Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi Gmina Gostycyn

W serwisie znajdziesz 143 przetargów Gmina Gostycyn.

63147 / 2016-06-01 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Przebudowa drogi transportu rolniczego w Bagienicy nr działki 120/1 oraz 228/2

60933 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycyn

121560 / 2016-05-13 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słonecznej 4 w Gostycynie na potrzeby klubu dziecięcego

117206 / 2016-05-11 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 905000002 (Usługi związane z odpadami)
Usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gostycyn

75458 / 2016-04-04 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słonecznej 4 w Gostycynie na potrzeby klubu dziecięcego

9558 / 2016-01-14 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i rozbudowa budynku domu dziennego pobytu - II Etap

349676 / 2015-12-21 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i rozbudowa budynku domu dziennego pobytu - II Etap

316822 / 2015-11-24 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont zjazdów z drogi gminnej nr 010509C Wielka Klonia - Toboła od km 0+000 do km 1+200, gm. Gostycyn.

311828 / 2015-11-19 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 453220002 ()
Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w ramach projektu pt. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostycyn w ramach świadczenia wysokiej jakości usług

298776 / 2015-11-05 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Remont drogi gminnej nr 010509C Wielka Klonia - Toboła od km 0+000 do km 1+200, gm. Gostycyn.

296870 / 2015-11-04 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 391500008 (Różne meble i wyposażenie)
Dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pt. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostycyn w ramach świadczenia wysokiej jakości usług

288924 / 2015-10-28 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452332207 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg)
Remont zjazdów z drogi gminnej nr 010509C Wielka Klonia - Toboła od km 0+000 do km 1+200, gm. Gostycyn

276488 / 2015-10-16 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 453220006 ()
Wykonanie ogrodzenia placów zabaw w ramach projektu pt. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostycyn w ramach świadczenia wysokiej jakości usług

275012 / 2015-10-15 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 391500008 (Różne meble i wyposażenie)
Dostawa i montaż wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pt. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostycyn w ramach świadczenia wysokiej jakości usług

268650 / 2015-10-09 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)
Remont drogi gminnej nr 010509C Wielka Klonia - Toboła od km 0+000 do km 1+200, gm. Gostycyn

266062 / 2015-10-08 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)
Zaprojektowanie, dostarczenie i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Gostycyn

259158 / 2015-10-01 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Adaptacja budynku przy ul. Słonecznej 4 na dom dziennego pobytu Senior Wigor Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu wieloletniego Senior - Wigor na lata 2015 - 2020

254982 / 2015-09-29 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi transportu rolniczego Mała Klonia (gm. Gostycyn) - działka - cz. nr 40 - obręb Mała Klonia 0004

250000 / 2015-09-23 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)
Zaprojektowanie, dostarczenie i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w gminie Gostycyn

243434 / 2015-09-17 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 375352009 (Wyposażenie placów zabaw)
Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pt. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostycyn w ramach świadczenia wysokiej jakości usług

241348 / 2015-09-15 - Administracja samorządowa

Gmina Gostycyn - Gostycyn (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Adaptacja budynku przy ul. Słonecznej 4 na dom dziennego pobytu Senior Wigor Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu wieloletniego Senior - Wigor na lata 2015 - 2020.