Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

76457 / 2016-06-08 - Podmiot prawa publicznego / Komenda Wojewódzka Policji (Bydgoszcz)

tłumacz przysięgły poznań

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 94278. Zobacz ogłoszenie 94278 / 2016-04-15 - Podmiot prawa publicznego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 76457

Data publikacji: 2016-06-08

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-090

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 52 5255320

Numer faxu: 52 5255319

Adres strony internetowej: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Regon: 09136215200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 94278

Data wydania biuletynu: 2016-04-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 94278

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Termomodernizacja z modernizacją budynku -E- KMP we Włocławku.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Termomodernizacja z modernizacją budynku E KMP we Włocławku przy ul. Okrężnej 25, dz. Nr 3-15 i 4-1, obr. 0830 obejmującej: Wykonanie termomodernizacji budynku Wykonanie modernizacji schodów zewnętrznych z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych Przystosowanie jednego skrzydła znajdującego się na V kondygnacji budynku do funkcji składnicy akt Modernizacja instalacji sanitarnej i elektrycznej obiektu Dostosowanie budynku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do siwz..

Kody CPV:
710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Mahoniowa 14

Miejscowość: Bydgoszcz

Kod pocztowy: 85-390

ID województwa: 1

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Data udzielenie zamówienia: 07/06/2016

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 77097,00

Cena wybranej oferty: 95940,00

Cena minimalna: 95940,00

Cena maksymalna: 191699,35

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

160354 / 2012-05-17 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 13 w systemie zaprojektuj i wybuduj obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

111004 / 2015-05-12 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW: MŁYNA ROTHERA, SPICHRZA ZBOŻOWEGO, SPICHRZA MĄCZNEGO NA POTRZEBY WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU USŁUGOWEGO, PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY O CZĘŚĆ GOSPODARCZĄ, ZEWNĘTRZNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, BUDYNKU ŁAZIENEK I ZMIANY SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY TOALETY PUBLICZNEJ, BUDOWY PLATFORMY WIDOKOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM KOMINIE - ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WYSPY MŁYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. MENNICA 10 I 12

58375 / 2014-03-19 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDSZKOLEM, PEŁNOWYMIAROWĄ HALĄ SPORTOWĄ, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. GEN. TADEUSZA BORA - KOMOROWSKIEGO 2 W BYDGOSZCZY

109990 / 2012-04-06 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację i remont instalacji c.o. dla budynku Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim

122788 / 2012-04-18 - Administracja samorządowa

Gmina Solec Kujawski - Solec Kujawski (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie projektów wykonawczych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim

143167 / 2010-06-02 - Inny: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo leśne Lasy Panstwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski

Nadleśnictwo Solec Kujawski - Solec Kujawski (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg leśnych pożarowych w Nadleśnictwie Solec Kujawski w celu wzmocnienia systemu ochrony przeciwpożarowej wg schematu II w ramach działania 226 - Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

531142 / 2013-12-20 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie programu inwestycji i programu funkcjonalno - uzytkowego na budowę obiektów sportowych, sali konferencyjnej i parkingu wielopoziomowego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Szubińskiej 105 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy

326216 / 2012-08-31 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń KT wraz z instalacją systemu alarmowego kl. SA3 i C oraz BSK w budynku nr 64 - JW 4395 Leźnica Wielka

410138 / 2013-10-09 - Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 710000008 (Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne)
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, termomodernizację oraz przebudowę bud. 31 - Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy