Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

87441 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa / Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej (Środa Wlkp.)

Dostawa artykułów spożywczych delikatesowych

Opis zamówienia

Dostawa artykułów spożywczych delikatesowych

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 87441

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej

Ulica: Plac Zamkowy 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Środa Wlkp.

Kod pocztowy: 63-000

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 61 28 70 772

Numer faxu: 61 28 677 77

Adres strony internetowej: www.stolowkigminne.sroda.wlkp.pl

Regon: 30177660900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: www.stolowkigminne.sroda.wlkp.pl

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych delikatesowych

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych delikatesowych

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: Oswiadczenie

Sytuacja ekonomiczna: Oświadczenie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Termin płatności

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.stolowkigminne.sroda.wlkp.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: Plac Zamkowy 1, 63-000 Środa Wlkp.

Data składania wniosków, ofert: 23/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania: Plac Zamkowy 1, 63-000 Środa Wlkp.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

72048 / 2009-03-23 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, jaj spożywczych świeżych i różnych produktów spożywczych dla OPP w Poznaniu, ul. Taborowa 22 i OSP w Kiekrzu, ul. Chojnicka 35

157421 / 2011-06-06 - Inny: Zakład Karny

Zakład Karny w Rawiczu - Rawicz (wielkopolskie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Sukcesywne dostawy pieczywa, margaryny oraz przypraw i innych produktów spożywczych.

871 / 2015-01-05 - Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego

Dom Pomocy Społecznej - Wieleń (wielkopolskie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Sprzedaż z sukcesywną dostawą artykułów nabiałowych, różnych artykułów spożywczych, produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, świeżych owoców i warzyw, owoców i warzyw przetworzonych, mięs i produktów mięsnych, ryb przetworzonych i konserwowanych, jaj, olejów i tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, napoi i produkt podobnych

517744 / 2012-12-18 - Administracja samorządowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa mięsa, wędlin, artykułów spożywczych, wyrobów ciastkarskich, pieczywa oraz drobiu do Domu Seniora

92493 / 2012-04-24 - Inny: Jednostka organzacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Zakład Karny w Gębarzewie - Żydowo (wielkopolskie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych do ZK w Gębarzewie.

346407 / 2011-12-28 - Administracja samorządowa

Dom Pomocy Społecznej - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa produktów spożywczych do siedziby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu

383436 / 2011-11-17 - Podmiot prawa publicznego

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach - Dopiewo (wielkopolskie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa artykułów spożywczych do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.