Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

87385 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa / Gmina Chojna (Chojna)

Dowozy uczniów na rok 2016/2017 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych.

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku szkolnym 2016/2017 (tj. od dnia 01.09.2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.), następujących usług:
1)Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Chojna, realizowane w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych,
2)Dowozy uczniów do szkół na podstawie stawki kilometrowej, w transporcie zamkniętym, w dni nauki szkolnej oraz w komunikacji regularnej w dni wolne od nauki szkolnej.
2.Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży, na podstawie biletów miesięcznych.
3.Na wszystkich liniach wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.
4.Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo.
5.Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego.
6.Przykładowe rozkłady jazdy sporządzone zostały w wersji A (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) oraz wersji B (tj. dowozy w dni wolne od nauki). Rozkłady jazdy opracowane zostały na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna.
1) Przykładowe rozkłady jazdy WERSJA A:
a) Linia nr 1 - Białęgi - Narost - Brwice (Szkoła) - Czartoryja - Chojna (Stacja PKP) - Chojna (Gimnazjum):
Lp Godzina Odjazdu / Trasa Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy / Przystanek końcowy
1. 7:00 Białęgi Narost 4 - 7
2. 7:10 Narost Brwice 4 - 7
3. 7:15 Brwice Czartoryja 6 - 5
4. 7:25 Czartoryja Chojna (Stacja PKP) 6 - 8
5. 7:30 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -

6. 7:35 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -
7. 7:40 Chojna (Stacja PKP) Czartoryja 6 - -
8. 7:45 Czartoryja Brwice (Szkoła) 6 15 -
9. 7:50 Brwice (Szkoła) Białęgi 4 - -
10. 8:05 Białęgi Narost 4 14 -
11. 8:15 Narost Brwice (Szkoła) 4 20 -
12. 8:25 Brwice (Szkoła) Chojna (Stacja PKP) 10 - -
13. 8:35 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -

14. 12:00 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -
15. 12:05 Chojna (Stacja PKP) Brwice 10 - -
16. 12:20 Brwice Narost 4 10 -
17. 12:25 Narost Białęgi 4 7 -
18. 12:30 Białęgi Brwice 8 - -
19. 12:55 Czartoryja Chojna (Gimnazjum) 2 - -

20. 13:30 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - 13
21. 13:35 Chojna (Stacja PKP) Czartoryja 6 - 4 (wysiadające)
22. 13:45 Czartoryja Brwice (Szkoła) 6 - 4 (wysiadające)
23. 13:55 Brwice (Szkoła) Narost 4 10 2 (wysiadające)
24. 14:00 Narost Białęgi 4 7 3 (wysiadające)
25. 14:10 Białęgi Brwice (Szkoła) 8 - -
26. 14:20 Brwice (Szkoła) Czartoryja 6 8 -
27. 14:30 Czartoryja Chojna (Stacja PKP) 6 - -
28. 14:35 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -

29. 14:40 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - 14
30. 14:50 Chojna (Stacja PKP) Czartoryja 6 - 4 (wysiadające)
31. 15:00 Czartoryja Brwice 6 - 3 (wysiadające)
32. 15:05 Brwice Narost 4 - 4 (wysiadające)
33. 15:10 Narost Białęgi 4 - 3 (wysiadające)
34. 15:15 Białęgi Chojna (Stacja PKP) 17 - -

b) Linia nr 2 - Jelenin - Godków Osiedle - Godków Wieś - Godków Osiedle - Chojna (Gimnazjum):

Lp. Godzina Odjazdu Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1. 7:05 Jelenin Godków Osiedle 3 - 4
2. 7:15 Godków Osiedle Godków Wieś 2 - -
3. 7:20 Godków Wieś Godków Osiedle 2 - 5
4. 7:30 Godków Osiedle Chojna (Gimnazjum) 8 - 11

5. 13:50 Chojna (Gimnazjum) Godków Osiedle 8 - 5
6. 14:00 Godków Osiedle Jelenin 3 - 2 (wysiadające)
7. 14:05 Jelenin Godków Osiedle 3 - -
8. 14:15 Godków Osiedle Godków Wieś 2 - 2 (wysiadające)

9. 14:50 Chojna (Gimnazjum) Godków Osiedle 8 - 6
10. 15:00 Godków Osiedle Jelenin 3 - 2 (wysiadające)
11. 15:05 Jelenin Godków Osiedle 3 - -
12. 15:10 Godków Osiedle Godków Wieś 2 - 3 (wysiadające)


c) Linia nr 3 - Jelenin - Godków Osiedle - Godków Wieś - Chojna (Żwirki i Wigury)

Lp Godzina Odjazdu Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Filia Godków
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:20 Jelenin Godków Osiedle 3 8 8
2 7:25 Godków Osiedle Godków Wieś 2 - 9
3 7:30 Godków Wieś Godków Osiedle 2 15 -
4 7:35 Godków Osiedle Chojna (Żwirki i Wigury) 9 14 -

5 12:00 Chojna (Żwirki i Wigury) Godków Osiedle 9 -
6 12:15 Godków Osiedle Godków Wieś 9 - 9
7 12:20 Godków Wieś Godków Osiedle 2 - 5 (wysiadające)
8 12:25 Godków Osiedle Jelenin 2 - 4 (wysiadające)

9 13:00 Godków Wieś Godków Osiedle 2 - 8
10 13:05 Godków Osiedle Jelenin 2 - 4(wysiadające)
11 13:15 Jelenin Chojna (Żwirki i Wigury) 11 - 4 (wysiadające)

12 13:35 Chojna (Żwirki i Wigury) Godków Osiedle 9 18 -
13 13:50 Godków Osiedle Jelenin 2 7 (wysiadające) -
14 14:00 Jelenin Godków Osiedle 3 4 (wysiadające) -
15 14:10 Godków Osiedle Godków Wieś 2 7 (wysiadające) -

16 15:20 Chojna (Żwirki i Wigury) Godków Osiedle 9 19 -
17 15:35 Godków Osiedle Jelenin 3 7 (wysiadające) -
18 15:45 Jelenin Godków Osiedle 2 4 (wysiadające) -
19 15:50 Godków Osiedle Godków Wieś 2 8(wysiadające) -
20 16:00 Godków Wieś Chojna (Stacja PKP) 11 - -

d) Linia nr 4 Mętno Małe - Łaziszcze - Mętno - Chojna (Żwirki i Wigury) - Chojna (Gimnazjum) - Chojna (Stacja PKP)

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:15 Mętno Małe Łaziszcze 4 8 7
2 7:20 Łaziszcze Mętno 3 14 6
3 7:30 Mętno Chojna (Żwirki i Wigury 7 15 7
4 7:40 Chojna (Żwirki i Wigury) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
5 7:45 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 1 - -

7 13:20 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 1 -
8 13:25 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Żwirki i Wigury)2 5 -
9 13:30 Chojna (Żwirki i Wigury) Mętno Małe 2 - 10
10 13:35 Mętno Małe Mętno 6 15 5 (wysiadające)
11 13:45 Mętno Łaziszcze 1 7 (wysiadające) 3 (wysiadające)
12 13:50 Łaziszcze Chojna (Gimnazjum) 3 6 (wysiadające) 4 (wysiadające)
13 14:00 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 11 - -

