Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Serniki

W serwisie znajdziesz 170 przetargów w miejscowości Serniki.

93885 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa

Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach - Serniki (lubelskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Serniki w roku szkolnym 2016/2017

128384 / 2016-05-20 - Administracja samorządowa

Gmina Serniki - Serniki (lubelskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Modernizacja drogi gminnej w m. Serniki Kolonia - wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz Przebudowa drogi gminnej w Sernikach ul. Leśna - wykonanie nawierzchni asfaltowej

193828 / 2015-07-30 - Administracja samorządowa

Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach - Serniki (lubelskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Serniki w roku szkolnym 2015/2016

175666 / 2015-07-14 - Administracja samorządowa

Gmina Serniki - Serniki (lubelskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowości Brzostówka (dz. nr 997), w miejscowości Kolonia Wola Sernicka (dz. nr 688,689) oraz w miejscowości Wólka Zabłocka

161064 / 2015-07-01 - Administracja samorządowa

Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach - Serniki (lubelskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Serniki w roku szkolnym 2015/2016

128474 / 2015-05-29 - Administracja samorządowa

Gmina Serniki - Serniki (lubelskie)
CPV: 452330009 (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg)
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w miejscowości Brzostówka (dz. nr 997), w miejscowości Kolonia Wola Sernicka (dz. nr 688,689) oraz w miejscowości Wólka Zabłocka.

127618 / 2015-05-28 - Administracja samorządowa

Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach - Serniki (lubelskie)
CPV: 481900006 (Pakiety oprogramowania edukacyjnego)
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dostawa sprzętu ICT, audiowizulnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarek - zakup i montaż wraz z instalacją

103078 / 2015-05-05 - Administracja samorządowa

Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach - Serniki (lubelskie)
CPV: 481900006 (Pakiety oprogramowania edukacyjnego)
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dostawa sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarek - zakup i montaż wraz z instalacją.

86248 / 2015-04-16 - Administracja samorządowa

Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach - Serniki (lubelskie)
CPV: 481900006 (Pakiety oprogramowania edukacyjnego)
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dostawa sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarek - zakup i montaż wraz z instalacją