Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 301997502 (Talony)

W serwisie znajdziesz 6374 przetargów 301997502 (Talony).

90207 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

75515 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Dom Pomocy Społecznej - Górno (podkarpackie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa bonów towarowych dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie

109560 / 2016-05-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Ośrodek Pomocy Społecznej - Rybnik (śląskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Sukcesywny zakup wraz z dostawą zastępczych środków płatniczych zwanych popularnie bonami dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

105020 / 2016-04-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa i realizacja talonów towarowych na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe pierwszej potrzeby osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

104140 / 2016-04-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Czeladź (śląskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa bonów towarowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 roku.

43139 / 2016-04-18 - Inny: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie - Jarocin (wielkopolskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie

88938 / 2016-04-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa bonów towarowych rozumianych jako emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503ze zm.)

88214 / 2016-04-14 - Inny: Stowarzyszenie

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 301997502 (Talony)
Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na dostawę bonów towarowych. Nr sprawy ZP/1/PZPBM/2015.

79168 / 2016-04-06 - Inny: Spółka Prawa Handlowego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Suwałki (podlaskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

76354 / 2016-04-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Ośrodek Pomocy Społecznej - Rybnik (śląskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Sukcesywny zakup wraz z dostawą zastępczych środków płatniczych zwanych popularnie bonami dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

76136 / 2016-04-04 - Podmiot prawa publicznego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa podarunkowych bonów towarowych oraz bonów żywieniowych w wersji papierowej dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie w 2016r.

73250 / 2016-03-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Mikołów (śląskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa bonów towarowych rozumianych jako emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503ze zm.).

70096 / 2016-03-29 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublin (lubelskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa bonów podarunkowych dla dzieci pracowników oraz dzieci emerytów i rencistów byłych pracowników UMCS

31387 / 2016-03-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa bonów towarowych na zakup książek, wydawnictw multimedialnych, sprzętu elektronicznego i sprzętu multimedialnego dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

30557 / 2016-03-24 - Uczelnia publiczna

Politechnika Świętokrzyska - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Świętokrzyskiej na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia 2016 r

60912 / 2016-03-17 - Inny: Gminna samorzÄ…dowa jednostka organizacyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 301997502 (Talony)
Przetarg nieograniczony na dostawy talonów na zakup żywności dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej