Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)

W serwisie znajdziesz 3313 przetargów 714100005 (Usługi planowania przestrzennego).

94533 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Trzebinia - Trzebinia (małopolskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIE - CENTRUM W TRZEBINI

94219 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ustronie Morskie - Ustronie Morskie (zachodniopomorskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętą uchwałą nr XI/92/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Bagicz

94093 / 2016-06-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wojnicz - Wojnicz (małopolskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
SporzÄ…dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz

91723 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Niedrzwica Duża - Niedrzwica Duża (lubelskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
wykonania prac analitycznych koniecznych do opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedrzwica Duża zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu przygotowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowań Gminy Niedrzwica Duża zgodnego ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2015r poz 199).

91013 / 2016-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Trzebinia - Trzebinia (małopolskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIE - POŁUDNIE W TRZEBINI

90239 / 2016-06-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Dolne (podkarpackie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne wraz z inwentaryzacją przyrodniczą i ekofizjografią.

87719 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Sokółce - Sokółka (podlaskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej Miasta Sokółka i części gminy Sokółka

87133 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pobiedziska - Pobiedziska (wielkopolskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych Gminy Pobiedziska -cz. II

86507 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych - Gliwice (śląskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie dwóch odrębnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszarów obejmujących części _dzielnicy Bojków_,

86459 / 2016-06-15 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Pruszków - Pruszków (mazowieckie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa: Zad 1- Szmaragdowa, Zad 2- Anielin przy ulicy Kościuszki, Zad 3- Ołówkowa, Zad 4- Gomulińskiego, Zad 5 - Stalowa, Zad 6 - Korczaka.

81861 / 2016-06-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Końskie - Końskie (świętokrzyskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Odpadów Komunalnych, Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta. .

81165 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Krynica - Zdrój, Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju - Krynica-Zdrój (małopolskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój

80451 / 2016-06-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Miasto i Gmina Olkusz - Olkusz (małopolskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Południowych Olkusza dla obszaru o łącznej powierzchni ok. 20 ha

77275 / 2016-06-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Pobiedziska - Pobiedziska (wielkopolskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pobiedziska

76113 / 2016-06-08 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kąty Wrocławskie - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie

70785 / 2016-06-06 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wieliszew - Wieliszew (mazowieckie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w podziale na dwie Części

67833 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Brzeszcze - Brzeszcze (małopolskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze Skidziń I

67679 / 2016-06-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Brzeszcze - Brzeszcze (małopolskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze

62345 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kościerzyna - Kościerzyna (pomorskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębów ewidencyjnych Gostomie, Wieprznica i Niedamowo.

61533 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Cewice z siedzibÄ… organu wykonawczego gminy - Cewice (pomorskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/229/05 Rady Gminy Cewice z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ŁEBUNIA.

60313 / 2016-05-31 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Goleniów - Goleniów (zachodniopomorskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4

136348 / 2016-05-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Radzymin - Radzymin (mazowieckie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie gminy Radzymin

135420 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Wadowice Urząd Miejski - Wadowice (małopolskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice dla obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki

58669 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Końskie - Końskie (świętokrzyskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Zadanie Nr 1 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta Zadanie Nr 2 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich Zadanie Nr 3 przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński

58623 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Iwkowa - Iwkowa (małopolskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwkowa

58621 / 2016-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Dąbrowa Górnicza - Dąbrowa Górnicza (śląskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Sporządzenie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ulic: Aleja Zagłębia Dąbrowskiego - Poniatowskiego - Al. J. Piłsudskiego - Wybickiego

131462 / 2016-05-24 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie (zachodniopomorskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
SporzÄ…dzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenu cypel w Gudowie

130938 / 2016-05-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kąty Wrocławskie - Kąty Wrocławskie (dolnośląskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Przeprowadzenie prac planistycznych i sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie

56989 / 2016-05-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Kościerzyna - Kościerzyna (pomorskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wdzydze i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Rybaki.

127584 / 2016-05-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jaświły - Jaświły (podlaskie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły

55973 / 2016-05-19 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miasto Pruszków - Pruszków (mazowieckie)
CPV: 714100005 (Usługi planowania przestrzennego)
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa: Zad. nr 1- Szmaragdowa, Zad. nr 2- Anielin - przy ulicy Kościuszki, Zad. nr 3 - Ołówkowa, Zad. nr 4 - Gomulińskiego, Zad nr 5 - Stalowa, Zad. nr 6 - części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Korczaka.