15 14:15 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 1 - -
16 14:20 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Żwirki i Wigury) 2 - 10
17 14:25 Chojna (Żwirki i Wigury) Mętno Małe 6 17 7 (wysiadające)
18 14:30 Mętno Małe Mętno 1 8 (wysiadające) 6 (wysiadające)
19 14:40 Mętno Łaziszcze 3 9 (wysiadające) 2 (wysiadające)
20 14:45 Łaziszcze Chojna (Stacja PKP) 11 - -

e) Linia nr 5 - Kamienny Jaz - Strzeszewko - Grzybno - Strzelczyn - Rurka - Chojna

Lp Godzina Odjazdu Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. /Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:05 Kamienny Jaz Strzeszewko 9 - 8
2 7:20 Strzeszewko Grzybno 2 - 1
3 7:30 Grzybno Strzelczyn 3 - 27
4 7:35 Strzelczyn Rurka 3 - 6
5 7:40 Rurka Chojna (Stacja PKP) 4 - 3
6 7:50 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -

7 13:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - 22
8 13:55 Chojna (Stacja PKP) Kamienny Jaz 9 - 4
9 14:05 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 - 3
10 14:15 Strzelczyn Grzybno 3 - 14
11 14:20 Grzybno Strzeszewko 2 - 1
12 14:25 Strzeszewko Chojna (Stacja PKP) 12 - -

13 14:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - 23
14 14:55 Chojna (Stacja PKP) Kamienny Jaz 9 - 4
15 15:05 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 - 3
16 15:10 Strzelczyn Grzybno 3 - 13
17 15:15 Grzybno Rurka 8 - 3
18 15:25 Rurka Chojna (Stacja PKP) 4 - -


f) Linia nr 6 - Rurka - Strzelczyn - Kamienny Jaz - Grzybno

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:20 Rurka Kamienny Jaz 7 3 Trasa bez gimnazjalistów
2 7:35 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 15
3 7:45 Strzelczyn Grzybno (Szkoła) 3 19

4 12:35 Grzybno (Szkoła) Strzelczyn 3 9
5 12:40 Strzelczyn Kamienny Jaz 4 7
6 12:50 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 -
7 13:00 Strzelczyn Rurka 3 1
8 13:10 Rurka Grzybno (Szkoła) 6

9 14:20 Grzybno (Szkoła) Strzelczyn 3 10
10 14:30 Strzelczyn Kamienny Jaz 4 8
11 14:40 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 -
12 14:45 Strzelczyn Rurka 3 2
13 14:50 Rurka Chojna (Stacja PKP) 4 -

g) Linia nr 7 - Ognica - Zatoń Dolna - Raduń - Krzymów - Stoki - Chojna

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 6:50 Ognica Zatoń Dolna 15 4 2
2 7:15 Zatoń Dolna Raduń 3 11 2
3 7:20 Raduń Krzymów (Szkoła) 9 1 -
4 7:30 Krzymów (Szkoła) Stoki 4 7 1
5 7:35 Stoki Krzymów (Szkoła) 4 - -
6 7:40 Krzymów (Szkoła) Chojna (Gimnazjum) 10 - -
7 7:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -

9 13:45 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
10 13:50 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 - -
11 14:00 Krzymów (Szkoła) Stoki 4 3 1
12 14:05 Stoki Krzymów (Szkoła) 4 - -
13 14:10 Krzymów (Szkoła) Zatoń Dolna 14 5 1
14 14:25 Zatoń Dolna Raduń 3 1 -
15 14:30 Raduń Ognica 15 3 1
16 14:40 Ognica Chojna (Stacja PKP) 19 - -
17 14:45 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
18 14:50 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 - -
19 15:00 Krzymów (Szkoła) Stoki 4 4 -
20 15:05 Stoki Krzymów (Szkoła) 4 - -
21 15:10 Krzymów (Szkoła) Zatoń Dolna 14 6 1
22 15:25 Zatoń Dolna Ognica 15 4 2
23 15:45 Ognica Chojna (Stacja PKP) 18 - -


h) Linia nr 8 - Krajnik Dolny - Krajnik Górny - Grabowo - Krzymów - Chojna

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. /Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:10 Krajnik Dolny Krajnik Górny 2 21 5
2 7:15 Krajnik Górny Grabowo 4 8 2
3 7:25 Grabowo Krzymów (Szkoła) 6 2 3
4 7:35 Krzymów (Szkoła) Chojna (Gimnazjum) 10 - 11
5 7:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -

6 13:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 -
7 13:30 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 - 6
8 13:45 Krzymów (Szkoła) Grabowo 6 1 1
9 13:55 Grabowo Krajnik Górny 4 4 1
10 14:00 Krajnik Górny Krajnik Dolny 2 10 2
11 14:05 Krajnik Dolny Chojna (Gimnazjum) 13 - -
12 14:20 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -

13 14:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
14 14:30 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 - 5
15 14:45 Krzymów (Szkoła) Grabowo 6 1 2
16 14:55 Grabowo Krajnik Górny 4 4 1
17 15:00 Krajnik Górny Krajnik Dolny 2 11 3
18 15:05 Krajnik Dolny Chojna (Stacja PKP) 13 - -

i) Linia nr 9 - Chojna - Kaliska - Wojewoda - Barnkowo - Bara - Chojna (Żwirki i Wigury)

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:05 Kaliska Wojewoda 6 1 1
2 7:15 Wojewoda Chojna (Gimnazjum) 5 - 2
3 7:25 Chojna (Gimnazjum) Bara 6 - -
4 7:35 Bara Chojna (Żwirki i Wigury) 5 9 -

5 13:35 Chojna (Żwirki i Wigury) Bara 6 4
6 13:45 Bara Chojna (Gimnazjum) 5 - -
7 13:55 Chojna (Gimnazjum) Wojewoda 4 - 1
8 14:05 Wojewoda Chojna (Żwirki i Wigury) 6

9 14:30 Chojna (Żwirki i Wigury) Bara 6 5
10 14:40 Bara Chojna (Gimnazjum) 5 - -
11 14:50 Chojna (Gimnazjum) Wojewoda 4 - 1
12 15:00 Wojewoda Kaliska 6 1 1
13 15:10 Kaliska Chojna (Stacja PKP) 6 - -


j) Linia nr 10 - Lisie Pole - Lisie Pole (Kolonia) - Graniczna - Nawodna - Garnowo - Chojna

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:00 Lisie Pola (Kolonia) Lisie Pole 2 - 3
2 7:10 Lisie Pole Graniczna 4 - 12
3 7:15 Graniczna Chojna (Gimnazjum) 5 - 7

4 7:20 Chojna (Gimnazjum) Bara 3 - -
5 7:25 Bara Nawodna 4 - 3
6 7:30 Nawodna Garnowo 1 - 22
7 7:35 Garnowo Nawodna 1 - 3
8 7:40 Nawodna Chojna (Gimnazjum) 7 - -
9 7:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -

10 13:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
11 13:30 Chojna (Gimnazjum) Bara 3 - 1
12 13:35 Bara Nawodna 4 - -
13 13:40 Nawodna Garnowo 1 - 1
14 13:45 Garnowo Nawodna 1 - 11
15 13:50 Nawodna Lisie Pole. 4 - 6
16 13:55 Lisie Pole Graniczna 6 - 3
17 14:05 Graniczna Chojna (Gimnazjum) 4 - -
18 14:05 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -

