Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

Przetargi 453500005 (Instalacje mechaniczne)

W serwisie znajdziesz 44 przetargów 453500005 (Instalacje mechaniczne).

81077 / 2016-06-10 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej kulowej strzelnicy ćwiczebnej położnej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

124992 / 2016-05-17 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej kulowej strzelnicy ćwiczebnej położnej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

47189 / 2016-04-27 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej kulowej strzelnicy ćwiczebnej położnej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

35723 / 2016-04-07 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej kulowej strzelnicy ćwiczebnej położnej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

54592 / 2016-03-10 - Inny: Jednostka wojskowa

33 Baza Lotnictwa Transportowego - Powidz (wielkopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Kompleks 4204 -wykonanie remontu instalacji odpylania spalin w budynku Nr 20 w m. Powidz 33BLTr ul. Witkowska 8 według projektu technicznego.

25123 / 2016-03-10 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej kulowej strzelnicy ćwiczebnej położnej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie

8472 / 2016-01-13 - Inny: Jednostka Wojskowa

33 Baza Lotnictwa Transportowego - Powidz (wielkopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Kompleks 4204 -wykonanie remontu instalacji odpylania spalin w budynku Nr 20 w m. Powidz 33BLTr ul. Witkowska 8 według projektu technicznego

191676 / 2015-07-29 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3293 - Powidz (wielkopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Kompleks 4204 - PT oraz remont instalacji odpylania spalin w budynku Nr 20 w m. Powidz JW. 3293 ul. Witkowska 8. w trybie zaprojektuj i wykonaj

151554 / 2015-06-22 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 3293 - Powidz (wielkopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Kompleks 4204 - PT oraz remont instalacji odpylania spalin w budynku Nr 20 w m. Powidz JW. 3293 ul. Witkowska 8. w trybie zaprojektuj i wykonaj.

10491 / 2015-01-26 - Administracja samorządowa

Gmina Inowłódz - Inowłódz (łódzkie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zakościele, gm. Inowłódz

258031 / 2014-12-12 - Administracja samorządowa

Gmina Inowłódz - Inowłódz (łódzkie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zakościele, gm. Inowłódz

239744 / 2014-07-17 - Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury dla potrzeb stacji bazowej Systemu Łączności Satelitarnej w m. Białobrzegi - realizacja robót budowlanych i aktualizacja dokumentacji projektowej

224586 / 2014-07-04 - Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury dla potrzeb stacji bazowej Systemu Łączności Satelitarnej w m. Białobrzegi - realizacja robót budowlanych i aktualizacja dokumentacji projektowej

213258 / 2014-06-25 - Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Miejskie Centrum Kultury - Żywiec (śląskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Dostawa i montaż wyposażenia (elementy techniki scenicznej, elementy techniki oświetleniowej oraz instrumentów muzycznych).

421778 / 2013-10-16 - Inny: Instytucja Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie - Zambrów (podlaskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
wykonanie instalacji systemu klimatyzacji na pierwszym pietrze budynku Centrum Kultury w Zambrowie wraz z dokumentacją projektową

417522 / 2013-10-14 - Administracja samorządowa

Miejskie Centrum Kultury - Żywiec (śląskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia (elementy techniki scenicznej) dla klubu Śrubka w Żywcu ul. Grunwaldzka 13 - filia Miejskiego Centrum Kultury 34-300 Żywiec, Al. Wolności 4

194131 / 2013-09-23 - Administracja samorządowa

Miejskie Centrum Kultury - Żywiec (śląskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenie (elementy techniki scenicznej) dla klubu Śrubka w Żywcu ul. Grunwaldzka 13 - filia Miejskiego Centrum Kultury 34-300 Żywiec Al. Wolności 4

358854 / 2013-09-05 - Administracja samorządowa

Miejskie Centrum Kultury - Żywiec (śląskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
II przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia (elementy techniki scenicznej) dla klubu Śrubka w Żywcu ul. Grunwaldzka 13 - filia Miejskiego Centrum Kultury 34-300 Żywiec Al. Wolności 4.

300724 / 2013-07-29 - Administracja samorządowa

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Roboty w zakresie montażu pompy wspomagającej w komorze śluzy na terenie pompowni Bielinek w kanale opaskowym-Bielinek gm. Cedynia

126583 / 2013-06-27 - Administracja samorządowa

Miejskie Centrum Kultury - Żywiec (śląskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Dostawa i montaż wyposażenia (elementy techniki scenicznej) dla klubu Śrubka w Żywcu, ul. Grunwaldzka 13 - filia Miejskiego Centrum Kultury 34-300 Żywiec, Al. Wolności 4.

114047 / 2013-06-17 - Administracja samorządowa

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Montaż pompy wspomagającej w komorze śluzy w kanale opaskowym - Kanał Cedyński na terenie pompowni Bielinek gm. Cedynia

109412 / 2013-03-19 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Przebudowa strzelnicy ćwiczebnej Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z/s w Zaczerniu - etap II, numer postępowania: ZP/11/2013

128287 / 2012-06-12 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Sopocie - Sopot (pomorskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
wykonanie I etapu robót budowlanych tj.: dostawa i montaż klimatyzatorów podstropowych w pomieszczeniach kuchni i jadalni.

105651 / 2012-05-11 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA w Sopocie - Sopot (pomorskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
wykonanie I etapu robót budowlanych tj.: dostawa i montaż klimatyzatorów podstropowych w pomieszczeniach kuchni i jadalni

317385 / 2010-11-09 - Inny: Górnictwo Spółka Akcyjna

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna - Wieliczka (małopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Zabudowa rurociągu iniekcyjnego w szybie Kościuszko, od połączenia z węzłem iniekcyjnym na nadszybiu do poziomu V

294737 / 2010-10-20 - Inny: Górnictwo Spółka Akcyjna

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna - Wieliczka (małopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Zabudowa rurociągu iniekcyjnego w szybie Kościuszko, od połączenia z węzłem iniekcyjnym na nadszybiu do poziomu V

214049 / 2010-08-09 - Inny: Górnictwo Spółka Akcyjna

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna - Wieliczka (małopolskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Zabudowa rurociągu iniekcyjnego w szybie Kościuszko, od połączenia z węzłem iniekcyjnym na nadszybiu do poziomu V

222730 / 2010-07-23 - Administracja samorządowa

Gmina Międzybórz - Międzybórz (dolnośląskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Międzybórz.

175532 / 2010-06-21 - Administracja samorządowa

Gmina Międzybórz - Międzybórz (dolnośląskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Międzybórz

123501 / 2010-05-14 - Administracja samorządowa

Gmina Międzybórz - Międzybórz (dolnośląskie)
CPV: 453500005 (Instalacje mechaniczne)
Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Międzybórz