Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

115266 / 2013-03-22 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Poznań)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-02-13 pod pozycją 59762. Zobacz ogłoszenie 59762 / 2013-02-13 - Administracja rządowa terenowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 115266

Data publikacji: 2013-03-22

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 2A

Numer domu: 2A

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-844

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 061 8412743, 8412740

Numer faxu: 061 8412744

Adres strony internetowej: www.wielkopolska.policja.gov.pl

Regon: 63070341000000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 59762

Data wydania biuletynu: 2013-02-13

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2013

Pozycja ogłoszenia: 59762

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZZP-2380-4/2013 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
ZZP-2380-4/2013 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcosensor

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Transcom International Sławomir Ślezak, Winicjusz Filipow Sp.J.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Armii Krajowej 2

Miejscowość: Paczków

Kod pocztowy: 48-370

ID województwa: 7

Województwo / kraj: opolskie

Data udzielenie zamówienia: 07/03/2013

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 328817,07

Cena wybranej oferty: 409515,25

Cena minimalna: 409515,25

Cena maksymalna: 409515,25

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)

Podobne przetargi

70975 / 2011-03-02 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu temperatur urządzeń chłodniczych będących na wyposażeniu RCKiK w Poznaniu

52864 / 2016-03-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-3/2016 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji , wzorcowania oraz napraw urządzeń typu Alkosensor

333317 / 2008-11-26 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Wykonywanie napraw, kalibracji oraz wzorcowania lub przekazywanie do legalizacji urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby KWP w Olsztynie.

59762 / 2013-02-13 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-4/2013 Usługi serwisowe w zakresie przeglądu technicznego, kalibracji, wzorcowania urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

198981 / 2010-07-26 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług w zakresie naprawy, kalibracji i wzorcowania analizatorów wydechu na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

226065 / 2012-10-24 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji i napraw radarowych i laserowych mierników prędkości będących na stanie jednostek Policji woj. wielkopolskiego

164809 / 2011-06-14 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług w zakresie napraw, kalibracji i wzorcowania analizatorów wydechu oraz napraw, kalibracji i legalizacji mierników prędkości na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

285658 / 2012-08-03 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Usługi naprawy, kalibracji i legalizacji videorejestratorów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

6463 / 2015-01-16 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-148/2014 Świadczenie usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących na stanie KWP w Poznaniu i jednostek jej podległych.

325740 / 2011-10-07 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-187/11 Usługi serwisowe radarowych i laserowych mierników prędkości eksploatowanych w Jednostkach Policji woj. wielkopolskiego,

290740 / 2012-08-08 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Usługi serwisu, kalibracji i wzorcowania/legalizacji analizatorów wydechu, mierników prędkości i videorejestratorów na potrzeby KWP w Olsztynie

244290 / 2011-08-16 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Świadczenie usług w zakresie napraw, kalibracji i wzorcowania analizatorów wydechu oraz napraw, kalibracji i legalizacji mierników prędkości na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

25527 / 2009-01-22 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
Wykonywanie napraw, kalibracji oraz wzorcowania lub przekazywanie do legalizacji urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu na potrzeby KWP w Olsztynie.

225697 / 2014-10-24 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 504110009 (Usługi w zakresie naprawi konserwacji aparatury pomiarowej)
ZZP-2380-130/2014 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, kalibracji, wzorcowania oraz napraw urządzeń typu AlkoSensor