Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

70489 / 2016-06-06 - Administracja samorządowa / Gmina Medyka (Medyka)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-14 pod pozycją 89446. Zobacz ogłoszenie 89446 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 70489

Data publikacji: 2016-06-06

Nazwa: Gmina Medyka

Ulica: Medyka 288

Numer domu: 288

Miejscowość: Medyka

Kod pocztowy: 37-732

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 16 671 53 91

Numer faxu: 16 671 53 91

Regon: 65090037000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 89446

Data wydania biuletynu: 2016-04-14

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 89446

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Medyka oraz jednostek organizacyjnych Gminy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Medyka oraz jednostek organizacyjnych objętych budżetem Gminy, w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r., polegająca na prowadzeniu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Gminy oraz rachunków bieżących i rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych gminy.

Łączna ilość prowadzonych przez Gminę rachunków to około 25.


Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Oprocentowanie środków na rachunku.
2. Przyjmowanie wpłat gotówkowych - średnio 10 miesięcznie o średniej wartości pojedynczej wpłaty gotówkowej 10 000,00 zł.
3. Dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz posiadacza rachunku - średnio 5 miesięcznie o średniej wartości pojedynczej wypłaty gotówkowej 50 000,00 zł.
4. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, a w szczególności:
realizacja poleceń przelewu w formie elektronicznej na rachunkach prowadzonych w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę. Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej powinny być realizowane w czasie rzeczywistym. Przelewy realizowane wewnątrz banku obsługującego, realizowane będą bez opłat i prowizji. Średnia ilość przelewów wewnętrznych na rachunkach w ramach bankowej obsługi jednostki realizowanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej miesięcznie - 250. Średnia ilość przelewów zewnętrznych na rachunki prowadzone w innych bankach realizowanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej miesięcznie - 300,
5. Generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi w formie papierowej,
6. Umożliwienie realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym na warunkach finansowych dla przelewów elektronicznych.
Średnia ilość przelewów wewnętrznych (na rachunkach w ramach bankowej obsługi jednostki) realizowanych w formie papierowej miesięcznie - 15.
Średnia ilość przelewów zewnętrznych (na rachunki prowadzone w innych bankach) realizowanych w formie papierowej miesięcznie - 15.
7. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione bez opłat i prowizji w szczególności:
- zainstalowanie i wdrożenie do 12 systemów elektronicznej obsługi rachunków w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, jednolitego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy,
- dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
- eksport przelewów przygotowanych we własnych systemach informatyczno - finansowych do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacje umożliwiającym wczytanie tych danych,
- przechowywanie wysłanych przelewów w archiwum systemu co najmniej 3 miesiące,
- przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu,
- zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi elektronicznej obsługi rachunków,
- potwierdzenie w formie elektronicznej realizacji polecenia przelewu,
8. Transport gotówki do kasy Urzędu Gminy 2 razy w miesiącu.
Gotówka dostarczana powinna być w godzinach 700 - 800.
9. Inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawania blankietów czeków gotówkowych, możliwość otwierania w trakcie umowy rachunków na wniosek Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Żurawicy

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Bankowa 4

Miejscowość: Żurawica 4

Kod pocztowy: 37-710

ID województwa: 8

Województwo / kraj: podkarpackie

Data udzielenie zamówienia: 23/05/2016

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 57815,00

Cena wybranej oferty: 57815,00

Cena minimalna: 57815,00

Cena maksymalna: 57815,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi

438882 / 2011-12-28 - Administracja samorządowa

Gmina Tyczyn - Tyczyn (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Tyczyn i jednostek organizacyjnych

14477 / 2012-01-16 - Administracja samorządowa

Gmina Baligród - Baligród (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Baligród oraz jej jednostek organizacyjnych.

352846 / 2011-10-26 - Podmiot prawa publicznego

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki - Jasło (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle oraz prowadzonych Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

24174 / 2011-02-17 - Administracja rządowa terenowa

Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przedmiotem zamówienia publicznego jest obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu przez bank polegająca na przyjmowaniu wpłat gotówkowych należności podatkowych w kasie prowadzonej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu przy ul. Wyspiańskiego 12..

163403 / 2009-09-24 - Administracja samorządowa

Powiat Strzyżowski - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych wraz z obsługą funduszy celowych przez okres 5 lat

138826 / 2012-04-30 - Administracja samorządowa

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego - Krosno (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Krośnieńskiego w okresie od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2015 roku

138800 / 2012-04-30 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy - Ropczyce (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług bankowych dla Powiatowego Urzędupracy w Ropczycach w ramach 2 zadań

15303 / 2015-02-04 - Administracja samorządowa

Gmina Orły - Orły (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Orły i jej jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 1.03.2015 r. do dnia 28.02.2019r.

25645 / 2011-01-21 - Administracja samorządowa

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem - Rudnik (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rudnik nad Sanem oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011 - 2014

281167 / 2010-10-11 - Administracja samorządowa

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
bankowa obsługa budżetu Powiatu Bieszczadzkiego i jego jednostek organizacyjnych

78931 / 2014-04-10 - Administracja samorządowa

Gmina Cisna - Cisna (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Cisna i jednostek organizacyjnych Gminy Cisna w okresie od 01.05. 2014r. do 30.04.2018r.

221502 / 2009-07-03 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku - Przeworsk (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa rachunku bieżącego i pomocniczego Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku

373027 / 2010-12-28 - Administracja samorządowa

Gmina Nowa Dęba - Nowa Dęba (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba

53245 / 2011-02-15 - Administracja samorządowa

Gmina Krosno - Krosno (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Krosno i jednostek organizacyjnych Gminy

282148 / 2015-10-22 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Brzyska - Brzyska (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Brzyska i jej jednostek organizacyjnych

133991 / 2012-06-20 - Administracja samorządowa

Gmina Kolbuszowa - Kolbuszowa (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kolbuszowa przez okres 3 lat.

144553 / 2015-10-02 - Administracja samorządowa

Prezydent Miasta Tarnobrzega - Tarnobrzeg (podkarpackie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Miasta Tarnobrzega oraz jednostek organizacyjnych miasta