Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Dąbrowa

W serwisie znajdziesz 330 przetargów w miejscowości Dąbrowa.

19929 / 2016-02-29 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Budowę drogi gminnej z chodnikiem i odwodnieniem na działkach nr 828/225, 704/227 i 702/226 k.m. 3 - ul. Jaśminowej w Mechnicach

13242 / 2016-01-20 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 452332221 (Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
Budowę drogi gminnej z chodnikiem i odwodnieniem na działkach nr 828/225, 704/227 i 702/226 k.m. 3 - ul. Jaśminowej w Mechnicach

11738 / 2016-01-18 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 091351005 ()
Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2016 roku do obiektów Gminy Dąbrowa

332832 / 2015-12-07 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 091351005 ()
Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2016 roku do obiektów Gminy Dąbrowa

254362 / 2015-09-28 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 453210003 (Izolacja cieplna)
Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - IV etap-roboty uzupełniające nr 1.

227490 / 2015-09-02 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)
Przebudowa części ulicy Szkolnej w m. Karczów - (km 0+545 ÷ 0+910) -roboty uzupełniające nr 1

182116 / 2015-07-20 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 453210003 (Izolacja cieplna)
Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - IV etap.

153452 / 2015-06-24 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa części ulicy Szkolnej w m. Karczów - (km 0+545 ÷ 0+910)

138168 / 2015-06-09 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 454211483 (Instalowanie bram)
Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - II etap - POWTÓRZENIE.

137804 / 2015-06-09 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 453210003 (Izolacja cieplna)
Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - IV etap

129872 / 2015-06-01 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Przebudowa części ulicy Szkolnej w m. Karczów - (km 0+545 ÷ 0+910)

125000 / 2015-05-26 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słaboszewo o długości 0,330 km

100314 / 2015-04-30 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Słaboszewo o długości 0,330 km

94066 / 2015-04-24 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 454211483 (Instalowanie bram)
Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - II etap - POWTÓRZENIE

81084 / 2015-04-10 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 452161218 (Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej)
Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - III etap

45002 / 2015-03-02 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 452161218 (Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej)
Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - III etap

31648 / 2015-02-12 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 454211483 (Instalowanie bram)
Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanej w Żelaznej przy ulicy Bocznej 17A na części działki nr 400/24 k.m.2 - II etap

3342 / 2015-01-08 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (opolskie)
CPV: 091351005 ()
Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 000 dm3) w 2015 roku do obiektów Gminy Dąbrowa

423178 / 2014-12-31 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY DĄBROWA NA LATA 2015-2016..

397258 / 2014-12-03 - Administracja samorządowa

Gmina Dąbrowa - Dąbrowa (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY DĄBROWA NA LATA 2015-2016.