Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Powiat Lubartowski

W serwisie znajdziesz 307 przetargów Powiat Lubartowski.

63075 / 2016-06-01 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Lubartowskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

92234 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Lubartowskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

187489 / 2015-12-21 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 661130000 ()
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych.

339146 / 2015-12-11 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 661130000 ()
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych.

331014 / 2015-12-04 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 641100007 ()
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie

257806 / 2015-10-01 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 713541005 (Usługi odwzorowania cyfrowego)
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów geodezyjnych 1-Berejów, 2-Brzeźnica Bychawska, 3-Brzeźnica Bychawska Kolonia, 4-Brzeźnica Książęca, 5-Brzeźnica Książęca Kolonia, 6-Brzeźnica Leśna Kolonia, 8-Klementynów, 11-Pałecznica, 12-Pałecznica Kolonia, 13-Tarło, 14-Tarło Kolonia, 15-Zabiele gmina Niedźwiada

247282 / 2015-09-22 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 093100005 ()
Kompleksowa dostawa oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby powiatu lubartowskiego oraz jednostek organizacyjnych

213152 / 2015-08-19 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 093100005 ()
Kompleksowa dostawa oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby powiatu lubartowskiego oraz jednostek organizacyjnych

211050 / 2015-08-18 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 713541005 (Usługi odwzorowania cyfrowego)
wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów geodezyjnych 1-Berejów, 2-Brzeźnica Bychawska, 3-Brzeźnica Bychawska Kolonia, 4-Brzeźnica Książęca, 5-Brzeźnica Książęca Kolonia, 6-Brzeźnica Leśna Kolonia, 8-Klementynów, 11-Pałecznica, 12-Pałecznica Kolonia, 13-Tarło, 14-Tarło Kolonia, 15-Zabiele gmina Niedźwiada

157978 / 2015-06-29 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 713541005 (Usługi odwzorowania cyfrowego)
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów geodezyjnych 2-Babczyzna, 4-Dębica Kolonia, 5-Dębica Wieś, 17-Zawada gmina Ostrówek

137868 / 2015-06-09 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 301920001 (Wyroby biurowe)
Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

129558 / 2015-05-29 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Wykonanie termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów

72583 / 2015-05-20 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 713541005 (Usługi odwzorowania cyfrowego)
Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów geodezyjnych 2-Babczyzna, 4-Dębica Kolonia, 5-Dębica Wieś, 17-Zawada gmina Ostrówek

98024 / 2015-04-28 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)
Wykonanie termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów

94336 / 2015-04-24 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 713320004 (Geotechniczne usługi inżynieryjne)
Wykonanie drobnych robót geodezyjnych w roku 2015 wg zgłaszanych potrzeb przez Starostę Lubartowskiego

78020 / 2015-04-08 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 453312008 (Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
Wykonanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Firleju ul. Choiny 7, 21 - 136 Firlej oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie ul. Chopina 6, 21 - 100 Lubartów

55664 / 2015-03-13 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 301920001 (Wyroby biurowe)
Zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lubartowie

34621 / 2015-03-12 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 713320004 (Geotechniczne usługi inżynieryjne)
Wykonanie drobnych robót geodezyjnych w roku 2015 wg zgłaszanych potrzeb przez Starostę Lubartowskiego

23365 / 2015-02-20 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 453312008 (Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
Wykonanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Firleju ul. Choiny 7, 21 - 136 Firlej oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie ul. Chopina 6, 21 - 100 Lubartów

27336 / 2015-02-06 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 301920001 (Wyroby biurowe)
Sprzedaż oraz dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

421630 / 2014-12-30 - Administracja samorządowa

Powiat Lubartowski - Lubartów (lubelskie)
CPV: 641100007 ()
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie