Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gmina Łabowa

W serwisie znajdziesz 252 przetargów Gmina Łabowa.

82621 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017

199994 / 2015-08-05 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016

170092 / 2015-07-08 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2015/2016

375870 / 2014-11-14 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 712470001 (Nadzór nad robotami budowlanymi)
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa -przysiółki Pańskie, Feleczyn i w Łabowcu w ramach projektu: Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

375546 / 2014-11-14 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa- przysiółki Pańskie, Feleczyn i w Łabowcu w ramach projektu Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jego dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

364042 / 2014-11-03 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łabowa- przysiółki Pańskie, Feleczyn i w Łabowcu w ramach projektu Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jego dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejska Współpraca Transgraniczna, Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

363592 / 2014-11-03 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 NA TERENIE GMINY ŁABOWA

347934 / 2014-10-17 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarką oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 120 miejsc dostępowych na terenie Gminy Łabowa w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

333256 / 2014-10-08 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 NA TERENIE GMINY ŁABOWA

308312 / 2014-09-16 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarką oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 120 miejsc dostępowych na terenie Gminy Łabowa w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

307430 / 2014-09-16 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi gminnej koło CPN w miejscowości Nowa Wieś w km 0+000 - 0+500

280486 / 2014-08-22 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 302130005 (Komputery osobiste)
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarką oraz świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 120 miejsc dostępowych na terenie Gminy Łabowa w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Łabowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

279734 / 2014-08-22 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi gminnej koło CPN w miejscowości Nowa Wieś w km 0+000 - 0+500

243308 / 2014-07-21 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 600000008 (Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów))
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/2015

237146 / 2014-07-15 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja drogi gminnej k.Owczarzy w miejscowości Łabowa w km 0+450-1+000

210536 / 2014-06-24 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2014/2015

199582 / 2014-06-12 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja drogi gminnej k.Owczarzy w miejscowości Łabowa w km 0+450-1+000

149948 / 2014-05-05 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ŁABOWA w ramach projektu Zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Dunajec i jej dopływów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Łabowa i Jarabina

139292 / 2014-04-24 - Administracja samorządowa

Gmina Łabowa - Łabowa (małopolskie)
CPV: 452200005 (Roboty inżynieryjne i budowlane)
Ukształtowanie przestrzeni społecznej w centrum miejscowości Łabowa - Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013