19 14:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
20 14:30 Chojna (Gimnazjum) Bara 3 - 2
21 14:35 Bara Nawodna 3 - -
22 14:40 Nawodna Garnowo 1 - 2
23 14:45 Garnowo Nawodna 1 - 11
24 14:50 Nawodna Lisie Pole 4 - 6
25 14:55 Lisie Pole Lisie Pole (Kolonia) 2 - 3
26 15:00 Lisie Pole (Kolonia) Lisie Pole 2 - -
27 15:05 Lisie Pole Graniczna 6 - 4
28 15:15 Graniczna Chojna (Stacja PKP) 5 - -

k) Linia nr 11 - Chojna - Barnkowo - Mieszka I - Willowa - Rogozińskiego - Mieszka I


Lp Godzina odjazdu Trasa / Odległość(km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:05 Chojna (Stacja PKP) Barnkowo (Kościół) 1 1 Trasa bez gimnazjalistów
2 7:15 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 1
3 7:17 Barnkowo (Sklep) Mieszka I 2 1
4 7:22 Mieszka I Chojna (Żwirki i Wigury) 2 21
5 7:30 Chojna (Żwirki i Wigury) Mieszka I 2 -
6 7:35 Mieszka I Willowa 2 27
7 7:40 Willowa Chojna (Żwirki i Wigury) 2 7
8 7:50 Chojna (Żwirki i Wigury) Chojna (Stacja PKP) 4 -
9 8:10 Chojna (Stacja PKP) Barnkowo (Kościół) 1 1
10 8:13 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 1
11 8:15 Barnkowo (Sklep) Słoneczna 2 1
12 8:19 Słoneczna Ogrodowa 2 2
13 8:23 Ogrodowa Mieszka I 1 1
14 8:26 Mieszka I Wojska Polskiego 1 3
15 8:28 Wojska Polskiego Rogozińskiego 1 1
16 8:30 Rogozińskiego Odrzańska (Rondo) 1 2
17 8:32 Odrzańska (Rondo) Willowa 1 1
18 8:35 Willowa Odrzańska 1 1
19 8:38 Odrzańska Chojna (Żwirki i Wigury) 2 1
20 8:40 Chojna (Żwirki i Wigury Chojna (Stacja PKP) 4 -
21 9:10 Chojna (Stacja PKP) Barnkowo (Kościół) 1 1
22 9:13 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 1
23 9:15 Barnkowo (Sklep) Słoneczna 2 1
24 9:19 Słoneczna Ogrodowa 2 2
25 9:22 Ogrodowa Mieszka I 1 1
26 9:26 Mieszka I Wojska Polskiego 1 3
27 9:28 Wojska Polskiego Rogozińskiego 1 1
28 9:30 Rogozińskiego Odrzańska (Rondo) 1 1
29 9:32 Odrzańska (Rondo) Willowa 1 1
30 9:34 Willowa Odrzańska 1 1
31 9:38 Odrzańska Chojna (Żwirki i Wigury ) 1 -
32 12:40 Chojna (Żwirki i Wigu Odrzańska 1 1
33 12:42 Odrzańska Mickiewicza 1 1
34 12:44 Mickiewicza Rogozińskiego 1 2
35 12:46 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 1
36 12:48 Wojska Polskiego Mieszka I 1 15
37 12:52 Mieszka I Chojna (Żwirki i Wigury) 2 -
38 13:35 Chojna (Żwirki i W.) Odrzańska 2 1
39 13:37 Odrzańska Mickiewicza 1 1
40 13:39 Mickiewicza Rogozińskiego 1 2
41 13:41 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 1
42 13:43 Wojska Polskiego Mieszka I 1 16
43 13:47 Mieszka I Chojna(Żwirki i Wigury) 2 -
44 14:30 Chojna (Żwirki i Wigury)Odrzańska 1 1
45 14:32 Odrzańska Willowa 1 1
46 14:34 Willowa Mickiewicza 1 1
47 14:36 Mickiewicza Rogozińskiego 1 1
48 14:38 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 1
49 14:40 Wojska Polskiego Mieszka I 1 10
50 14:44 Mieszka I Słoneczna 2 1
51 14:50 Słoneczna Ogrodowa 1 1
52 14:53 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 1
53 14:56 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 1
54 14:58 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 1
55 15:01 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Żwirki i Wigury) 4 -
56 15:20 Chojna (Żwirki i Wigury) Odrzańska 1 -
57 15:22 Odrzańska Willowa 1 1
58 15:24 Willowa Mickiewicza 1 1
59 15:26 Mickiewicza Rogozińskiego 1 1
60 15:28 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 1
61 15:30 Wojska Polskiego Mieszka I 1 3
62 15:34 Mieszka I Słoneczna 2 1
63 15:40 Słoneczna Ogrodowa 1 1
64 15:43 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 1
65 15:46 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 -
66 15:48 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 -
67 15:51 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Żwirki i Wigury) 4 -
68 16:10 Chojna (Żwirki i Wigury) Odrzańska 1 -
69 16:12 Odrzańska Willowa 1 1
70 16:14 Willowa Mickiewicza 1 1
71 16:16 Mickiewicza Rogozińskiego 1 1
72 16:18 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 1
73 16:20 Wojska Polskiego Mieszka I 1 2
74 16:24 Mieszka I Słoneczna 2 1
75 16:30 Słoneczna Ogrodowa 1 1
76 16:33 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 -
77 16:36 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 1
78 16:38 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 1


l) Linia nr 12 - Chojna (Stacja PKP) - Słoneczna - Ogrodowa - Wojska Polskiego - Rogozińskiego - Odrzańska - Willowa - Barnkowo - Chojna (Żwirki i Wigury)

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:10 Chojna (Stacja PKP) Słoneczna 2 5 Trasa bez gimnazjalistów
2 7:15 Słoneczna Ogrodowa 1 15
3 7:20 Ogrodowa Chojna (Żwirki i Wigury) 3 5
4 7:27 Chojna (Żwirki i Wigury) Wojska Polskiego 3 4
5 7:35 Wojska Polskiego Rogozińskiego 1 16
6 7:38 Rogozińskiego Odrzańska 2 5
7 7:42 Odrzańska Chojna (Żwirki i Wigury) 2 1
8 12:40 Chojna (Żwirki i Wigury) Willowa 2 2
9 12:43 Willowa Słoneczna 3 15
10 12:48 Słoneczna Ogrodowa 1 5
11 12:50 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 2
12 12:53 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 2
13 12:55 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 1
14 12:58 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Żwirki i Wigury) 4 -
15 13:35 Chojna (Żwirki i Wigury) Willowa 2 2
16 13:38 Willowa Słoneczna 3 10
17 13:43 Słoneczna Ogrodowa 1 5
18 13:45 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 2
19 13:48 Barnkowo (Kościół) Barkowo (Sklep) 1 1
20 13:50 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 1

m) Linia nr 13 - Graniczna - Lisie Pole (Kolonia) - Lisie Pole Szkoła - Nawodna (Szkoła) - Chojna (stacja PKP)

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km)/ Liczba Dzieci do Filii / Liczba Dzieci do SP Nawodna
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:10 Graniczna Lisie Pole (Kolonia) 7 16 6
2 7:20 Lisie Pole (Kolonia) Lisie Pole (Szkoła) 2 17 8
3 7:30 Lisie Pole (Szkoła) Nawodna (Szkoła) 4 - 23
4 7:40 Nawodna (Szkoła) Chojna (stacja PKP) 7 - -

