Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 851210003 (Usługi medyczne)

W serwisie znajdziesz 2635 przetargów 851210003 (Usługi medyczne).

82751 / 2016-06-13 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług zdrowotnych dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie i Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Elblągu

77671 / 2016-06-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie - Lublin (lubelskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

66565 / 2016-06-02 - Administracja samorządowa

Izba Wytrzeźwień - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 4.

63291 / 2016-06-01 - Administracja rządowa terenowa

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

137218 / 2016-05-30 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 2063 - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Sprawa nr 024/16 Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne wymagane z zakresu medycyny pracy oraz dyspanseryzacji żołnierzy zawodowych OZ DGW i instytucji będących na zabezpieczeniu medycznym.

58399 / 2016-05-25 - Administracja samorządowa

Powiat Nidzicki - Nidzica (warmińsko-mazurskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Zakup usług medycznych w ramach projektu, pn. Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

130384 / 2016-05-23 - Inny: panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
świadczenie całodobowych usług medycznych-badanie osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Łodzi

55997 / 2016-05-19 - Podmiot prawa publicznego

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
świadczenie dodatkowych usług opieki medycznej dla pracowników Centrum Projektów Europejskich i ich rodzin przez okres 24 miesięcy kalendarzowych

121658 / 2016-05-13 - Uczelnia publiczna

Politechnika Wrocławska - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Wykonanie badań z zakresu medycyny pracy dla Politechniki Wrocławskiej ZP/BZP/048/2016

116384 / 2016-05-10 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Izby Skarbowej we Wrocławiu świadczących prace w Urzędzie Skarbowym w Strzelinie.

116380 / 2016-05-10 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Izby Skarbowej we Wrocławiu świadczących prace w Urzędzie Skarbowym w Oławie

116378 / 2016-05-10 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Izby Skarbowej we Wrocławiu świadczących prace w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy

116372 / 2016-05-10 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Izby Skarbowej we Wrocławiu świadczących prace w Urzędzie Skarbowym w Zgorzelcu

116364 / 2016-05-10 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Izby Skarbowej we Wrocławiu świadczących prace w Urzędzie Skarbowym w Miliczu.

116356 / 2016-05-10 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Izby Skarbowej we Wrocławiu świadczących prace w Urzędzie Skarbowym w Lwówku Śląskim.

116352 / 2016-05-10 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Izby Skarbowej we Wrocławiu świadczących prace w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu

116330 / 2016-05-10 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Izby Skarbowej we Wrocławiu świadczących prace w Urzędzie Skarbowym w Górze

116322 / 2016-05-10 - Administracja rządowa terenowa

Izba Skarbowa we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Usługi z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Izby Skarbowej we Wrocławiu świadczących pracę w Urzędzie Skarbowym w Bystrzycy Kłodzkiej

114992 / 2016-05-09 - Administracja rządowa terenowa

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług medycznych dla Komendy oraz Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

113844 / 2016-05-06 - Administracja samorządowa

Izba Wytrzeźwień - Zielona Góra (lubuskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze

111558 / 2016-05-05 - Inny: Usługi komunalne

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Wybór dostawcy usług medycyny pracy, dodatkowych konsultacji lekarza internisty oraz szczepień ochronnych

111510 / 2016-05-05 - Administracja rządowa terenowa

Izba Celna w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
ŚWIADCZENIE FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM IZBY CELNEJ W WARSZAWIE USŁUG MEDYCZNYCH

110598 / 2016-05-04 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu - Wałbrzych (dolnośląskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Wykonywanie badań próbek donacji w celu wykrycia obecności DNA Parwowirusa B19 i RNA HAV metodami NAT w okresie do 31 grudnia 2017r

105716 / 2016-04-27 - Inny: Administracja Publiczna

Kancelaria Prezydenta RP - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Zapewnienie usług medycznych m. in. podczas organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP imprez masowych oraz podczas oficjalnych wizyt i uroczystości z udziałem delegacji państwowych zagranicznych i Prezydenta RP.

104990 / 2016-04-27 - Administracja rządowa terenowa

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej - Krosno Odrzańskie (lubuskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług medycznych dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

104574 / 2016-04-27 - Uczelnia publiczna

Politechnika Warszawska - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie usług medycznych w zakresie: medycyny pracy, dodatkowych badań profilaktycznych dla pracowników oraz badań lekarskich dla kandydatów na studia, studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej

47153 / 2016-04-27 - Podmiot prawa publicznego

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Świadczenie dodatkowych usług opieki medycznej dla pracowników Centrum Projektów Europejskich i ich rodzin przez okres 24 miesięcy kalendarzowych.

97718 / 2016-04-20 - Administracja samorządowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 851210003 (Usługi medyczne)
Zabezpieczenie medyczne imprez i kąpielisk morskich, odpowiednio organizowanych i administrowanych, przez MOSiR w Gdańsku w 2016 roku