Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 791000005 (Usługi prawnicze)

W serwisie znajdziesz 4224 przetargów 791000005 (Usługi prawnicze).

87503 / 2016-06-15 - Inny: samorzÄ…dowa instytucja kultury

Nowy Teatr - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Obsługa prawna zadania inwestycyjnego pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr

80341 / 2016-06-10 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
UMW/AZ/WR-22/16: Świadczenie usług zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeciwko osobom fizycznym, członkom zakładowej organizacji związkowej Solidarność 80, o ustalenie zakresu szczególnej ochrony przez rozwiązanie stosunku pracy, doradztwa prawnego związanego z tymi usługami oraz pomocy przy wykonaniu zapadłych w sprawie orzeczeń

77237 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Kompleksowa obsługa prawna zadania pn. Konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

69645 / 2016-06-03 - Inny: instytut badawczy

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytuty Techniki Budowlanej

66027 / 2016-06-02 - Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
ŚWIADCZENIE STAŁEJ, KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRAWNEJ INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, ODDZIAŁ W KRAKOWIE.

63275 / 2016-06-01 - Inny: Instytut Badawczy

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Łódź (łódzkie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
ZP/89/2016 Usługa świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Instytutu CZMP

134928 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego - Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia

134436 / 2016-05-25 - Inny: Jednostka organizacyjna JST

Kielecki Park Technologiczny - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Świadczenie usług doradczych oraz obsługę prawną Gminy Kielce - Kieleckiego Parku Technologicznego w ramach projektu pn. Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub

58941 / 2016-05-25 - Inny: inna jednostka organizacyjna samorzÄ…du terytorialnego

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku - Gdańsk (pomorskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi prawnej w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku

132372 / 2016-05-24 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Świadczenie usług prawnych związanych z badaniem zamówień publicznych weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

57389 / 2016-05-23 - Podmiot prawa publicznego

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - Jarocin (wielkopolskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Świadczenie usługi prawnej na rzecz Zamawiającego, polegającej na wykonaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwie procesowym w zakresie zastępstwa procesowego w ramach projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin

56709 / 2016-05-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Zdrowia - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Wykonanie usług prawniczych polegających na wykonywaniu prac legislacyjnych i opinii prawnych

56655 / 2016-05-20 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Zdrowia - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Wykonanie usług prawniczych polegających na wykonywaniu prac legislacyjnych i opinii prawnych

56173 / 2016-05-20 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego polegającej na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwie procesowym w zakresie zastępstwa procesowego w ramach projektu Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

123478 / 2016-05-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Otwocki - Otwock (mazowieckie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Świadczenie usług prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wskazanych powiatowych jednostek organizacyjnych

54801 / 2016-05-17 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Wadowice (małopolskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, znak: ZP/WR/1/2016

121730 / 2016-05-13 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Postępowanie nr UMW/AZ/WR-28/16 na: Świadczenie usług zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS: 0000456436), toczącej się przed Sądem Okręgowym w Łodzi, Wydział X Gospodarczy pod sygnaturą akt X GC 259/16, doradztwa prawnego związanego z tymi usługami oraz pomocy przy wykonaniu zapadłych w sprawie orzeczeń

114160 / 2016-05-06 - Inny: Instytut Badawczy

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" - Łódź (łódzkie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
ZP/89/2016 Usługa świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Instytutu CZMP

113716 / 2016-05-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Powiat Kamieński - Kamień Pomorski (zachodniopomorskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Świadczenie usługi doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego oraz wykonanie zastępstwa procesowego w zakresie odzyskiwania środków wydatkowanych przez Powiat Kamieński na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przewidzianych prawem od Skarbu Państwa oraz innych odpowiedzialnych podmiotów

112242 / 2016-05-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe - Dębica (podkarpackie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Obsługa prawna Powiatu Dębickiego/Starostwa Powiatowego w Dębicy

111920 / 2016-05-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika - Łódź (łódzkie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
76zp16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi.

108918 / 2016-04-29 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Zdrowia - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Wykonywanie usług prawniczych polegających na wykonywaniu prac legislacyjnych i opinii prawnych.

108902 / 2016-04-29 - Administracja rzÄ…dowa centralna

Ministerstwo Zdrowia - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Wykonywanie usług prawniczych polegających na wykonywaniu prac legislacyjnych i opinii prawnych

104732 / 2016-04-27 - Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Obsługa Prawna Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

101352 / 2016-04-22 - Podmiot prawa publicznego

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. - Wrocław (dolnośląskie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego polegającej na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwie procesowym w zakresie zastępstwa procesowego w ramach projektu Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

98424 / 2016-04-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Konstancin-Jeziorna, UrzÄ…d Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - Konstancin-Jeziorna (mazowieckie)
CPV: 791000005 (Usługi prawnicze)
Obsługa prawna Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2016-2018