5 13:20 Chojna (stacja PKP) Nawodna (Szkoła) 7 - -
6 13:30 Nawodna (Szkoła) Lisie Pole (Szkoła) 4 - 10
7 13:40 Lisie Pole (Szkoła) Lisie Pole (Kolonia) 2 7 4
8 13:50 Lisie Pole (Kolonia) Graniczna 7 6 3
9 14:00 Graniczna Chojna (stacja PKP) 5 - -

10 14:15 Chojna (stacja PKP) Nawodna (Szkoła) 7 - -
11 14:25 Nawodna (Szkoła) Lisie Pole (Szkoła) 4 - 13
12 14:35 Lisie Pole (Szkoła) Lisie Pole (Kolonia) 2 9 4
13 14:45 Lisie Pole (Kolonia) Graniczna 7 9 3
14 14:55 Graniczna Chojna (Stacja PKP) 5 - -
2) Przykładowe rozkłady jazdy WERSJA B, obsługiwane przez bus 20-osobowy:
ROZKŁAD JAZDY MIKROBUSÓW OD DNIA 27.06.2016 DO DNIA 31.08.2016
(kursuje w dni wolne od nauki od poniedziałku do piątku; linia obsługiwana przez Bus 20-osobowy


OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
7.10-Chojna-7.20 Kamienny Jaz-7.25 Strzelczyn-7.30 Grzybno-7.35 Strzelczyn-7.40 Rurka-7.45 Chojna

7.45 Chojna-7.50 Krzymów (skrz.)-7.55 Krzymów-8.05 Chojna

12.00 Chojna-12.10 Kamienny Jaz-12.15 Strzelczyn-12.20 Grzybno-12.25 Strzelczyn-12.30 Rurka-12.35 Chojna

12.40 Chojna-12.45 Krzymów (skrz.)-12.50 Krzymów-13.00 Chojna

PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI
9.15 Chojna-9.20 Czartoryja-9.25 Brwice-9.30 Narost-9.35 Białęgi-9.40 Narost-9.45 Brwice-9.50 Czartoryja-9.55 Chojna

10.00 Chojna-10.10 Mętno Małe-10.12 Mętno-10.15 Łaziszcze-10.25 Chojna

14.00 Chojna-14.05 Czartoryja-14.10 Brwice-14.15 Narost-14.20 Białęgi-14.25 Narost-14.30 Brwice-14.35 Czartoryja-14.40 Chojna

14.45 Chojna-14.55 Mętno Małe-14.57 Mętno-15.00 Łaziszcze-15.10 Chojna

WE WTORKI I PIĄTKI
08.10 Chojna-08.20 Grabowo-08.25 Krajnik Dln.-08.30 Krajnik Grn.-08.35 Zatoń Dln.-08.45 Grabowo-08.55 Chojna

13.15 Chojna-13.25 Grabowo-13.30 Krajnik Dln.-13.35 Krajnik Grn..-13.40 Zatoń Dln.-13.50 Grabowo-14.00 Chojna


7.Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach.

8.Planowana liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2016/2017:

1) Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie - 177
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie - 151
3) Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach - 38
4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie - 31
5) Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie - 48
6) Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej - 24
7) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Filia w Godkowie - 26
8) Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Filia w Lisim Polu - 15

9.Dokładne godziny dojazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017.

10.Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom.

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach.

12.Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

13.Wszystkie linie komunikacji regularnej mają być utrzymane również poza okresem nauki szkolnej, a przewozy na tych liniach mają odbywać się według rozkładów jazdy, na okres dni wolnych od nauki szkolnej - rozkład jazdy wariant B.

14.Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. póz. 1137 ze zm.). Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie.

15.Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r.
16.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

17.Wykonawcy mogą składać swoje oferty na całość przewozów bez możliwości dzielenia na mniejsze zakresy. Przedstawiona cena ma obejmować całość zadania bez podziału na ceny biletów.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 87385

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Gmina Chojna

Ulica: ul. Jagiellońska 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Chojna

Kod pocztowy: 74-500

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 091 4141485: 4141035

Numer faxu: 0914141117

Adres strony internetowej: www.chojna.pl

Regon: 81168457400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowozy uczniów na rok 2016/2017 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku szkolnym 2016/2017 (tj. od dnia 01.09.2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.), następujących usług:
1)Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Chojna, realizowane w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych,
2)Dowozy uczniów do szkół na podstawie stawki kilometrowej, w transporcie zamkniętym, w dni nauki szkolnej oraz w komunikacji regularnej w dni wolne od nauki szkolnej.
2.Przedmiot zamówienia ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży, na podstawie biletów miesięcznych.
3.Na wszystkich liniach wykonawca będzie przewoził nieodpłatnie opiekunów uczniów, podczas przewozów szkolnych oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Lista uprawnionych osób do bezpłatnych przejazdów zostanie przekazana wykonawcy, co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Lista uprawnionych osób może ulec modyfikacji w każdym terminie, w ciągu trwania umowy, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.
4.Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa, obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności autobusów na poszczególnych trasach, do ilości przewożonych uczniów. Preferowane jest aby Wykonawca posiadał w dyspozycji tabor, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo.
5.Zatrudnienie osób na stanowiskach opiekunów wychowawczych, w czasie przejazdu uczniów w autobusach, pozostaje po stronie zamawiającego.
6.Przykładowe rozkłady jazdy sporządzone zostały w wersji A (tj. dowozy w dni nauki szkolnej) oraz wersji B (tj. dowozy w dni wolne od nauki). Rozkłady jazdy opracowane zostały na podstawie dotychczasowych doświadczeń, podczas realizacji przewozów szkolnych w komunikacji zamkniętej. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokona w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów, w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu uczniów, dołączonego do oferty Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest utworzyć na terenie Gminy Chojna Punkt Kontaktowy, do łączności z Zamawiającym, kierowcami, policją, pogotowiem ratunkowym itp. Punktem tym może być siedziba Wykonawcy, znajdująca się na terenie Gminy Chojna.
1) Przykładowe rozkłady jazdy WERSJA A:
a) Linia nr 1 - Białęgi - Narost - Brwice (Szkoła) - Czartoryja - Chojna (Stacja PKP) - Chojna (Gimnazjum):
Lp Godzina Odjazdu / Trasa Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy / Przystanek końcowy
1. 7:00 Białęgi Narost 4 - 7
2. 7:10 Narost Brwice 4 - 7
3. 7:15 Brwice Czartoryja 6 - 5
4. 7:25 Czartoryja Chojna (Stacja PKP) 6 - 8
5. 7:30 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -

6. 7:35 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -
7. 7:40 Chojna (Stacja PKP) Czartoryja 6 - -
8. 7:45 Czartoryja Brwice (Szkoła) 6 15 -
9. 7:50 Brwice (Szkoła) Białęgi 4 - -
10. 8:05 Białęgi Narost 4 14 -
11. 8:15 Narost Brwice (Szkoła) 4 20 -
12. 8:25 Brwice (Szkoła) Chojna (Stacja PKP) 10 - -
13. 8:35 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -

14. 12:00 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -
15. 12:05 Chojna (Stacja PKP) Brwice 10 - -
16. 12:20 Brwice Narost 4 10 -
17. 12:25 Narost Białęgi 4 7 -
18. 12:30 Białęgi Brwice 8 - -
19. 12:55 Czartoryja Chojna (Gimnazjum) 2 - -

