Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Powiat Kołobrzeski

W serwisie znajdziesz 128 przetargów Powiat Kołobrzeski.

55809 / 2016-05-19 - Administracja samorządowa

Powiat Kołobrzeski - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU KOŁOBRZESKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI PODLEGŁYMI

52805 / 2016-05-12 - Administracja samorządowa

Powiat Kołobrzeski - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych o tematyce mapy zasadniczej z lat 2008-1995 z gmin Gościno, Dygowo i Ustronie Morskie w ilości 33 metrów bieżących w relacyjnej hurtowni danych Geomaticus działającej pod kontrolą systemu EWID2007 v 8.6 oraz dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego i jej implementacja do bazy danych Zamawiającego.

97856 / 2016-04-20 - Administracja samorządowa

Powiat Kołobrzeski - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych o tematyce mapy zasadniczej z lat 2008-1995 z gmin Gościno, Dygowo i Ustronie Morskie w ilości 33 metrów bieżących w relacyjnej hurtowni danych Geomaticus działającej pod kontrolą systemu EWID2007 v 8.6 oraz dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego i jej implementacja do bazy danych Zamawiającego

16975 / 2016-02-19 - Administracja samorządowa

Powiat Kołobrzeski - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowa pomieszczeń i pochylni dla niepełnosprawnych w budynku internatu Zespołu Szkół Policealnych na potrzeby PCPR i PZON przy ul. Grottgera 12 w Kołobrzegu na działce nr 48 obręb 5

3023 / 2016-01-12 - Administracja samorządowa

Powiat Kołobrzeski - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowę pomieszczeń i pochylni dla niepełnosprawnych w budynku internatu Zespołu Szkół Policealnych na potrzeby PCPR i PZON przy ul. Grottgera12 w Kołobrzegu na działce nr 48 obręb 5

188943 / 2015-12-23 - Administracja samorządowa

Powiat Kołobrzeski - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych, paczek pocztowych i przesyłek kurierskich oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy

162947 / 2015-11-09 - Administracja samorządowa

Powiat Kołobrzeski - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych, paczek pocztowych i przesyłek kurierskich oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy

154185 / 2015-10-22 - Administracja samorządowa

Powiat Kołobrzeski - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w relacyjnej hurtowni danych Geomaticus - działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu informatycznego TurboEWID wersja 8.6. wraz z integracją z obiektami baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT

149553 / 2015-10-13 - Administracja samorządowa

Powiat Kołobrzeski - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w Powiecie Kołobrzeskim w roku 2015

133519 / 2015-09-09 - Administracja samorządowa

Powiat Kołobrzeski - Kołobrzeg (zachodniopomorskie)
CPV: 713540004 (Usługi sporządzania map)
Utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w relacyjnej hurtowni danych Geomaticus - działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu informatycznego TurboEWID wersja 8.6. wraz z integracją z obiektami baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT