Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

60607 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica (Morawica)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-14 pod pozycją 88342. Zobacz ogłoszenie 88342 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 60607

Data publikacji: 2016-05-31

Nazwa: Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica

Ulica: ul. Spacerowa 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Morawica

Kod pocztowy: 26-026

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3114691

Adres strony internetowej: www.morawica.pl

Regon: 00055068600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 88342

Data wydania biuletynu: 2016-04-14

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 88342

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg na terenie gminy Morawica ( ul. Trzcianka w Lisowie, ul. Pod Stawami w Brudzowie, ul. Pod Stawami w Zaborzu, ul. Ściegiennego w Brzezinach )

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Ściegiennego w Brzezinach od km 0+000 (włączenie do drogi wojewódzkiej nr 763) do km 0+181,85 ( granica pasa kolejowego).

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE: PROW 2014-2020

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Ściegiennego 268A

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-116

ID województwa: 12

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Data udzielenie zamówienia: 25/05/2016

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 1232137,45

Cena wybranej oferty: 146075,55

Cena minimalna: 146075,55

Cena maksymalna: 174098,49

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

80571 / 2011-03-11 - Administracja samorządowa

Gmina Bałtów - Bałtów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Zarzecze do Zwierzyńca górnego w Bałtowie.

65222 / 2012-03-02 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Złota - Złota (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Nr 402031 T Złota os. Barbara od km 0+317 do km 0+442 dł. 125 mb

269522 / 2011-09-01 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu - Sandomierz (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Odbudowa drogi powiatowej nr 0800 T Jachimowice - Skotniki od km 8+370,00 do km 12+ 338,00

256550 / 2014-07-31 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie - Włoszczowa (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie zadań pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Występy w km od 3+720 do km 3+960 - zadanie nr 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 0402 T Jakubów - Wojciechów w km od 1+908 do km 2+410 - zadanie nr 2

208441 / 2009-11-13 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi krajowej nr 42 odc. Skarżysko - Kamienna - Starachowice w miejscowości Wąchock w km 264+065 strona prawa - wykonanie zatoki autobusowej w granicach istniejącego pasa drogowego

78456 / 2011-04-14 - Administracja samorządowa

Gmina Łagów - Łagów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi gminnej Sędek-Gwiździowa realizowany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych- Etap II od km 0+500 do km 0+850

45992 / 2011-03-16 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Złota - Złota (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Nieprowice - Rudawa od km 0+810 do km 1+335 dł. 525 mb.

260019 / 2008-10-10 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu - Sandomierz (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0853 T Ciszyca- Skotniki w miejscowości Świężyce.

272247 / 2008-10-17 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu - Sandomierz (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0780 T Nowa Wieś - Klimontów w miejscowości Nowa Wieś.

126815 / 2012-06-11 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Tyniec-Oksa-Węgleszyn-Mieronice polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Węgleszyn w km 12+454 do km 12+874, dł. 420 mb - etap II

109527 / 2009-07-10 - Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - Staszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa chodnika w Ruszczy od ul. Knothego do ul. Szkolnej w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec - Tarnowce od km 0+006 do km 0+717.

115998 / 2014-04-04 - Administracja samorządowa

Gmina Klimontów - Klimontów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Klimontów o łącznej długości 2098 mb

149660 / 2015-06-19 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
UZUPEŁNIENIE ZADANIA POD NAZWĄ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0155T NA ODCINKU BRZEGI-SOBKÓW-LIPA

132677 / 2014-06-20 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Odbudowa ul. Działkowej (od ul. Kopernika) w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 0+481

175051 / 2014-08-13 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie - Włoszczowa (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0253 T na odc. Stanowiska - Łapczyna Wola w km od 0+470 do km 1+470

64959 / 2012-03-21 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice-Rakoszyn-Nowa Wieś-Brynica Sucha-Skroniów-Łączyn-Ludwinów-Węgleniec-Dalechowy w miejscowości Skroniów od km 15+583 do km 15+950, dł. 367 mb, szerokości 1,5 mb strona lewa

249653 / 2014-12-02 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach - Działoszyce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Bronów - Wolica nr 321014T od km 0 + 770 do km 1 + 670

128642 / 2016-05-20 - Administracja samorządowa

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec - Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie

212766 / 2014-06-25 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie - Włoszczowa (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi powiatowej Nr 0229T Wola Wiśniowa - Ludwinów - Bebelno - Krzepin - Wałkonowy - Ropocice w miejscowości Bebelno od km 9+500 do km 10+470, dł. 970 mb

73577 / 2016-06-07 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie - Pińczów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi nr 0498T Działoszyce - Bronocice - Szarbia Zwierzyniecka dł. 1310 mb; km 1+900 - 3+210