20. 13:30 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - 13
21. 13:35 Chojna (Stacja PKP) Czartoryja 6 - 4 (wysiadające)
22. 13:45 Czartoryja Brwice (Szkoła) 6 - 4 (wysiadające)
23. 13:55 Brwice (Szkoła) Narost 4 10 2 (wysiadające)
24. 14:00 Narost Białęgi 4 7 3 (wysiadające)
25. 14:10 Białęgi Brwice (Szkoła) 8 - -
26. 14:20 Brwice (Szkoła) Czartoryja 6 8 -
27. 14:30 Czartoryja Chojna (Stacja PKP) 6 - -
28. 14:35 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -

29. 14:40 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - 14
30. 14:50 Chojna (Stacja PKP) Czartoryja 6 - 4 (wysiadające)
31. 15:00 Czartoryja Brwice 6 - 3 (wysiadające)
32. 15:05 Brwice Narost 4 - 4 (wysiadające)
33. 15:10 Narost Białęgi 4 - 3 (wysiadające)
34. 15:15 Białęgi Chojna (Stacja PKP) 17 - -

b) Linia nr 2 - Jelenin - Godków Osiedle - Godków Wieś - Godków Osiedle - Chojna (Gimnazjum):

Lp. Godzina Odjazdu Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1. 7:05 Jelenin Godków Osiedle 3 - 4
2. 7:15 Godków Osiedle Godków Wieś 2 - -
3. 7:20 Godków Wieś Godków Osiedle 2 - 5
4. 7:30 Godków Osiedle Chojna (Gimnazjum) 8 - 11

5. 13:50 Chojna (Gimnazjum) Godków Osiedle 8 - 5
6. 14:00 Godków Osiedle Jelenin 3 - 2 (wysiadające)
7. 14:05 Jelenin Godków Osiedle 3 - -
8. 14:15 Godków Osiedle Godków Wieś 2 - 2 (wysiadające)

9. 14:50 Chojna (Gimnazjum) Godków Osiedle 8 - 6
10. 15:00 Godków Osiedle Jelenin 3 - 2 (wysiadające)
11. 15:05 Jelenin Godków Osiedle 3 - -
12. 15:10 Godków Osiedle Godków Wieś 2 - 3 (wysiadające)


c) Linia nr 3 - Jelenin - Godków Osiedle - Godków Wieś - Chojna (Żwirki i Wigury)

Lp Godzina Odjazdu Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Filia Godków
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:20 Jelenin Godków Osiedle 3 8 8
2 7:25 Godków Osiedle Godków Wieś 2 - 9
3 7:30 Godków Wieś Godków Osiedle 2 15 -
4 7:35 Godków Osiedle Chojna (Żwirki i Wigury) 9 14 -

5 12:00 Chojna (Żwirki i Wigury) Godków Osiedle 9 -
6 12:15 Godków Osiedle Godków Wieś 9 - 9
7 12:20 Godków Wieś Godków Osiedle 2 - 5 (wysiadające)
8 12:25 Godków Osiedle Jelenin 2 - 4 (wysiadające)

9 13:00 Godków Wieś Godków Osiedle 2 - 8
10 13:05 Godków Osiedle Jelenin 2 - 4(wysiadające)
11 13:15 Jelenin Chojna (Żwirki i Wigury) 11 - 4 (wysiadające)

12 13:35 Chojna (Żwirki i Wigury) Godków Osiedle 9 18 -
13 13:50 Godków Osiedle Jelenin 2 7 (wysiadające) -
14 14:00 Jelenin Godków Osiedle 3 4 (wysiadające) -
15 14:10 Godków Osiedle Godków Wieś 2 7 (wysiadające) -

16 15:20 Chojna (Żwirki i Wigury) Godków Osiedle 9 19 -
17 15:35 Godków Osiedle Jelenin 3 7 (wysiadające) -
18 15:45 Jelenin Godków Osiedle 2 4 (wysiadające) -
19 15:50 Godków Osiedle Godków Wieś 2 8(wysiadające) -
20 16:00 Godków Wieś Chojna (Stacja PKP) 11 - -

d) Linia nr 4 Mętno Małe - Łaziszcze - Mętno - Chojna (Żwirki i Wigury) - Chojna (Gimnazjum) - Chojna (Stacja PKP)

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:15 Mętno Małe Łaziszcze 4 8 7
2 7:20 Łaziszcze Mętno 3 14 6
3 7:30 Mętno Chojna (Żwirki i Wigury 7 15 7
4 7:40 Chojna (Żwirki i Wigury) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
5 7:45 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 1 - -

7 13:20 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 1 -
8 13:25 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Żwirki i Wigury)2 5 -
9 13:30 Chojna (Żwirki i Wigury) Mętno Małe 2 - 10
10 13:35 Mętno Małe Mętno 6 15 5 (wysiadające)
11 13:45 Mętno Łaziszcze 1 7 (wysiadające) 3 (wysiadające)
12 13:50 Łaziszcze Chojna (Gimnazjum) 3 6 (wysiadające) 4 (wysiadające)
13 14:00 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 11 - -

15 14:15 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 1 - -
16 14:20 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Żwirki i Wigury) 2 - 10
17 14:25 Chojna (Żwirki i Wigury) Mętno Małe 6 17 7 (wysiadające)
18 14:30 Mętno Małe Mętno 1 8 (wysiadające) 6 (wysiadające)
19 14:40 Mętno Łaziszcze 3 9 (wysiadające) 2 (wysiadające)
20 14:45 Łaziszcze Chojna (Stacja PKP) 11 - -

e) Linia nr 5 - Kamienny Jaz - Strzeszewko - Grzybno - Strzelczyn - Rurka - Chojna

Lp Godzina Odjazdu Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. /Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:05 Kamienny Jaz Strzeszewko 9 - 8
2 7:20 Strzeszewko Grzybno 2 - 1
3 7:30 Grzybno Strzelczyn 3 - 27
4 7:35 Strzelczyn Rurka 3 - 6
5 7:40 Rurka Chojna (Stacja PKP) 4 - 3
6 7:50 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -

7 13:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - 22
8 13:55 Chojna (Stacja PKP) Kamienny Jaz 9 - 4
9 14:05 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 - 3
10 14:15 Strzelczyn Grzybno 3 - 14
11 14:20 Grzybno Strzeszewko 2 - 1
12 14:25 Strzeszewko Chojna (Stacja PKP) 12 - -

13 14:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - 23
14 14:55 Chojna (Stacja PKP) Kamienny Jaz 9 - 4
15 15:05 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 - 3
16 15:10 Strzelczyn Grzybno 3 - 13
17 15:15 Grzybno Rurka 8 - 3
18 15:25 Rurka Chojna (Stacja PKP) 4 - -


f) Linia nr 6 - Rurka - Strzelczyn - Kamienny Jaz - Grzybno

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:20 Rurka Kamienny Jaz 7 3 Trasa bez gimnazjalistów
2 7:35 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 15
3 7:45 Strzelczyn Grzybno (Szkoła) 3 19

4 12:35 Grzybno (Szkoła) Strzelczyn 3 9
5 12:40 Strzelczyn Kamienny Jaz 4 7
6 12:50 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 -
7 13:00 Strzelczyn Rurka 3 1
8 13:10 Rurka Grzybno (Szkoła) 6

