Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus

W serwisie znajdziesz 29 przetargów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus.

71731 / 2016-06-06 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712000000 (Usługi architektoniczne i podobne)
Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją na przedszkole budynku przy ulicy Wojciechowskiego 13 w Warszawie Dzielnica Ursus.

63827 / 2016-06-01 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont pustostanów lokali mieszkalnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy.

61079 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Stworzenie Bajkowego Parku Rozrywki - OAZA - działań zmierzających do popularyzacji szeroko rozumianej kultury dla mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w roku 2016

127366 / 2016-05-19 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa budynku szkoły o skrzydło dydaktyczne oraz budowa sali gimnastycznej przy ul. Konińskiej w Warszawie dotyczące montażu central wentylacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 1253/2014 wraz z robotami budowlanymi w pomieszczeniu wentylatorowni oraz roboty budowlane i elektryczne w rozdzielni ciepła. Roboty realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa budynku przy ul.Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II.

126150 / 2016-05-18 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont bloku żywieniowego - kuchni i istniejącego zaplecza w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3 w Warszawie.

124292 / 2016-05-17 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451126001 (Wycinanie i napełnianie)
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego- Orląt Lwowskich w Warszawie.

119946 / 2016-05-12 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Stworzenie Bajkowego Parku Rozrywki - OAZA - działań zmierzających do popularyzacji szeroko rozumianej kultury dla mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w roku 2016.

114592 / 2016-05-09 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452332214 (Malowanie nawierzchni)
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie Nr 2 - Utrzymanie oznakowania pionowego oraz malowanie i odnawianie oznakowania poziomego.

109632 / 2016-05-02 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie Nr 3 Remont nawierzchni chodników.

108968 / 2016-04-29 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie Nr 1 Wykonywanie drobnych prac naprawczych oraz konserwacja odwodnienia na drogach gminnych i wewnętrznych.

102148 / 2016-04-25 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wydzielenie i oddymianie klatki schodowej C z instalacją elektryczną p.poż z systemem alarmowym sterowania instalacją oddymiania całego budynku w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 w Warszawie.

96880 / 2016-04-19 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa budynku szkoły o skrzydło dydaktyczne oraz budowa sali gimnastycznej przy ul. Konińskiej w Warszawie dotyczące montażu central wentylacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 1253/2014 wraz z robotami budowlanymi w pomieszczeniu wentylatorowni oraz roboty budowlane i elektryczne w rozdzielni ciepła. Roboty realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa budynku przy ul.Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II.

90976 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712000000 (Usługi architektoniczne i podobne)
Kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją na przedszkole budynku przy ulicy Wojciechowskiego 13 w Warszawie Dzielnica Ursus

75908 / 2016-04-04 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451126001 (Wycinanie i napełnianie)
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego- Orląt Lwowskich w Warszawie.

67372 / 2016-03-24 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 451000008 (Przygotowanie terenu pod budowę)
Remont bloku żywieniowego - kuchni i istniejącego zaplecza w Przedszkolu nr 112 przy ul. Wapowskiego 3 w Warszawie.

62394 / 2016-03-18 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452332214 (Malowanie nawierzchni)
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie Nr 2 - Utrzymanie oznakowania pionowego oraz malowanie i odnawianie oznakowania poziomego.

56624 / 2016-03-14 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452331419 (Roboty w zakresie konserwacji dróg)
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie Nr 1 Wykonywanie drobnych prac naprawczych oraz konserwacja odwodnienia na drogach gminnych i wewnętrznych.

51706 / 2016-03-08 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Wydzielenie i oddymianie klatki schodowej C z instalacją elektryczną p.poż z systemem alarmowym sterowania instalacją oddymiania całego budynku w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 w Warszawie.

12994 / 2016-01-19 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa budynku szkoły o skrzydło dydaktyczne oraz budowa sali gimnastycznej przy ul. Konińskiej w Warszawie. Zamówienie dodatkowe. Wykonanie docieplenia ścian elewacyjnych z wełny mineralnej w osiach: E,F,D,6 - budynku sali gimnastycznej oraz w osiach 1,E,D - budynku dydaktycznego.

5904 / 2016-01-08 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 093230009 ()
Dostarczenie ciepła do celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 Roku nr 1 w okresie od 01.01.2016r.do 31.10.2016r.

1023 / 2016-01-08 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 093230009 ()
Dostarczenie ciepła do celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 Roku nr 1 w okresie od 01.01.2016r.do 31.10.2016r.

3944 / 2016-01-07 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 906200002 ()
Utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy - Zadanie nr 2 Zimowe utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2016.

1662 / 2016-01-04 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus M. ST. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w okresie od 4 stycznia 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku w dni nauki szkolnej

354414 / 2015-12-29 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa budynku szkoły o skrzydło dydaktyczne oraz budowa Sali gimnastycznej przy ul.Konińskiej 2 w Warszawie. Rozbudowa budynku przy ul.Konińskiej na potrzeby szkoły podstawowej -etap I i etap II. Zamówienie uzupełniające Modernizacja elewacji istniejącego budynku szkoły przy ul.Konińskiej 2 w Warszawie