Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 799700004 (Usługi publikacji)

W serwisie znajdziesz 3024 przetargów 799700004 (Usługi publikacji).

90455 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Usługa publikacji artykułów sponsorowanych w dzienniku o zasięgu regionalnym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

83201 / 2016-06-13 - Inny: gminna instytucja kultury

Krakowskie Biuro Festiwalowe - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie polskiej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 1 zamówienia Publikacja pięciu ogłoszeń Część 2 zamówienia Publikacja trzech ogłoszeń

66459 / 2016-06-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Usługa zebrania materiałów, opracowania merytorycznego, redakcyjnego i graficznego, korekty językowej, przygotowania do druku oraz wydruku artykułów prasowych promujących Regionalny Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ

61157 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
USŁUGA PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W DZIENNIKU O ZASIĘGU REGIONALNYM, OBEJMUJĄCYM TEREN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

121640 / 2016-05-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Przygotowanie i publikacja 30 artykułów, w jednej zakładce, w ramach internetowego serwisu o charakterze biznesowo - naukowym

52247 / 2016-05-11 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Publikacja ogłoszeń i emisja banerów internetowych w prasie o zasięgu regionalnym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r.

114162 / 2016-05-06 - Inny: gminna instytucja kultury

Krakowskie Biuro Festiwalowe - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie polskiej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 1 zamówienia Publikacja pięciu ogłoszeń Część 2 zamówienia Publikacja trzech ogłoszeń

49329 / 2016-05-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Małopolskie - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Usługi publikacji ogłoszeń prasowych w wybranych tytułach prasy w województwie małopolskim, służących promocji Funduszy Europejskich

104852 / 2016-04-27 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

102536 / 2016-04-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Małopolskie - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Publikacja w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym ogłoszeń w 2016 r. o konkursach na stanowiska Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w wojewódzkich podmiotach leczniczych

102398 / 2016-04-25 - Inny: Państwowa osoba prawna

UrzÄ…d Dozoru Technicznego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Realizacja media planu Urzędu Dozoru Technicznego w 2016 rok, nr sprawy ZP-BDN-4/16

101398 / 2016-04-22 - Inny: gminna instytucja kultury

Krakowskie Biuro Festiwalowe - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Publikacja dwóch ogłoszeń prasowych w prasie polskiej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego (zamówienie uzupełniające)

98804 / 2016-04-21 - Inny: Jednostka samorzÄ…dowa

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych - Słupsk (pomorskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Kampania promocyjno- informacyjna-etap IV, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, składająca się z trzech części. Nr postępowania DAO. 251.3.2016.

94172 / 2016-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Małopolskie - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Przeprowadzenie cyklu debat w redakcji dziennika o zasięgu regionalnym na terenie województwa małopolskiego, a następnie publikacja przebiegu przeprowadzonych dyskusji

94090 / 2016-04-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Małopolskie - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Usługi publikacji ogłoszeń prasowych w wybranych tytułach prasy w województwie małopolskim, służących promocji Funduszy Europejskich

88706 / 2016-04-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
USŁUGA PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W DZIENNIKU O ZASIĘGU REGIONALNYM, OBEJMUJĄCYM TEREN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

39355 / 2016-04-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Małopolskie - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Świadczenie usługi sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 2016 roku.

39071 / 2016-04-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Świadczenie usług publikowania dodatków do gazety wraz z uruchomieniem serwisu internetowego o UWM na portalu gazety na potrzeby Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

80340 / 2016-04-07 - Inny: Jednostka samorzÄ…dowa

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych - Słupsk (pomorskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Kampania promocyjno- informacyjna-etap IV, realizowana w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009-2014, w ramach Programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, składająca się z trzech części. Nr postępowania DAO. 251.3.2016

35461 / 2016-04-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Promocja projektu: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego

34311 / 2016-04-04 - Inny: SamorzÄ…dowa Instytucja Kultury

Krakowskie Biuro Festiwalowe - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Publikacja dodatku - przewodnika po wydarzeniach, które będą odbywać się w Krakowie w ramach Światowego Dnia Książki

29511 / 2016-03-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
USŁUGA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA PRASOWEGO W DZIENNIKU O ZASIĘGU REGIONALNYM, OBEJMUJĄCYM TEREN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

29233 / 2016-03-21 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Małopolskie - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych na stronach redakcyjnych dla Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w płatnej prasie codziennej o zasięgu regionalnym województwa małopolskiego.

62396 / 2016-03-18 - Administracja rzÄ…dowa terenowa

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu - Opole (opolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

28195 / 2016-03-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Usługa zebrania materiałów, opracowania merytorycznego, redakcyjnego i graficznego, korekty językowej, przygotowania do druku oraz wydruku artykułów prasowych promujących Regionalny Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ)

61150 / 2016-03-17 - Inny: gminna instytucja kultury

Krakowskie Biuro Festiwalowe - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Publikacja ogłoszeń prasowych w prasie polskiej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część 1 zamówienia Publikacja dwóch ogłoszeń Część 2 zamówienia Publikacja siedmiu ogłoszeń Część 3 zamówienia Publikacja trzech ogłoszeń Część 4 zamówienia Publikacja dwóch ogłoszeń

60324 / 2016-03-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Małopolskie - Kraków (małopolskie)
CPV: 799700004 (Usługi publikacji)
Publikacja w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym ogłoszeń w 2016 r. o konkursach na stanowiska Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w wojewódzkich podmiotach leczniczych