Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Nowa Dęba

W serwisie znajdziesz 1780 przetargów w miejscowości Nowa Dęba.

87615 / 2016-06-15 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3711 - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 505320003 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń)
Obsługa techniczna urządzeń szkolno - treningowych oraz pozostałego wyposażenia strzelnic wozów bojowych i piechoty. Sprawa: Zp_18/2016

73831 / 2016-06-07 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3711 - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Budynek Nr 2 - Remont pomieszczeń GWŁ kompleks 3345 Kielce ul. Wojska Polskiego 300. Sprawa: Zp_17/2016

63655 / 2016-06-01 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3711 - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowy przy ul. Mickiewicza 38 w Sandomierzu etap I Sprawa: Zp_15/2016

56923 / 2016-05-23 - Administracja samorządowa

Gmina Nowa Dęba - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa mostu na rowie Nr 1 (rzeka Dęba) w ciągu projektowanej drogi gminnej w m. Nowa Dęba

126698 / 2016-05-19 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3711 - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont Budynku Nr 61 kompleks 3345 Kielce ul. Wojska Polskiego 300. Zp6/2016

122540 / 2016-05-16 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3711 - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 505320003 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń)
Obsługa techniczna systemu sterowania polem tarczowym typ Agat M/Szmaragd/M oraz urządzeń technicznych współpracujących z ww systemem zamontowanym na Placu Ćwiczeń Ogniowych w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Dęba

122456 / 2016-05-16 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3711 - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 505320003 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń)
Obsługa techniczna urządzeń szkolno - treningowych oraz pozostałego wyposażenia strzelnic wozów bojowych i piechoty.

120464 / 2016-05-13 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3711 - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 773100006 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
Koszenie trawy, usuwanie samosiejek, grabienie liści z terenów zielonych, usuwanie liści z rynien oraz pielęgnacja żywopłotów. Sprawa: Zp_9/2016

120376 / 2016-05-13 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3711 - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 301900007 (Różny sprzęt i artykuły biurowe)
Dostawa materiałów administracyjno biurowych oraz sprzętu biurowego do 33 WOG Nowa Dęba. Sprawa Zp_10/2016

119462 / 2016-05-12 - Administracja samorządowa

Gmina Nowa Dęba - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 452000009 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
Budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznią i rzutnią na stadionie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie

111974 / 2016-05-05 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3711 - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 454530007 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Wykonanie remontu obróbek blacharskich i pokrycia dachu na Budynku Nr 71 CPdMZ Kielce ul Wojska Polskiego 300

110944 / 2016-05-04 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 337700008 (artykuły higieniczne z papieru)
SPZZOZ.NT.III.382-5/16 Dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów do sterylizacji dla Szpitala Powiatowego Nowej Dębie

47685 / 2016-04-28 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 452324518 (Roboty odwadniające i nawierzchniowe)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów, Nowy Grębów - etap I

101290 / 2016-04-22 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 452324518 (Roboty odwadniające i nawierzchniowe)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1089R relacji od drogi 854 - Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy - etap II.

99732 / 2016-04-21 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 452324518 (Roboty odwadniające i nawierzchniowe)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń - Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń - etap I.

99544 / 2016-04-21 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 452324518 (Roboty odwadniające i nawierzchniowe)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1091R relacji Sokolniki - Orliska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska - etap I.