9 14:20 Grzybno (Szkoła) Strzelczyn 3 10
10 14:30 Strzelczyn Kamienny Jaz 4 8
11 14:40 Kamienny Jaz Strzelczyn 4 -
12 14:45 Strzelczyn Rurka 3 2
13 14:50 Rurka Chojna (Stacja PKP) 4 -

g) Linia nr 7 - Ognica - Zatoń Dolna - Raduń - Krzymów - Stoki - Chojna

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 6:50 Ognica Zatoń Dolna 15 4 2
2 7:15 Zatoń Dolna Raduń 3 11 2
3 7:20 Raduń Krzymów (Szkoła) 9 1 -
4 7:30 Krzymów (Szkoła) Stoki 4 7 1
5 7:35 Stoki Krzymów (Szkoła) 4 - -
6 7:40 Krzymów (Szkoła) Chojna (Gimnazjum) 10 - -
7 7:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -

9 13:45 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
10 13:50 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 - -
11 14:00 Krzymów (Szkoła) Stoki 4 3 1
12 14:05 Stoki Krzymów (Szkoła) 4 - -
13 14:10 Krzymów (Szkoła) Zatoń Dolna 14 5 1
14 14:25 Zatoń Dolna Raduń 3 1 -
15 14:30 Raduń Ognica 15 3 1
16 14:40 Ognica Chojna (Stacja PKP) 19 - -
17 14:45 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
18 14:50 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 - -
19 15:00 Krzymów (Szkoła) Stoki 4 4 -
20 15:05 Stoki Krzymów (Szkoła) 4 - -
21 15:10 Krzymów (Szkoła) Zatoń Dolna 14 6 1
22 15:25 Zatoń Dolna Ognica 15 4 2
23 15:45 Ognica Chojna (Stacja PKP) 18 - -


h) Linia nr 8 - Krajnik Dolny - Krajnik Górny - Grabowo - Krzymów - Chojna

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. /Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:10 Krajnik Dolny Krajnik Górny 2 21 5
2 7:15 Krajnik Górny Grabowo 4 8 2
3 7:25 Grabowo Krzymów (Szkoła) 6 2 3
4 7:35 Krzymów (Szkoła) Chojna (Gimnazjum) 10 - 11
5 7:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -

6 13:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 -
7 13:30 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 - 6
8 13:45 Krzymów (Szkoła) Grabowo 6 1 1
9 13:55 Grabowo Krajnik Górny 4 4 1
10 14:00 Krajnik Górny Krajnik Dolny 2 10 2
11 14:05 Krajnik Dolny Chojna (Gimnazjum) 13 - -
12 14:20 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -

13 14:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
14 14:30 Chojna (Gimnazjum) Krzymów (Szkoła) 10 - 5
15 14:45 Krzymów (Szkoła) Grabowo 6 1 2
16 14:55 Grabowo Krajnik Górny 4 4 1
17 15:00 Krajnik Górny Krajnik Dolny 2 11 3
18 15:05 Krajnik Dolny Chojna (Stacja PKP) 13 - -

i) Linia nr 9 - Chojna - Kaliska - Wojewoda - Barnkowo - Bara - Chojna (Żwirki i Wigury)

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:05 Kaliska Wojewoda 6 1 1
2 7:15 Wojewoda Chojna (Gimnazjum) 5 - 2
3 7:25 Chojna (Gimnazjum) Bara 6 - -
4 7:35 Bara Chojna (Żwirki i Wigury) 5 9 -

5 13:35 Chojna (Żwirki i Wigury) Bara 6 4
6 13:45 Bara Chojna (Gimnazjum) 5 - -
7 13:55 Chojna (Gimnazjum) Wojewoda 4 - 1
8 14:05 Wojewoda Chojna (Żwirki i Wigury) 6

9 14:30 Chojna (Żwirki i Wigury) Bara 6 5
10 14:40 Bara Chojna (Gimnazjum) 5 - -
11 14:50 Chojna (Gimnazjum) Wojewoda 4 - 1
12 15:00 Wojewoda Kaliska 6 1 1
13 15:10 Kaliska Chojna (Stacja PKP) 6 - -


j) Linia nr 10 - Lisie Pole - Lisie Pole (Kolonia) - Graniczna - Nawodna - Garnowo - Chojna

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:00 Lisie Pola (Kolonia) Lisie Pole 2 - 3
2 7:10 Lisie Pole Graniczna 4 - 12
3 7:15 Graniczna Chojna (Gimnazjum) 5 - 7

4 7:20 Chojna (Gimnazjum) Bara 3 - -
5 7:25 Bara Nawodna 4 - 3
6 7:30 Nawodna Garnowo 1 - 22
7 7:35 Garnowo Nawodna 1 - 3
8 7:40 Nawodna Chojna (Gimnazjum) 7 - -
9 7:50 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -

10 13:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
11 13:30 Chojna (Gimnazjum) Bara 3 - 1
12 13:35 Bara Nawodna 4 - -
13 13:40 Nawodna Garnowo 1 - 1
14 13:45 Garnowo Nawodna 1 - 11
15 13:50 Nawodna Lisie Pole. 4 - 6
16 13:55 Lisie Pole Graniczna 6 - 3
17 14:05 Graniczna Chojna (Gimnazjum) 4 - -
18 14:05 Chojna (Gimnazjum) Chojna (Stacja PKP) 2 - -

19 14:25 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Gimnazjum) 2 - -
20 14:30 Chojna (Gimnazjum) Bara 3 - 2
21 14:35 Bara Nawodna 3 - -
22 14:40 Nawodna Garnowo 1 - 2
23 14:45 Garnowo Nawodna 1 - 11
24 14:50 Nawodna Lisie Pole 4 - 6
25 14:55 Lisie Pole Lisie Pole (Kolonia) 2 - 3
26 15:00 Lisie Pole (Kolonia) Lisie Pole 2 - -
27 15:05 Lisie Pole Graniczna 6 - 4
28 15:15 Graniczna Chojna (Stacja PKP) 5 - -

k) Linia nr 11 - Chojna - Barnkowo - Mieszka I - Willowa - Rogozińskiego - Mieszka I


