Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)

W serwisie znajdziesz 3438 przetargów 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane).

92979 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Zduńska Wola - Zduńska Wola (łódzkie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Pobór opłaty targowej oraz utrzymanie czystości i porządku na targowiskach miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola od 1 września do 31 grudnia 2016 roku

82511 / 2016-06-13 - Inny: Spółka Akcyjna

Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A. - Częstochowa (śląskie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Krótkoterminowy wynajem, rozstawienie i utrzymanie w sprawności technicznej toalet przenośnych WC na terenie miasta Częstochowa

80293 / 2016-06-10 - Podmiot prawa publicznego

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Usługa utrzymania czystości części wspólnej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Świętego Ducha 88a w Inowrocławiu oraz terenu do niego przyległego

69103 / 2016-06-03 - Inny: Podmiot prawa publicznego

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z. o o - Suwałki (podlaskie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu ładu i porządku na nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części

68705 / 2016-06-03 - Inny: sp. z o.o.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. - Tomaszów Mazowiecki (łódzkie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Usługa sprzątania terenów zewnętrznych przy TOMASZOWSKIM CENTRUM ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

136618 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań.

133468 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Miasta MÅ‚awa - MÅ‚awa (mazowieckie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach oraz eksploatacja szaletu miejskiego w Mławie w latach 2014-2016 - roboty uzupełniające

132764 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Roboty porządkowe i utrzymaniowe na moście przez rz. Wisła w m. Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Połaniec - Tuszów Narodowy w km 74+644

131736 / 2016-05-24 - Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach - Puławy (lubelskie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach - opróżnianie oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i estetycznym śmietniczek ulicznych w maksymalnej ilości 74 szt., rozmieszczonych przy drogach wojewódzkich w m. Puławy

131620 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Wykonanie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz

128000 / 2016-05-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów, w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.10.2017 r.

126046 / 2016-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Brodnicy - Brodnica (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnicy

123846 / 2016-05-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Zasobu Komunalnego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Świadczenie usług porządkowych w lokalach i pomieszczeniach do nich przynależnych, stanowiących własność Gminy Wrocław - ZZK-WP/3400/40/16

119540 / 2016-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Orneta - Orneta (warmińsko-mazurskie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Utrzymanie w czystości chodników, placów, schodów, ścieżek rowerowych, wysepek, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, jezdni ulic i rond w granicach administracyjnych miasta Orneta.

119388 / 2016-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Budynków Komunalnych - Kraków (małopolskie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Prace interwencyjne związane ze świadczeniem usług w zakresie utrzymania czystości i porządku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

119202 / 2016-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Brodnicy - Brodnica (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Konserwacja kanalizacji deszczowej i odbiór wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg i chodników będących w użytkowaniu Gminy Miasta Brodnicy

117280 / 2016-05-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 906000003 (Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane)
Roboty porządkowe i utrzymaniowe na obiektach mostowych i przepustach sieci dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego - 8 zadań.