Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)

W serwisie znajdziesz 4769 przetargów 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego).

122480 / 2015-05-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie - Koronowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w projekcie Wrota Sukcesu

53186 / 2015-03-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Biuro Obsługi Szkół w Wydminach - Wydminy (warmińsko-mazurskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Opiekun zajęć wspierających aktywność artystyczno-ruchową Jak ryba w wodzie dla szkół podstawowych w gminie Wydminy.

28563 / 2015-03-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - Tarnowskie Góry (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Przeprowadznie dodatkowych zajęć dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowskie Góry w ramach projektu pn. Wykorzystaj swoją szansę

41134 / 2015-02-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Biuro Obsługi Szkół w Wydminach - Wydminy (warmińsko-mazurskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Opiekun zajęć wspierających aktywność artystyczno-ruchową Jak ryba w wodzie dla szkół podstawowych w gminie Wydminy

21366 / 2015-01-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie - Koronowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Wykonanie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w projekcie Wrota Sukcesu

9163 / 2015-01-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry - Tarnowskie Góry (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowskie Góry w ramach projektu pn. Wykorzystaj swoją szansę

263877 / 2014-12-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Stoczek Łukowski - Stoczek Łukowski (lubelskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Wykonanie usług edukacyjnych dla Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie - Kopalnia młodych talentów.

253281 / 2014-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Siewierz - Siewierz (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz

250563 / 2014-12-03 - Uczelnia publiczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie - Chełm (lubelskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Usługi opiekuna praktyk pedagogicznych dla studentów PWSZ w Chełmie w przedszkolach oraz szkołach podstawowych z terenu miasta Chełma w ramach realizacji projektu pn. Wiedza i praktyka drogą do sukcesu

393102 / 2014-12-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w ramach tutoringu - niepełnosprawność słuchu - w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowie biorących udział w projekcie pn. Szkoła bez barier - 14 części

391452 / 2014-11-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dobrzyniewo Duże - Dobrzyniewo Duże (podlaskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Dobry start w Dobrzyniewie Dużym w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym

390780 / 2014-11-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Zakrzówek - Zakrzówek (lubelskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Usługi edukacyjne - prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów - uczestników projektu pn.: Wiedza umacnia Nr POKL.09.01.02-06-335/13

390038 / 2014-11-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie - Skoczów (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Świadczenie usługi edukacyjnej - usługa nie priorytetowa w projekcie Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów

242619 / 2014-11-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Siemień - Siemień (lubelskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Przyśpieszenie edukacyjne w Gminie Siemień współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

231485 / 2014-11-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Mierzęcice - Mierzęcice (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Z WIEDZĄ WYRÓWNUJEMY SZANSE I ZDOBYWAMY ŚWIAT - II Przetarg, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

363558 / 2014-11-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w ramach tutoringu - niepełnosprawność wzroku w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowie biorących udział w projekcie pn. Szkoła bez barier - 19 części

363050 / 2014-11-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Usługa przeprowadzenia zajęć integracyjnych w ramach tutoringu - autyzm i zespół aspergera - w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowie biorących udział w projekcie pn. Szkoła bez barier - 63 części..

230527 / 2014-11-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Mierzęcice - Mierzęcice (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Z WIEDZĄ WYRÓWNUJEMY SZANSE I ZDOBYWAMY ŚWIAT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

358914 / 2014-10-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nadarzyn - Nadarzyn (mazowieckie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, Gmina Nadarzyn realizowane od 01.09.2014 do 30.06.2015 w ramach projektu konkursowego pn.: Dać szansę na przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

355974 / 2014-10-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szczebrzeszyn - Szczebrzeszyn (lubelskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IBM.271.7.2014. Nazwa zadania: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej oraz sprzętu w celu przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pt. Uczeń - twórcą przyszłości realizowanego przez Gminę Szczebrzeszyn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2

225167 / 2014-10-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Radziejowski - Radziejów (kujawsko-pomorskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Usługa edukacyjna skierowana do uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Radziejowskiego

351624 / 2014-10-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie - Skaryszew (mazowieckie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w Publicznym Gimnazjum w Skaryszewie realizowanych od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 w ramach projektu systemowego partnerskiego pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość

351608 / 2014-10-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Częstochowa - Częstochowa (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w ramach tutoringu - niepełnosprawność ruchowa w placówkach szkolnych podlegających Gminie Miastu Częstochowa biorących udział w projekcie pn. Szkoła bez barier - 15 części

351184 / 2014-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Zarząd Oświaty w Skoczowie - Skoczów (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Świadczenie usługi edukacyjnej - usługa nie priorytetowa w projekcie Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów

222495 / 2014-10-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Gminny Zespół Oświaty - Pawłowice (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Realizację zajęć z uczniami klas 4 - 6 Szkół Podstawowych oraz uczniami klas 1 - 3 Gimnazjów w Gminie Pawłowice w ramach projektu Wiem, że warto się uczyć

216843 / 2014-10-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Mierzęcice - Mierzęcice (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dla uczestników projektu pt.: Z WIEDZĄ WYRÓWNUJEMY SZANSE I ZDOBYWAMY ŚWIAT - III Przetarg, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

338866 / 2014-10-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nadarzyn - Nadarzyn (mazowieckie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, Gmina Nadarzyn realizowane od 01.09.2014 do 30.06.2015 w ramach projektu konkursowego pn.: Dać szansę na przyszłość współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

337760 / 2014-10-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Nieborów - Nieborów (łódzkie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Świadczenie usługi edukacyjnej-usługa niepriorytetowa oraz dostawy w projekcie pn. Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie Nieborów

337142 / 2014-10-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Siewierz - Siewierz (śląskie)
CPV: 801000005 (Usługi szkolnictwa podstawowego)
Usługa edukacyjna - prowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu Kompetencje kluczowe szansą na sukces uczniów z terenu Gminy Siewierz