Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

127174 / 2016-05-19 - Administracja samorządowa / Zarząd Zieleni Miejskiej (Łódź)

Oprawę ceremonii pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Łodzi

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie oprawy słowno-muzycznej i liturgicznej ceremonii pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Łodzi

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 127174

Data publikacji: 2016-05-19

Nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej

Ulica: ul. Konstantynowska 8/10

Numer domu: 8/10

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 94-303

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 42 6327579 w. 272

Numer faxu: 42 632 92 90

Adres strony internetowej: www.zzm.lodz.pl

Regon: 10146567200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Oprawę ceremonii pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Łodzi

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie oprawy słowno-muzycznej i liturgicznej ceremonii pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Łodzi

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2016

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia: Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę obejmującą oprawę artystyczną ceremonii pogrzebowych o wartości minimum 50 000 zł brutto.
W przypadku usługi nadal wykonywanej, należy podać wartość usługi zrealizowanej do dnia składania ofert

Potencjał techniczny: Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań

Sytuacja ekonomiczna: Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy: zgodnie z projektem umowy

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2:
posiadanie zewnętrznego zestawu nagłaśniającego

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10

Data składania wniosków, ofert: 30/05/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:45

Miejsce składania:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% zamówienia podstawowego

Kody CPV:
923120001 (Usługi artystyczne)

Podobne przetargi

63212 / 2011-04-04 - Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Teatr Wielki w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Udział Królewskiego Baletu Flandrii w festiwalu XXI Łódzkie Spotkania Baletowe 2011; nr ref.: IP/WR/16/2011

45293 / 2015-03-31 - Inny: Samorządowa instytucja kultury

Teatr Wielki w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Zaprezentowanie podczas festiwalu XXIII Łódzkie Spotkania Baletowe spektaklu tanecznego Life in Progress wyprodukowanego przez Sadlers Wells Londyn

174327 / 2010-07-02 - Administracja samorządowa

Województwo Łódzkie - Łódź (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Organizacja występów artystycznych w trakcie VII Jarmarku Wojewódzkiego

223451 / 2010-08-18 - Administracja samorządowa

Zarząd Powiatu w Bełchatowie - Bełchatów (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Usługa artystyczna wraz z zapleczem technicznym Dożynek Powiatowych 2010

84149 / 2016-06-14 - Administracja samorządowa

Zarząd Zieleni Miejskiej - Łódź (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
0prawa ceremonii pogrzebowych na cmentarzach komunalnych w Łodzi

108336 / 2015-05-08 - Inny: Samorządowa instytucja kultury

Teatr Wielki w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Zaprezentowanie podczas festiwalu XXIII Łódzkie Spotkania Baletowe spektaklu tanecznego Life in Progress wyprodukowanego przez Sadlers Wells Londyn

228778 / 2012-06-29 - Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Wystawienie spektaklu teatralnego pt.: Zbójcy autorstwa Friedricha Schillera w reżyserii Jana Klaty w ramach II. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Klasyki Światowej

74040 / 2014-03-05 - Inny: samorządowa instytucja kultury

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach - Brzeziny (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Oprawa artystyczna i autorska oprawa techniczna koncertu Andrzeja Rosiewicza, Dawida Podsiadło, Anny Wyszkoni oraz zespołu Dżem wraz z należną opłatą praw autorskich

86505 / 2011-03-16 - Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Teatr Wielki w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Udział w festiwalu XXI Łódzkie Spotkania Baletowe zespołu baletowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. P.I.Czajkowskiego w Permie (Rosja), nr ref.: IP/WR/11/2011

161462 / 2009-05-22 - Inny: samorządowa instytucja kultury

Teatr Wielki w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Wystawienie w Teatrze Wielkim w Łodzi, w ramach międzynarodowego festiwalu baletowego XX Łódzkie Spotkania Baletowe 2009, przedstawienia baletowego: 27 52, Subject to change, Gods and dogs

271619 / 2010-10-01 - Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Teatr Wielki w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Udział pani Iriny Bertman w spektaklu DAMA PIKOWA Piotra Czajkowskiego w reżyserii Mariusza Trelińskiego w partii Lisy i udział w próbach do spektaklu

251552 / 2012-07-13 - Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Wystawienie spektaklu teatralnego pt.: Gwałt na Lukrecji autorstwa Williama Szekspira w reżyserii Elizabeth Freestone w ramach II. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Klasyki Światowej

424820 / 2012-10-30 - Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 923120001 (Usługi artystyczne)
Wystawienie spektaklu teatralnego pt.: Wujaszek Wania autorstwa Antona Czechowa w reżyserii Andriya Zholdaka w ramach II. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Klasyki Światowej