Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)

W serwisie znajdziesz 5252 przetargów 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego).

92117 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Podatek od towarów i usług w kontekście kwalifikowalności w projektach dofinansowanych z EFRR i EFS dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - DU-Z.272.37.2016

86339 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020 - DU-Z.272.29.2016

85117 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu - Inowrocław (kujawsko-pomorskie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Kierowca wózków jezdniowych napędzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan-butan.

67069 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Mazowieckie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Szkolenie w zakresie kursy medycyny ratunkowej dla lekarzy odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014, poz. 474)

66903 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Mazowieckie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Szkolenie w zakresie kursy medycyny ratunkowej dla lekarzy odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014, poz. 474)

64849 / 2016-06-01 - Inny: rzÄ…dowa administracja zespolona

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Usługa przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu dotyczącego współpracy nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program: Szkoła dla rodziców i wychowawców realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

63047 / 2016-06-01 - Inny: Jednostka Wojskowa

3 Regionalna Baza Logistyczna - Kraków (małopolskie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Przeszkolenie przez specjalistów producenta urządzeń BAK-12/P-IV grupy specjalistów Gestora/COL, organu zaopatrującego oraz naprawczo-remontowego w zakresie wykonywania napraw głównych urządzeń BAK 12/P-IV wraz z opracowaniem dokumentacji oraz wykazu części i materiałów eksploatacyjnych.

136412 / 2016-05-30 - Administracja samorzÄ…dowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych związanych z tematyką funduszy unijnych w ramach Pomocy Technicznej PO WER wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej oraz usługi gastronomicznej

57645 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

125224 / 2016-05-18 - Inny: rzÄ…dowa administracja zespolona

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Usługa przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie warsztatu dotyczącego: Wsparcia ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wspomagania szkół i placówek w prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia doradców metodycznych, nauczycieli bibliotekarzy i pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

52551 / 2016-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia w formie treningu pt. Trening kompetencji wychowawczych wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

52043 / 2016-05-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - DU-Z.272.15.2016

115004 / 2016-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiatowy Urząd Pracy - Żory (śląskie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Szkolenie dla osób bezrobotnych pt.: ABC przedsiębiorczości - dla 12 osób bezrobotnych, w dwóch grupach po 6 osób

105754 / 2016-04-27 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji architektoniczno-budowlanej

103682 / 2016-04-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Mazowieckie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej dla lekarzy odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014, poz. 474)

102632 / 2016-04-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Mazowieckie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
Szkolenie w zakresie bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na terenie województwa mazowieckiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014, poz. 474)

101470 / 2016-04-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - Katowice (śląskie)
CPV: 805100002 (Usługi szkolenia specjalistycznego)
ROPS.PSO.3321.7.2016 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach