Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Ząbki

W serwisie znajdziesz 883 przetargów w miejscowości Ząbki.

89841 / 2016-06-16 - Inny: Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 151000008 ()
Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach.

117102 / 2016-05-10 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 452142105 (Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych)
ZP.271.11.2016 - Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

117076 / 2016-05-10 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
ZP.271.10.2016 - Budowa drogi gminnej ul. Nowoprojektowanej w Ząbkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na odcinku od ul. Szpitalnej do Stacji Uzdatniania Wody (SUW)

117032 / 2016-05-10 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 712210003 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)
ZP.271.09.2016 - Konkurs na opracowanie architektoniczno-urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach

110828 / 2016-05-04 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
ZP.271.04.2016 - Budowa drogi w ul. Kruczej i ul. Gajowej w Ząbkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

109552 / 2016-05-02 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 091200006 ()
ZP.271.08.2016 - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję do budynków administrowanych przez Miasto Ząbki

47491 / 2016-04-28 - Inny: Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Drewnica - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 452332269 (Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych)
Modernizacja nawierzchni części dojazdów: gospodarczo-pożarowego L46P w leśnictwie Leśniakowizna oraz pożarowych L4P i L6P w leśnictwie Fidest

100972 / 2016-04-22 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 772115007 (Usługi pielęgnacji drzew)
ZP.271.02.2016 - Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Miasta Ząbki w 2016 roku wraz z wykonaniem inwentaryzacji zieleni

89834 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 712210003 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)
ZP.271.03.2016 - Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach

33857 / 2016-04-04 - Inny: Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Drewnica - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 452332269 (Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych)
Modernizacja nawierzchni części dojazdów: gospodarczo-pożarowego L46P w leśnictwie Leśniakowizna oraz pożarowych L4P i L6P w leśnictwie Fidest

65326 / 2016-03-22 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
ZP.271.04.2016 - Budowa drogi w ul. Kruczej i ul. Gajowej w Ząbkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą

65314 / 2016-03-22 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 772115007 (Usługi pielęgnacji drzew)
ZP.271.02.2016 - Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Miasta Ząbki w 2016 roku wraz z wykonaniem inwentaryzacji zieleni

49064 / 2016-03-04 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 905330002 (Usługi gospodarki odpadami)
ZP.271.01.2016 - odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

15947 / 2016-02-17 - Inny: Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Drewnica - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 983411305 (Usługi stróżowania)
OCHRONA 24 GODZINNA MIENIA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA DREWNICA W ZĄBKACH

24516 / 2016-02-04 - Podmiot prawa publicznego

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 453300000 ()
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach budynków A, C, D, E, F, G, powstającego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica

3861 / 2016-01-13 - Inny: Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Drewnica - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 983411305 (Usługi stróżowania)
OCHRONA 24 GODZINNA MIENIA SIEDZIBY NADLEŚNICTWA DREWNICA W ZĄBKACH

358404 / 2015-12-30 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 900000007 (Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne)
ZP.271.19.2015 - Dostawa wody i odbiór ścieków z budynków faktycznie zarządzanych przez Miasto Ząbki, z budynku Urzędu Miasta Ząbki oraz toalety miejskiej

358290 / 2015-12-30 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 090000003 ()
ZP.271.18.2015 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Miasto Ząbki oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Ząbki

356106 / 2015-12-29 - Administracja samorządowa

Miasto Ząbki - Ząbki (mazowieckie)
CPV: 665100008 (Usługi ubezpieczeniowe)
ZP.271.13.2015 - Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego (Miasto Ząbki)