Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

W serwisie znajdziesz 782 przetargów Gmina Miejska Świeradów-Zdrój.

92293 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój i jej jednostek organizacyjnych

87835 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Usuwanie skutków powodzi z 2011 roku poprzez realizację niżej wymienionego zadania: Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Strażacka w Świeradowie-Zdroju (km 0+420 - 0+640) [powódź sierpień 2011 r.]

87375 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych z frezowaniem na drogach wojewódzkich nr 361 od miejscowości Krzewie do przejścia granicznego Czerniawa-Zdrój - Nove Mesto i 358 od Orłowice - Szklarska Poręba - etap II

86533 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 712100003 (Doradcze usługi architektoniczne)
Pełnienie usług eksperta zewnętrznego wspomagającego opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2023, w ramach projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie pn. Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego

65249 / 2016-06-02 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 712100003 (Doradcze usługi architektoniczne)
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2026, w ramach projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie pn. Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego

129188 / 2016-05-20 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych z frezowaniem na drogach wojewódzkich nr 361 od miejscowości Krzewie do przejścia granicznego Czerniawa-Zdrój - Nove Mesto i 358 od Orłowice - Szklarska Poręba - etap II

128754 / 2016-05-20 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2016/2017 - Zadanie nr 6, 7

125450 / 2016-05-18 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2016/2017 - Zadanie nr 3,4.

125130 / 2016-05-18 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2016/2017- Zadanie nr 1,2

121510 / 2016-05-13 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 712100003 (Doradcze usługi architektoniczne)
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2026, w ramach projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie pn. Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego

108012 / 2016-04-29 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 452331426 (Roboty w zakresie naprawy dróg)
Usuwanie skutków powodzi z 2011 roku poprzez realizację niżej wymienionego zadania: Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Strażacka w Świeradowie-Zdroju (km 0+420 - 0+640) [powódź sierpień 2011 r.]

93402 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 601122006 ()
Dowóz dzieci do gminnych jednostek oświatowych w Świeradowie - Zdroju roku szkolnego 2016/2017 - zamówienie uzupełniające.

91294 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2016/2017 - Zadanie nr 6, 7

41545 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
Zamówienie uzupełniające do zadana pn.: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój

40821 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2016/2017 - Zadanie nr 5.

40487 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2016/2017 - Zadanie nr 3,4

87264 / 2016-04-13 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sezonie 2016/2017- Zadanie nr 1,2.

37553 / 2016-04-11 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój do szkoły specjalnej w roku szkolnym 2016/2017

34871 / 2016-04-05 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 341214005 (Autobusy niskopodłogowe)
Zakup (dostawa) autobusu do przewozu 20-25 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, przeznaczonego do komunikacji miejskiej w Świeradowie-Zdroju

65888 / 2016-03-23 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Świeradów - Zdrój do szkoły specjalnej w roku szkolnym 2016/2017

29183 / 2016-03-21 - Administracja samorządowa

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój - Świeradów-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 341214005 (Autobusy niskopodłogowe)
Zakup (dostawa) autobusu do przewozu 20-25 pasażerów + 1 kierowca, z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, przeznaczonego do komunikacji miejskiej w Świeradowie-Zdroju