Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

119110 / 2016-05-12 - Administracja samorządowa / Miejski Zarząd Dróg (Toruń)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-03-18 pod pozycją 61326. Zobacz ogłoszenie 61326 / 2016-03-18 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 119110

Data publikacji: 2016-05-12

Nazwa: Miejski Zarząd Dróg

Ulica: ul. Grudziądzka 159

Numer domu: 159

Miejscowość: Toruń

Kod pocztowy: 87-100

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 056 6693100

Numer faxu: 056 6612109

Regon: 87028708300000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 61326

Data wydania biuletynu: 2016-03-18

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 61326

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Droga Starotoruńska w Toruniu

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Droga Starotoruńska w Toruniu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: SKANSKA S.A.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Gen. J. Zajączka 9

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 01-518

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 12/05/2016

Liczba ofert: 7

Liczba odrzuconych ofert: 3

Szacunkowa wartość zamówienia: 2742856,82

Cena wybranej oferty: 1719974,22

Cena minimalna: 1719974,22

Cena maksymalna: 2565780,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453161109 (Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452313008 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
451127105 (Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych)

Podobne przetargi

245033 / 2014-11-26 - Administracja samorządowa

Miasto i Gmina - Piotrków Kujawski (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Władysława Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim - zamówienie uzupełniające (dotyczy przebudowy ulicy Kujawskiej od km 0+000,00 do km 0+102,59).

191760 / 2012-06-06 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont nawierzchni dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, z podziałem na części: Część nr 1 - Rejon Bydgoszcz i Rejon Nakło, Część nr 2 - Rejon Toruń i Rejon Świecie, Część nr 3 - Rejon Inowrocław i Rejon Włocławek

160566 / 2015-06-30 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w m. Solec Kujawski ul. 23 Stycznia

123277 / 2010-05-14 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa chodnika przy ul. Kniaziewicza w Toruniu

407596 / 2009-11-26 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny w km 3+450 do 9+590 oraz drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno-Toruń w km 0+000 do 0+703 na łączną długość 6,843 km

121006 / 2009-04-24 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu - Lubicz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
ZD/341/7040/06/13/09 - 1. Wykonaniu urządzenia drogi gminnej gruntowej utwardzonej ul. Szmaragdowej w Lubiczu Dolnym na terenie Gminy Lubicz.

54065 / 2012-03-08 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa chodnika wzdłuż ulicy Dożynkowej w Toruniu

190552 / 2014-06-05 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie odwodnienia, przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie

171474 / 2014-05-21 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno odcinek Makówiec - Chlebowo w km 23+200 - 25+400 o długości 2,200 km

329214 / 2009-09-23 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Włocławek (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa chodników w pasach drogowych ulic oraz budowa ścieżek rowerowych

114654 / 2014-04-04 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont nawierzchni poprzez wykonanie remontu cząstkowego oraz powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Rozdroże odcinek Gruta - Słup od km 8+460 do km 13+000, dł. 4,540 km