Lp Godzina odjazdu Trasa / Odległość(km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:05 Chojna (Stacja PKP) Barnkowo (Kościół) 1 1 Trasa bez gimnazjalistów
2 7:15 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 1
3 7:17 Barnkowo (Sklep) Mieszka I 2 1
4 7:22 Mieszka I Chojna (Żwirki i Wigury) 2 21
5 7:30 Chojna (Żwirki i Wigury) Mieszka I 2 -
6 7:35 Mieszka I Willowa 2 27
7 7:40 Willowa Chojna (Żwirki i Wigury) 2 7
8 7:50 Chojna (Żwirki i Wigury) Chojna (Stacja PKP) 4 -
9 8:10 Chojna (Stacja PKP) Barnkowo (Kościół) 1 1
10 8:13 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 1
11 8:15 Barnkowo (Sklep) Słoneczna 2 1
12 8:19 Słoneczna Ogrodowa 2 2
13 8:23 Ogrodowa Mieszka I 1 1
14 8:26 Mieszka I Wojska Polskiego 1 3
15 8:28 Wojska Polskiego Rogozińskiego 1 1
16 8:30 Rogozińskiego Odrzańska (Rondo) 1 2
17 8:32 Odrzańska (Rondo) Willowa 1 1
18 8:35 Willowa Odrzańska 1 1
19 8:38 Odrzańska Chojna (Żwirki i Wigury) 2 1
20 8:40 Chojna (Żwirki i Wigury Chojna (Stacja PKP) 4 -
21 9:10 Chojna (Stacja PKP) Barnkowo (Kościół) 1 1
22 9:13 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 1
23 9:15 Barnkowo (Sklep) Słoneczna 2 1
24 9:19 Słoneczna Ogrodowa 2 2
25 9:22 Ogrodowa Mieszka I 1 1
26 9:26 Mieszka I Wojska Polskiego 1 3
27 9:28 Wojska Polskiego Rogozińskiego 1 1
28 9:30 Rogozińskiego Odrzańska (Rondo) 1 1
29 9:32 Odrzańska (Rondo) Willowa 1 1
30 9:34 Willowa Odrzańska 1 1
31 9:38 Odrzańska Chojna (Żwirki i Wigury ) 1 -
32 12:40 Chojna (Żwirki i Wigu Odrzańska 1 1
33 12:42 Odrzańska Mickiewicza 1 1
34 12:44 Mickiewicza Rogozińskiego 1 2
35 12:46 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 1
36 12:48 Wojska Polskiego Mieszka I 1 15
37 12:52 Mieszka I Chojna (Żwirki i Wigury) 2 -
38 13:35 Chojna (Żwirki i W.) Odrzańska 2 1
39 13:37 Odrzańska Mickiewicza 1 1
40 13:39 Mickiewicza Rogozińskiego 1 2
41 13:41 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 1
42 13:43 Wojska Polskiego Mieszka I 1 16
43 13:47 Mieszka I Chojna(Żwirki i Wigury) 2 -
44 14:30 Chojna (Żwirki i Wigury)Odrzańska 1 1
45 14:32 Odrzańska Willowa 1 1
46 14:34 Willowa Mickiewicza 1 1
47 14:36 Mickiewicza Rogozińskiego 1 1
48 14:38 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 1
49 14:40 Wojska Polskiego Mieszka I 1 10
50 14:44 Mieszka I Słoneczna 2 1
51 14:50 Słoneczna Ogrodowa 1 1
52 14:53 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 1
53 14:56 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 1
54 14:58 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 1
55 15:01 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Żwirki i Wigury) 4 -
56 15:20 Chojna (Żwirki i Wigury) Odrzańska 1 -
57 15:22 Odrzańska Willowa 1 1
58 15:24 Willowa Mickiewicza 1 1
59 15:26 Mickiewicza Rogozińskiego 1 1
60 15:28 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 1
61 15:30 Wojska Polskiego Mieszka I 1 3
62 15:34 Mieszka I Słoneczna 2 1
63 15:40 Słoneczna Ogrodowa 1 1
64 15:43 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 1
65 15:46 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 -
66 15:48 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 -
67 15:51 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Żwirki i Wigury) 4 -
68 16:10 Chojna (Żwirki i Wigury) Odrzańska 1 -
69 16:12 Odrzańska Willowa 1 1
70 16:14 Willowa Mickiewicza 1 1
71 16:16 Mickiewicza Rogozińskiego 1 1
72 16:18 Rogozińskiego Wojska Polskiego 1 1
73 16:20 Wojska Polskiego Mieszka I 1 2
74 16:24 Mieszka I Słoneczna 2 1
75 16:30 Słoneczna Ogrodowa 1 1
76 16:33 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 -
77 16:36 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 1
78 16:38 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 1


l) Linia nr 12 - Chojna (Stacja PKP) - Słoneczna - Ogrodowa - Wojska Polskiego - Rogozińskiego - Odrzańska - Willowa - Barnkowo - Chojna (Żwirki i Wigury)

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km) / Liczba Dzieci Szkoła podst. / Liczba Dzieci Gimnazjum
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:10 Chojna (Stacja PKP) Słoneczna 2 5 Trasa bez gimnazjalistów
2 7:15 Słoneczna Ogrodowa 1 15
3 7:20 Ogrodowa Chojna (Żwirki i Wigury) 3 5
4 7:27 Chojna (Żwirki i Wigury) Wojska Polskiego 3 4
5 7:35 Wojska Polskiego Rogozińskiego 1 16
6 7:38 Rogozińskiego Odrzańska 2 5
7 7:42 Odrzańska Chojna (Żwirki i Wigury) 2 1
8 12:40 Chojna (Żwirki i Wigury) Willowa 2 2
9 12:43 Willowa Słoneczna 3 15
10 12:48 Słoneczna Ogrodowa 1 5
11 12:50 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 2
12 12:53 Barnkowo (Kościół) Barnkowo (Sklep) 1 2
13 12:55 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 1
14 12:58 Chojna (Stacja PKP) Chojna (Żwirki i Wigury) 4 -
15 13:35 Chojna (Żwirki i Wigury) Willowa 2 2
16 13:38 Willowa Słoneczna 3 10
17 13:43 Słoneczna Ogrodowa 1 5
18 13:45 Ogrodowa Barnkowo (Kościół) 1 2
19 13:48 Barnkowo (Kościół) Barkowo (Sklep) 1 1
20 13:50 Barnkowo (Sklep) Chojna (Stacja PKP) 1 1

m) Linia nr 13 - Graniczna - Lisie Pole (Kolonia) - Lisie Pole Szkoła - Nawodna (Szkoła) - Chojna (stacja PKP)

Lp Godzina Odjazdu / Trasa / Odległość (km)/ Liczba Dzieci do Filii / Liczba Dzieci do SP Nawodna
Przystanek początkowy Przystanek końcowy
1 7:10 Graniczna Lisie Pole (Kolonia) 7 16 6
2 7:20 Lisie Pole (Kolonia) Lisie Pole (Szkoła) 2 17 8
3 7:30 Lisie Pole (Szkoła) Nawodna (Szkoła) 4 - 23
4 7:40 Nawodna (Szkoła) Chojna (stacja PKP) 7 - -

5 13:20 Chojna (stacja PKP) Nawodna (Szkoła) 7 - -
6 13:30 Nawodna (Szkoła) Lisie Pole (Szkoła) 4 - 10
7 13:40 Lisie Pole (Szkoła) Lisie Pole (Kolonia) 2 7 4
8 13:50 Lisie Pole (Kolonia) Graniczna 7 6 3
9 14:00 Graniczna Chojna (stacja PKP) 5 - -

10 14:15 Chojna (stacja PKP) Nawodna (Szkoła) 7 - -
11 14:25 Nawodna (Szkoła) Lisie Pole (Szkoła) 4 - 13
12 14:35 Lisie Pole (Szkoła) Lisie Pole (Kolonia) 2 9 4
13 14:45 Lisie Pole (Kolonia) Graniczna 7 9 3
14 14:55 Graniczna Chojna (Stacja PKP) 5 - -
2) Przykładowe rozkłady jazdy WERSJA B, obsługiwane przez bus 20-osobowy:
ROZKŁAD JAZDY MIKROBUSÓW OD DNIA 27.06.2016 DO DNIA 31.08.2016
(kursuje w dni wolne od nauki od poniedziałku do piątku; linia obsługiwana przez Bus 20-osobowy


OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
7.10-Chojna-7.20 Kamienny Jaz-7.25 Strzelczyn-7.30 Grzybno-7.35 Strzelczyn-7.40 Rurka-7.45 Chojna

