Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

80913 / 2016-06-10 - / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-06-09 pod pozycją 78595. Zobacz ogłoszenie 78595 / 2016-06-09 - Administracja rządowa terenowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 80913

Data publikacji: 2016-06-10

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 78595

Data wydania biuletynu: 2016-06-09

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: IV.4.4)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

Po wprowadzeniu zmiany:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016r. godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

Podobne przetargi