Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

354208 / 2014-10-24 - Administracja samorządowa / Miejski Zarząd Dróg (Toruń)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2014-09-15 pod pozycją 305336. Zobacz ogłoszenie 305336 / 2014-09-15 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 354208

Data publikacji: 2014-10-24

Nazwa: Miejski Zarząd Dróg

Ulica: ul. Grudziądzka 159

Numer domu: 159

Miejscowość: Toruń

Kod pocztowy: 87-100

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 056 6693100

Numer faxu: 056 6612109

Regon: 87028708300000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 305336

Data wydania biuletynu: 2014-09-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2014

Pozycja ogłoszenia: 305336

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Wieżowej w Toruniu

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Wieżowej w Toruniu na odcinku od ul. Turystycznej do ul. Szczęśliwej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Techbud Toruń Sp. z o.o.

Adres pocztowy wykonawcy: Pigża, ul. Wojewódzka 3A

Miejscowość: Łubianka

Kod pocztowy: 87-152

ID województwa: 1

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Data udzielenie zamówienia: 24/10/2014

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 1673940,83

Cena wybranej oferty: 972729,65

Cena minimalna: 972729,65

Cena maksymalna: 1412026,88

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452324525 (Roboty odwadniające)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Podobne przetargi

253385 / 2010-09-16 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa trasy rowerowej w ciągu ul. Szosa Lubicka od ul. Kłodzkiej do Strugi Lubickiej w Toruniu

16953 / 2016-02-19 - Administracja samorządowa

Miasto i Gmina - Piotrków Kujawski (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Władysława Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim - III etap.

81711 / 2013-05-20 - Administracja samorządowa

Miasto i Gmina - Piotrków Kujawski (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ulic: Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kujawskim II etap ( dotyczy ul. Łąkowej ).

204430 / 2011-07-18 - Administracja samorządowa

Gmina Gąsawa - Gąsawa (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 117 w miejscowości Biskupin od km 0+000 do km 0+384 dł. 0,384 km

200672 / 2015-08-06 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku - Choceń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 2911C Brześć Kujawski - Humlin i drogi powiatowej nr 2942C Brześć Kujawski - ul. Targowa

284648 / 2011-09-12 - Administracja samorządowa

Powiat Chełmiński - Chełmno (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1602C STAROGRÓD - KIJEWO KRÓLEWSKIE

94860 / 2011-04-28 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Bądkowie - Bądkowo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej nr 160702 C Słupy Duże - Kryńsk od km 0+887,00 do km 1+290,00 w miejscowości Kujawka

44834 / 2014-02-07 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Połączenie nowowybudowanej ul. Dworcowej z ul. Wielki Rów w Toruniu

292063 / 2010-10-19 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa parkingu leśnego wzdłuż ul. Przysieckiej w Toruniu - Parking leśny Barbarka

171918 / 2014-05-21 - Administracja samorządowa

Gmina Boniewo - Boniewo (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bierzyn-Osiecz Wielki-Anielin-Sarnowo

209126 / 2008-09-03 - Administracja samorządowa

Gmina Bobrowniki - Bobrowniki (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stary Bógpomóż - Polichnowo na odcinku od km 0+000 do 1+720

304509 / 2011-11-22 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń - Golub-Dobrzyń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie robót uzupełniających dla inwestycji pn. Wykonanie robót budowlano-montażowych dla projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia

298681 / 2011-11-16 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie od km 38+586 do 38+886 Długość: 300 mb

364398 / 2009-10-19 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Rewitalizacja Miasta Torunia - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza