Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94571 / 2016-06-20 - Podmiot prawa publicznego / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny (Warszawa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-05-25 pod pozycją 135512. Zobacz ogłoszenie 135512 / 2016-05-25 - Podmiot prawa publicznego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94571

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny

Ulica: ul. Chocimska 24

Numer domu: 24

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-791

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 5421268

Numer faxu: 022 5421268

Adres strony internetowej: pzh.gov.pl

Regon: 00028846100000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 135512

Data wydania biuletynu: 2016-05-25

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 135512

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji Projektu Zapobiegania zakażeniom HCV

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do NIZP-PZH artykułów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji Projektu Zapobieganie zakażeniom HCV zwanych dalej artykułami. Kody CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Tak

nazwa programu UE:
Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia

Kody CPV:
392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)

Nazwa wykonawcy: BLACK

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kopernika 10A

Miejscowość: Piaseczno

Kod pocztowy: 05-501

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 16/06/2016

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 3

Szacunkowa wartość zamówienia: 195754,47

Cena wybranej oferty: 229803,00

Cena minimalna: 189745,95

Cena maksymalna: 229803,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

310807 / 2011-11-28 - Administracja samorządowa

Gmina Miasta Radomia - Radom (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów edukacyjno - promocyjnych (długopisów)

171429 / 2013-08-28 - Inny: państwowa instytucja kultury

Narodowy Instytut Audiowizualny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Dostawa gadżetów promocyjnych dla NInA w ramach działań informacyjno-promocyjnych dla Projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie(nr sprawy: NInA_PN_POIiS_5_2013)

55879 / 2016-05-19 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych w związku z wdrażaniem projektów z II osi priorytetowej POIiŚ

250195 / 2009-12-21 - Administracja samorządowa

Województwo Mazowieckie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem informacji teleadresowych i reklamowych Województwa Mazowieckiego

343392 / 2014-10-16 - Administracja samorządowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Wykonanie i dostawę dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej materiałów szkoleniowych i promocyjnych wraz z dostawą do siedziby MCPS

173452 / 2011-06-27 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Wykonanie, oznaczenie i dostawa materiałów promujących Program Rozwój Polski Wschodniej

412428 / 2011-12-05 - Administracja samorządowa

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

54598 / 2013-02-08 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Zakup materiałów konferencyjnych (torby, naklejki, długopisy i plakaty) z logiem programu Razem bezpieczniej promujących program

355596 / 2014-10-27 - Inny: Jednostka budżetowa

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Projektu P1 - Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

298310 / 2012-08-13 - Administracja samorządowa

Gmina Grodzisk Mazowiecki - Grodzisk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w strefach przemysłowych w gminie Grodzisk Mazowiecki.

292145 / 2011-11-09 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Realizacja usług związanych z konferencją SET Plan 2011 i Seminarium »Alternatywy Energetyczne dla Polski« organizowanymi w ramach polskiej Prezydencji w dniach 28-29 listopada 2011 r. w Warszawie

203951 / 2012-09-24 - Administracja samorządowa

Gmina Karczew - Karczew (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
ZP.271.21.2012 Opracowanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew

249887 / 2014-12-02 - Administracja samorządowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Wykonanie i dostawa dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej materiałów szkoleniowych i promocyjnych wraz z dostawą do siedziby MCPS.

214033 / 2013-10-15 - Administracja samorządowa

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 392941000 (artykuły informacyjne i promocyjne)
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.