Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gmina Pruszcz

W serwisie znajdziesz 133 przetargów Gmina Pruszcz.

74093 / 2016-06-07 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa drogi gminnej nr 031116C w Łowinku - ul. Szkolna

48169 / 2016-04-29 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa drogi gminnej nr 031116C w Łowinku - ul. Szkolna

45413 / 2016-04-22 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331000 (Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg)
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 031138C w miejscowości Topolno

25465 / 2016-03-11 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331000 (Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg)
Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 031138C w miejscowości Topolno

50316 / 2016-03-07 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451120000 ()
Przebudowa drogi gminnej nr. 031123C Cieleszyn - Niewieścin

12621 / 2016-02-05 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451120000 ()
Przebudowa drogi gminnej nr. 031123C Cieleszyn - Niewieścin

152179 / 2015-10-19 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock: ul. Krótka - część II o długości 107 mb..

142027 / 2015-09-28 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock: ul. Krótka - część II o długości 107 mb.

140011 / 2015-09-23 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa dróg gminnych: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock: ul. Wąska

127985 / 2015-08-28 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa dróg gminnych: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock: ul. Wąska

110981 / 2015-07-27 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2015 rok deficytu.

101029 / 2015-07-07 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2015 rok deficytu.

37571 / 2015-03-17 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz obejmująca rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 031114C - ul. Równej z ul. Ogrodową i Okrężną wraz z przebudową ul. Ogrodowej i ulicy Różanej.

16265 / 2015-02-06 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz obejmująca rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 031114C - ul. Równej z ul. Ogrodową i Okrężną wraz z przebudową ul. Ogrodowej i ulicy Różanej

234563 / 2014-11-07 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452324408 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków)
Roboty budowlane - dodatkowe przy zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Pruszcz we wsi Pruszcz, Zadania 8, 9, 10, 12 i 13

233055 / 2014-11-06 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2017 roku.

214839 / 2014-10-10 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Pruszcz w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2017 roku

211135 / 2014-10-07 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek - Przebudowa drogi gminnej nr 031130C w Łowinku- ul. Młyńska - od km 0+000 do km 0+220.

190087 / 2014-09-05 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łowinek - Przebudowa drogi gminnej nr 031130C w Łowinku- ul. Młyńska - od km 0+000 do km 0+220

181417 / 2014-08-25 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000000 ()
Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 33 w Pruszczu - I etap: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Urzędu Gminy w Pruszczu.

168305 / 2014-08-04 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Dialog Konkurencyjny; Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na drodze gminnej nr 031108 C od skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Małociechowo do Parlina do skrzyżowania z drogą powiatową 1282C , o dł. ok. 2 km i szerokości 6m w okresie realizacji przedsięwzięcia nie dłużej niż przez okres 5 lat.

167071 / 2014-08-01 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock: ul. Krótka, Wąska i Parkowa - I etap.

154611 / 2014-07-16 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000000 ()
Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Głównej 33 w Pruszczu - I etap: Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Urzędu Gminy w Pruszczu

145761 / 2014-07-07 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock: ul. Krótka, Wąska i Parkowa - I etap.

131673 / 2014-06-18 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock: ul. Krótka, Wąska i Parkowa - I etap

91665 / 2014-04-28 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Świadczenie usługi dowozu dzieci z terenu Gminy Pruszcz do szkół podstawowych i gimnazjów od 01.09.2014 r. do 28.06.2015 r. oraz w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipiec i sierpień.

91663 / 2014-04-28 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 451110008 (Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)
Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudki.

83963 / 2014-04-16 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Kredyt długoterminowy w wysokości 2 793 297,80 zł na sfinansowanie planowanego na 2014 rok deficytu.

73741 / 2014-04-04 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601300008 (Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób)
Świadczenie usługi dowozu dzieci z terenu Gminy Pruszcz do szkół podstawowych i gimnazjów od 01.09.2014 r. do 28.06.2015 r. oraz w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. lipiec i sierpień.

64731 / 2014-03-26 - Administracja samorządowa

Gmina Pruszcz - Pruszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000000 ()
Przebudowa budynku Kultury i Sportu w ramach I Etapu Centrum Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu