Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)

W serwisie znajdziesz 3787 przetargów 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe).

91039 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej ( nauka i doskonalenie pływania, oswajanie z wodą, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna itp.) na basenach krytych w Oddziale Chwiałka, Poznań ul. Chwiałkowskiego 34

88757 / 2016-06-16 - Inny: jednostka budżetowa

Kuratorium Oświaty w Katowicach - Katowice (śląskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego

83691 / 2016-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Czechowice-Dziedzice (śląskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Organizacja w dniach 27 i 28 sierpnia 2106 r. imprezy masowej o charakterze kulturalno-rozrywkowo-artystycznym w postaci widowiska i pokazu na stadionie MOSiR w Czechowicach -Dziedzicach w ramach XLII Dni Czechowic-Dziedzic 2016

78561 / 2016-06-09 - Uczelnia publiczna

Wojskowa Akademia Techniczna - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW WAT

71065 / 2016-06-06 - Inny: Państwowa osoba prawna

Narodowy Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Usługa polegająca na umożliwieniu dostępu pracownikom biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze

68689 / 2016-06-03 - Inny: Administracja RzÄ…dowa Niezespolona

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU KORZYŚCI PRACOWNICZYCH DLA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

62495 / 2016-05-31 - Podmiot prawa publicznego

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Świadczenie usług animacyjno - rozrywkowych dla gości ośrodka DW WAM Oddział WDW Unieście

62269 / 2016-05-31 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników MRiRW, osób towarzyszących i dzieci

135030 / 2016-05-25 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Izba Skarbowa w Rzeszowie - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Świadczenie usług w zakresie organizacji zawodów sportowych pracowników Izby i urzędów skarbowych woj. podkarpackiego o puchar Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie

58865 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Małopolskie - Kraków (małopolskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Zapewnienie dostępu do obiektów oraz usług sportoworekreacyjnych na podstawie imiennych kart abonamentowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

58491 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Zespół Żłobków m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w Żłobku nr 54.

58237 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Prowadzenie zajęć (nauka i doskonalenie pływania, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna, oswajanie z wodą, itp.) na basenach krytych w Oddziale Chwiałka, Poznań ul. Chwiałkowskiego 34, w sezonie 2016/ 2017

58043 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miasta Skierniewice - Skierniewice (łódzkie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej, w tym koncertów muzycznych jako imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w ramach Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach w terminie 17-18 września 2016r.

129916 / 2016-05-23 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Prokuratura Okręgowa w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
usługi rekreacyjno - sportowe dla pracowników prokuratur okręgu krakowskiego oraz ich dzieci i osób towarzyszących na podstawie kart imiennych

56747 / 2016-05-20 - Podmiot prawa publicznego

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Świadczenie usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach miesięcznego abonamentu udostępnionego przez Wykonawcę dla pracowników Centrum Projektów Europejskich, osób towarzyszących i dzieci pracownika do lat 15

123442 / 2016-05-17 - Inny: szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 76 im. I Armii Wojska Polskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
UDOSTĘPNIENIE KRYTEJ PŁYWALNI I POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76 IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO WE WROCŁAWIU W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-SPORTOWYCH W OKRESIE 05.09.2016r. - 22.12.2016r. CPV 92.00.00.00-1.

121418 / 2016-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Opolskie - Opole (opolskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Piknik z Funduszami Europejskimi organizowany w ramach Święta Województwa Opolskiego. Część I: STREFA EDUKACJI; Część II: STREFA REKREACJI

120920 / 2016-05-13 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Izba Skarbowa w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Świadczenie usług polegających na zapewnienium dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla osób wykonyjących pracę w Izbie Skarbowej w Gdańsku oraz urzędach skarbowych województwa pomorskiego, na podstawie kart imiennych.

53631 / 2016-05-13 - Podmiot prawa publicznego

Polskie Radio S.A. Dział Zamówień Publicznych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Usługi w zakresie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Polskiego Radia S.A. i osób towarzyszących (znak sprawy: BZ-DZP.B5.2.2016)

119454 / 2016-05-12 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi w zakresie kontynuacji prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu św. Erazma w nawie południowej kościoła p.w. św. Marka Ewangelisty w Krakowie.

118974 / 2016-05-12 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Lubelskie - Lublin (lubelskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Prowadzenie konferansjerskie przez Panią Ewę Błachnio wydarzenia plenerowego związanego z promocją III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2016, które zorganizowane zostanie w dniu 14 maja 2016 r. na Placu Zamkowym w Lublinie oraz przygotowanie i realizacja autorskiego programu artystycznego[OP-IV.272.19.2016.LK]

116712 / 2016-05-10 - Inny: Instytucja Kultury

Gdański Archipelag Kultury - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Kompleksowa usługa techniczna nagłośnienia i oświetlenia wraz z wynajęciem sprzętu i budki akustyka.

115126 / 2016-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Wąbrzeski - Wąbrzeźno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
świadczenie usługi zapewnienia dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Wąbrzeskiego

114732 / 2016-05-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Lubelskie - Lublin (lubelskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Prowadzenie uroczystej Gali nadania Honorowych Tytułów Ambasador Województwa Lubelskiego 2015 i Marka Lubelskie przez Piotra Bałtroczyka.

113832 / 2016-05-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Lubelskie - Lublin (lubelskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Przygotowanie autorskiego programu artystycznego przez De Mono z zespołem i jego wykonanie podczas uroczystej Gali nadania Honorowych Tytułów Ambasador Województwa Lubelskiego 2015 i Marka Lubelskie, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin OP-IV.272.29.2016.AMI

112240 / 2016-05-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Lubelskie - Lublin (lubelskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Przygotowanie autorskiego programu artystycznego przez Zespół Afromental i jego wykonanie podczas wydarzenia plenerowego związanego z promocją III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2016, które zorganizowane zostanie w dniu 14 maja 2016 r. na Placu Zamkowym w Lublinie[OP-IV.272.42.2016.LK]

110730 / 2016-05-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Pływalnia Miejska Atlantis - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 920000001 (Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe)
Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej (nauka i doskonalenie pływania, zajęcia dla niemowląt, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna, urodziny) oraz zajęć fitness na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu