Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

122938 / 2016-05-16 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica (Morawica)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 92460. Zobacz ogłoszenie 92460 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 122938

Data publikacji: 2016-05-16

Nazwa: Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica

Ulica: ul. Spacerowa 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Morawica

Kod pocztowy: 26-026

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3114691

Adres strony internetowej: www.morawica.pl

Regon: 00055068600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 92460

Data wydania biuletynu: 2016-04-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 92460

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzów Lipie

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzów Lipie. Zakres robót obejmuje wykonanie:
- Kanalizacji sanitarnej
- Pompowni ścieków wraz z zasilaniem

Kody CPV:
452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno - Produkcyjne AGAMEX

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Sandomierska 105

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-324

ID województwa: 12

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Data udzielenie zamówienia: 12/05/2016

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 956045,91

Cena wybranej oferty: 146518,19

Cena minimalna: 146518,19

Cena maksymalna: 188348,29

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

396642 / 2013-10-01 - Inny: jednostka budżetowa gminy

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Włoszczowa (świętokrzyskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Zadanie 1 : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w ul. Kilińskiego we Włoszczowie( odcinek od ul. Wigury do ul. Wesołej ) w działkach o nr ewid. 5159/1, 3643/2, 3643/1 położonych w ul. Kilińskiego Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji w ul. Kilińskiego we Włoszczowie ( odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Wesołej ) w działkach o nr ewid. 5159/1, 3643/2, 3643/1 położonych w ul. Kilińskiego

110890 / 2014-04-02 - Inny: sp. z o.o

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - Włoszczowa (świętokrzyskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Kontrakt 2: Budowa sieci wodociągowej we Włoszczowie w ul. Kilińskiego, Słonecznej, 1 Maja wraz z nowym ujęciem wody realizowane w ramach Projektu pn.UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA

528050 / 2013-12-19 - Administracja samorządowa

Gmina Nowa Słupia - Nowa Słupia (świętokrzyskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska - etap I i Stara Słupia (Podchełmie) w Gminie Nowa Słupia

164472 / 2012-05-21 - Administracja samorządowa

Gmina Nagłowice - Nagłowice (świętokrzyskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą światłowodową w miejscowości Rakoszyn - etap I

262623 / 2008-10-13 - Administracja samorządowa

Gmina Fałków - Fałków (świętokrzyskie)
CPV: 452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie usługi rozprowadzenia wody do odbiorców indywidualnych poprzez wybudowanie przyłączy w miejscowościach Greszczyn, Zygmuntów, Stanisławów, Dobry Widok, Porąbka gmina Fałków