Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Powiat Lipnowski

W serwisie znajdziesz 357 przetargów Powiat Lipnowski.

124984 / 2016-05-17 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 341210001 (Autobusy i autokary)
Dostawa fabrycznie nowych autobusów i minibusów na rzecz Powiatu Lipnowskiego.

72916 / 2016-03-31 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 093100005 ()
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

29831 / 2016-03-22 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 341210001 (Autobusy i autokary)
Dostawa fabrycznie nowych autobusów i minibusów na rzecz Powiatu Lipnowskiego

15761 / 2016-02-16 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 093100005 ()
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

148533 / 2015-10-12 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS im. R. Traugutta w Lipnie - roboty dodatkowe

137899 / 2015-09-18 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Usuwanie pojazdów na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

127307 / 2015-08-27 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Usuwanie pojazdów na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

39989 / 2015-03-23 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS im. R. Traugutta w Lipnie - posadowienie budynku

39921 / 2015-03-23 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS im. R. Traugutta w Lipnie - wykonanie płyty audytoryjnej

260183 / 2014-12-17 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 301950002 (Tablice)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie

260109 / 2014-12-17 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Usuwanie pojazdów na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

242325 / 2014-11-21 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Usuwanie pojazdów na podstawie art.130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

240547 / 2014-11-19 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 301950002 (Tablice)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie

237273 / 2014-11-14 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.262.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

227735 / 2014-10-29 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 700000001 (Usługi w zakresie nieruchomości)
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.262.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

346096 / 2014-10-17 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 139050002 ()
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie

345572 / 2014-10-17 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipnie

345464 / 2014-10-17 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 641100000 (Usługi pocztowe)
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych w obrocie krajowym i zagranicznym, wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 KPA

199071 / 2014-09-18 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 641000007 (Usługi pocztowe i kurierskie)
Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipnie

189881 / 2014-09-05 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2 - umocnienie skarpy

173703 / 2014-08-12 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 331000001 (Urządzenia medyczne)
Dostawa zestawu endoskopii wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem dla Szpitala Lipno Spółka z o.o. w Lipnie

173679 / 2014-08-12 - Administracja samorządowa

Powiat Lipnowski - Lipno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2 - wykonanie nawodniania