) Komendę Powiatową Policji w Białogardzie 2) Komendę Powiatową Policji w Gryfinie (dla KP Chojna) 3) Komendę Powiatową Policji w Drawsku Pom. 4) Komendę Powiatowa Policji w Goleniowie 5) Komendę Powiatową Policji w Myśliborzu 6) Komendę Powiatową Policji w Pyrzycach 7) Komendę Powiatową Policji w Wałczu 8) Komendę Miejską Policji w Szczecinie - tylko badania psychiatryczne

41753 / 2016-04-15 - Administracja rządowa terenowa

Kuratorium Oświaty w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Zorganizowanie wczasów profilaktyczno-leczniczych dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty w Kołobrzegu, Sarbinowie, Rabce Zdroju oraz obozu młodzieżowego w Mielnie w 2016 r.

65960 / 2016-03-23 - Administracja samorządowa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- klientow Zamawiającego w okresie od 1.04.2016 do 31.03.2017

21443 / 2016-03-02 - Administracja samorządowa

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie - Ostróda (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 7 - dniowych turnusów psychologicznych z terapią antynikotynową dla 100 osób - uczestników Projektu pn. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim - szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu

40144 / 2016-02-23 - Administracja samorządowa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi-klientów Zamawiającego w okresie od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

10385 / 2016-01-29 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług w zakresie transportu zwłok do chłodni i ich przechowania, umycia, ubrania oraz przeprowadzanie sekcji zwłok lub oględzin - nr sprawy: EA/39/2015.

1827 / 2016-01-11 - Administracja samorządowa

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie - Ostróda (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 7 - dniowych turnusów psychologicznych z terapią antynikotynową dla 100 osób - uczestników Projektu pn. Program profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od nikotyny w powiecie ostródzkim - szansą na ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

1611 / 2016-01-11 - Inny: Jednostka Wojskowa

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Gliwice (śląskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Wykonanie usługi z zakresu badań dodatkowych, konsultacji niezbędnych do wykonywania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz innych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników wojska i żołnierzy służby czynnej Jednostek Wojskowych - Garnizon Opole.

358548 / 2015-12-30 - Administracja samorządowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Chełmża (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

358002 / 2015-12-30 - Administracja samorządowa

Powiat Wąbrzeski - Wąbrzeźno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
wykonanie badań profilaktycznych w ramach projektu pn.: Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowanego przez Powiat Wąbrzeski.

356730 / 2015-12-30 - Inny: Jednostka Wojskowa 4217

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Gliwice (śląskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Wykonanie usługi z zakresu badań dodatkowych, konsultacji niezbędnych do wykonywania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz innych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników wojska i żołnierzy służby czynnej Jednostek Wojskowych w podziale na 5 zadań.

350768 / 2015-12-22 - Administracja samorządowa

Powiat Wąbrzeski - Wąbrzeźno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
wykonanie badań profilaktycznych w ramach projektu pn.: Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, realizowanego przez Powiat Wąbrzeski

348950 / 2015-12-21 - Administracja samorządowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Lubaczów (podkarpackie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH MIEJSCU ZAMIESZKANIA

348214 / 2015-12-18 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług medycznych z zakresu badan osób zatrzymanych przez Policje do celów prewencyjnych i procesowych

348170 / 2015-12-18 - Inny: Jednostka Wojskowa

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Gliwice (śląskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Wykonanie usługi z zakresu badań dodatkowych, konsultacji niezbędnych do wykonywania badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz innych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników wojska i żołnierzy służby czynnej Jednostek Wojskowych - Garnizon Opole

183009 / 2015-12-11 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy - Świdnica (dolnośląskie)
CPV: 851400002 (Różne usługi w dziedzinie zdrowia)
Świadczenie usług w zakresie transportu zwłok do chłodni i ich przechowania, umycia, ubrania oraz przeprowadzanie sekcji zwłok lub oględzin - nr sprawy: EA/39/2015