Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gmina Mogilno

W serwisie znajdziesz 309 przetargów Gmina Mogilno.

92845 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452619106 (Naprawa dachów)
Remont polegający na usunięciu wad w obiekcie hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie wywołanych nieprawidłowym jej wykonaniem

86603 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Żabno-Żabienko o nr 140222c w miejscowości Żabno odcinek długości 410 m

86097 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452626605 (Usuwanie azbestu)
Demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno

68853 / 2016-06-03 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452619106 (Naprawa dachów)
Remont polegający na usunięciu wad w obiekcie hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie wywołanych nieprawidłowym jej wykonaniem.

58309 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Remont nawierzchni placu i drogi wewnętrznej przy ul. 22-go Stycznia wraz z odwodnieniem na działkach gminnych nr 171/10, 171/11, 171/6 i 1682 przy bloku nr 5 w Mogilnie.

54015 / 2016-05-16 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie.

52927 / 2016-05-12 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Remont placu po dawnym targowisku przy ul. Hallera w Mogilnie (dz. 470/4, 470/11 - jednostka ewidencyjna Mogilno - miasto, obręb Mogilno

39563 / 2016-04-13 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Remont nawierzchni placu i drogi wewnętrznej przy ul. 22-go Stycznia wraz z odwodnieniem na działkach gminnych nr 171/10, 171/11, 171/6 i 1682 przy bloku nr 5 w Mogilnie

37833 / 2016-04-12 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława Prusa w Mogilnie

36949 / 2016-04-08 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Przebudowa ulicy Okole w Mogilnie na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w kierunku ul. Chrobrego do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej.

35343 / 2016-04-06 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Remont placu po dawnym targowisku przy ul. Hallera w Mogilnie dz. 470/4, 470/11 - jednostka ewidencyjna Mogilno - miasto, obręb Mogilno

24889 / 2016-03-10 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332001 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni)
Przebudowa ulicy Okole w Mogilnie na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego w kierunku ul. Chrobrego do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej.

23205 / 2016-03-07 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa dróg gminnych stanowiących ul. Łuczaka, ul. Olszaka i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej.

19239 / 2016-02-25 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 742220001 ()
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna - II etap

9409 / 2016-01-27 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 742220001 ()
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcją programową na budowę obwodnicy miasta Mogilna - II etap

6477 / 2016-01-19 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa dróg gminnych stanowiących ul. Łuczaka, ul. Olszaka i ul. Niewiadomskiego w Mogilnie oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej.

358966 / 2015-12-31 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 852100003 (Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych)
Wyłapywanie, usługi sterylizacji kastracji, identyfikacja i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mogilno, usypianie ślepych miotów, dojazd Wykonawcy na miejsce wykonania usługi i transport zwierzęcia.

356352 / 2015-12-30 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Sprzątanie jezdni, parkingów i chodników gminnych w okresie wiosenno - letnio - jesiennym oraz zimowe utrzymanie parkingów i chodników gminnych znajdujących się w granicach miasta Mogilna w roku 2016

185811 / 2015-12-16 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Sprzątanie jezdni, parkingów i chodników gminnych w okresie wiosenno - letnio - jesiennym oraz zimowe utrzymanie parkingów i chodników gminnych znajdujących się w granicach miasta Mogilna w roku 2016.

185803 / 2015-12-16 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 852100003 (Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych)
Wyłapywanie, usługi sterylizacji kastracji, identyfikacja i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mogilno, usypianie ślepych miotów, dojazd Wykonawcy na miejsce wykonania usługi i transport zwierzęcia.

181097 / 2015-12-08 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa, w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu - roboty dodatkowe

175977 / 2015-11-30 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa, w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu - roboty dodatkowe.

161881 / 2015-11-06 - Administracja samorządowa

Gmina Mogilno - Mogilno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452211113 (Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych)
Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa, w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu - roboty dodatkowe