7.45 Chojna-7.50 Krzymów (skrz.)-7.55 Krzymów-8.05 Chojna

12.00 Chojna-12.10 Kamienny Jaz-12.15 Strzelczyn-12.20 Grzybno-12.25 Strzelczyn-12.30 Rurka-12.35 Chojna

12.40 Chojna-12.45 Krzymów (skrz.)-12.50 Krzymów-13.00 Chojna

PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI
9.15 Chojna-9.20 Czartoryja-9.25 Brwice-9.30 Narost-9.35 Białęgi-9.40 Narost-9.45 Brwice-9.50 Czartoryja-9.55 Chojna

10.00 Chojna-10.10 Mętno Małe-10.12 Mętno-10.15 Łaziszcze-10.25 Chojna

14.00 Chojna-14.05 Czartoryja-14.10 Brwice-14.15 Narost-14.20 Białęgi-14.25 Narost-14.30 Brwice-14.35 Czartoryja-14.40 Chojna

14.45 Chojna-14.55 Mętno Małe-14.57 Mętno-15.00 Łaziszcze-15.10 Chojna

WE WTORKI I PIĄTKI
08.10 Chojna-08.20 Grabowo-08.25 Krajnik Dln.-08.30 Krajnik Grn.-08.35 Zatoń Dln.-08.45 Grabowo-08.55 Chojna

13.15 Chojna-13.25 Grabowo-13.30 Krajnik Dln.-13.35 Krajnik Grn..-13.40 Zatoń Dln.-13.50 Grabowo-14.00 Chojna


7.Godziny rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych w n/w szkołach oraz ilość dzieci i trasy przewozów, zostały określone w załączonych planowanych rozkładach jazdy na poszczególnych liniach.

8.Planowana liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2016/2017:

1) Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie - 177
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie - 151
3) Szkoła Podstawowa im. Przyrodników Polskich w Brwicach - 38
4) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie - 31
5) Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie - 48
6) Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej - 24
7) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, Filia w Godkowie - 26
8) Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Filia w Lisim Polu - 15

9.Dokładne godziny dojazdu autobusów, ustalone zostaną z dyrektorami szkół, po opracowaniu harmonogramu zajęć szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017.

10.Rozkład jazdy, w zależności od występujących potrzeb, może w ciągu roku szkolnego ulegać korektom.

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych osób na poszczególnych trasach.

12.Liczba dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 będzie wynosić ok. 190 dni i jest zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

13.Wszystkie linie komunikacji regularnej mają być utrzymane również poza okresem nauki szkolnej, a przewozy na tych liniach mają odbywać się według rozkładów jazdy, na okres dni wolnych od nauki szkolnej - rozkład jazdy wariant B.

14.Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. póz. 1137 ze zm.). Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd, zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc siedzących, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, zainstalowane oryginalnie przez producenta pojazdu lub zainstalowane w późniejszym terminie.

15.Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami lub busami, spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo wszystkie pojazdy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz p. poż., a data produkcji nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2000 r.
16.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania, na każdym etapie realizacji umowy, ważności licencji, zezwoleń oraz uprawnień osób realizujących usługę. Zamawiający będzie także kontrolował jakość świadczonej usługi, zwłaszcza w odniesieniu do terminowości, bezpieczeństwa przewozu dzieci oraz warunków (w tym komfortu) przewozu. Rażące uchybienia w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania umowy na realizację usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

17.Wykonawcy mogą składać swoje oferty na całość przewozów bez możliwości dzielenia na mniejsze zakresy. Przedstawiona cena ma obejmować całość zadania bez podziału na ceny biletów.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Ilość części: 6

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/08/2017

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca musi wykazać, że posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Potencjał techniczny:
Wykonawca musi wykazać, że posiada potencjał techniczny - wykaz pojazdów (autobusów, busów), dopuszczonych do przewozu osób o wymaganym standardzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, które pozostają w dyspozycji Wykonawcy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do wskazania roku produkcji pojazdu, przedłożenia dowodu aktualnego badania technicznego pojazdów oraz ubezpieczenia OC, NNW). Zamawiający dokona oceny niniejszego warunku udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczenie, odpowiadającymi do funkcji, jakie zostaną im powierzone (Załącznik Nr 5 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny niniejszego warunku udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia w/w warunku nastąpi na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
3. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik 6 do SIWZ).

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności:
a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
b) wejście w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych, wywołujących potrzebę zmiany umowy.
2) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 50

Nazwa kryterium 2:
Cena za 1 km obsługi dowozów w dni wolne od nauki - WERSJA B rozkładu jazdy

Znaczenie kryterium 2: 40

Nazwa kryterium 3:
Dostosowanie taboru do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo

Znaczenie kryterium 3: 10

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna pok. nr 3

Data składania wniosków, ofert: 27/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna pok. nr 12

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)

Podobne przetargi

157539 / 2013-08-07 - Administracja samorządowa

Gmina Mieszkowice - Mieszkowice (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewóz uczniów do szkół Gminy Mieszkowice w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 na podstawie biletów miesięcznych

278540 / 2010-09-06 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Maszewie - Maszewo (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Maszewo, Goleniów i Przybiernów do Placówek Oświatowych w Goleniowie i Przybiernowie w roku szkolnym 2010/2011

99744 / 2012-03-30 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Dobrzanach - Dobrzany (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2012r. do 30.06.2014r

193092 / 2009-06-16 - Administracja samorządowa

Gmina Goleniów - Goleniów (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewozy komunikacji miejskiej oraz organizacja przewozu pasażerów autobusami w sezonie letnim - Zielona Linia

407682 / 2014-12-12 - Administracja samorządowa

Gmina Nowogard - Nowogard (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.12.2014 r. - 30.11.2015 r.

207310 / 2014-06-18 - Administracja samorządowa

Gmina Dobrzany - Dobrzany (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewóz uczniów z terenu gminy Dobrzany do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2014r. do 30.06.2017r.

479982 / 2012-11-29 - Administracja samorządowa

Gmina Dobra - Dobra (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Dobra - zakup biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusów gminnych w 2013 roku

334669 / 2008-11-26 - Administracja samorządowa

Gmina Kołbaskowo - Kołbaskowo (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie gminy Kołbaskowo

207912 / 2015-08-13 - Administracja samorządowa

Gmina Szczecinek - Szczecinek (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowozy i odwozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Szczecinek i uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szczecinku w roku szkolnym 2015-2016 w formie zakupu biletów miesięcznych

281794 / 2015-10-22 - Administracja samorządowa

Gmina Nowogard - Nowogard (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.12.2015 r. do 30.11.2016 r.

363937 / 2010-12-17 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej komunikacji miejskiej na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenia usług wynikających z realizacji umowy do umów. nr TP/97/2009 i TP/98/2009

169658 / 2011-06-22 - Administracja samorządowa

Gmina Łobez - Łobez (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu gminnego na rok szkolny 2011/2012

108114 / 2012-04-05 - Administracja samorządowa

Gmina Suchań - Suchań (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w latach szkolnych 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015

60853 / 2016-05-31 - Administracja samorządowa

Gmina Goleniów - Goleniów (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Usługa przewozu osób na terenie Gminy Goleniów - Organizacja przewozu pasażerów autobusami w sezonie letnim - Zielona Linia- zamówienie uzupełniające

211130 / 2014-06-24 - Administracja samorządowa

Gmina Barlinek - Barlinek (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Barlinek, realizowany w oparciu o komunikację regularną - na podstawie biletów miesięcznych 2014-2017

60479 / 2012-03-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły - Świnoujście (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO OSÓB ORAZ PRZEWOZÓW MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, KRWI, MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH I INNYCH - II postępowanie.