Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Stanin

W serwisie znajdziesz 163 przetargów w miejscowości Stanin.

75803 / 2016-06-08 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stanin

15671 / 2016-02-16 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stanin.

19204 / 2016-01-28 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stanin

360680 / 2015-12-31 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 391600001 (Meble szkolne)
Dostawa i montaż mebli szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla zespołu Szkół w Tuchowiczu

355622 / 2015-12-29 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stanin

330070 / 2015-12-03 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 391600001 (Meble szkolne)
Dostawa i montaż mebli szkolnych oraz pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Tuchowiczu

297164 / 2015-11-04 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Aleksandrów, Kij, Celiny Szlacheckie, Nowy Stanin i Wnętrzne

269716 / 2015-10-12 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Aleksandrów, Kij, Celiny Szlacheckie, Nowy Stanin i Wnętrzne

265908 / 2015-10-08 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Poprawa sieci dróg gminnych poprzez budowę i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Tuchowicz, Józefów, Jeleniec, Celiny Włościańskie i Borowina (Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Tuchowicz)

226032 / 2015-09-01 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Poprawa sieci dróg gminnych poprzez budowę i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Tuchowicz, Józefów, Jeleniec, Celiny Włościańskie i Borowina

127557 / 2015-08-27 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Poprawa sieci dróg gminnych poprzez budowę i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Tuchowicz, Józefów, Jeleniec, Celiny Włościańskie i Borowina (Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Tuchowicz).

198586 / 2015-08-04 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów komunalnych w miejscowości Niedźwiadka

197188 / 2015-08-03 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
Poprawa sieci dróg gminnych poprzez budowę i przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w miejscowościach Tuchowicz, Józefów, Jeleniec, Celiny Włościańskie i Borowina

164054 / 2015-07-02 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 905131007 (Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych)
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Stanin w miejscowości Niedźwiadka

44528 / 2015-03-02 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont świetlicy wiejskiej w Zastawiu- dokończenie prac budowlanych

7772 / 2015-01-13 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont świetlicy wiejskiej w Zastawiu - dokończenie robót budowlanych

4338 / 2015-01-08 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stanin

416894 / 2014-12-22 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Stanin - Stanin (lubelskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stanin