Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

99422 / 2016-04-21 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica (Morawica)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-03-25 pod pozycją 31485. Zobacz ogłoszenie 31485 / 2016-03-25 - Administracja samorządowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 99422

Data publikacji: 2016-04-21

Nazwa: Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica

Ulica: ul. Spacerowa 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Morawica

Kod pocztowy: 26-026

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3114691

Adres strony internetowej: www.morawica.pl

Regon: 00055068600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 31485

Data wydania biuletynu: 2016-03-25

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 31485

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego - etap I

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami
i wszelkimi zapewnieniami dla zadania:
Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego - etap I
Opracowanie obejmuje wykonanie projektów oświetlenia dla następujących zadań:
1. Bilcza, ul. Zacisze
Linia oświetleniowa kablowa - mb 240
Przestawienie słupa oświetleniowego - szt. 1
2. Bilcza, ul. Kalinowa i Jaśminowa
Linia oświetleniowa napowietrzna - mb 150
3. Bilcza, ul. Rolnicza
Linia oświetleniowa napowietrzna - mb 200
4. Bilcza, ul. Dolomitowa, Barytowa i Kalcytowa
Linia oświetleniowa kablowa - mb 680
5. Bilcza, ul. Granitowa i Kalcytowa
Linia oświetleniowa kablowa - mb 330
6. Bilcza, ul. Sezamkowa i Marmurowa
Linia oświetleniowa kablowa - mb 260
7. Piaseczna Górka, ul. Łąkowa, Spacerowa, Lawendowa, Krucza i Orzechowa
Linia oświetleniowa kablowa - mb 830
Linia oświetleniowa napowietrzna - mb 60
8. Bieleckie Młyny, ul. Brzozowa
Linia oświetleniowa kablowa - mb 150
Linia oświetleniowa napowietrzna - mb 130
9. Wola Morawicka, ul. Rzeczna i Dojazdowa
Linia oświetleniowa napowietrzna - mb 410
Podwieszenie przewodu na istn. linii - mb 150
Skrzynka ster. - pomiarowa - szt. 1
10. Zbrza
Linia oświetleniowa napowietrzna - mb 400
Zabudowa słupa w istn. linii - szt. 1
11. Drochów Dolny, ul. Daleka
Linia oświetleniowa kablowa - mb 180
Podwieszenie przewodu na istn. linii - mb 65
12. Dębska Wola
Linia oświetleniowa kablowa - mb 190
Szczegółowy zakres robót określają załączniki nr 1/1do 1/12 do SIWZ warunki techniczne do projektowania i poglądowe mapy sytuacyjne.
712. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie w szczególności:
1) Projektów budowlanych i wykonawczych obejmujących również opracowanie map do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji na w.w zadania (1-12), wykaz stron postępowania z podaniem adresów zamieszkania, uzyskanie zgód właścicieli działek
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do
1) uzyskania w imieniu Zamawiającego od zarządcy dróg, akceptacji trasy inwestycji,
2) dokonania w imieniu Zamawiającego uzgodnień, opinii i pozwoleń wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych,
3) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o ile zachodzi taka konieczność,
4) przygotowania inwentaryzacji zieleni kolidującej z trasą inwestycji,
5) uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, zezwoleń i zgód właścicieli działek prywatnych oraz uzgodnienie dokumentacji w ZUDP Starostwa Powiatowego i PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko Kamienna Rejon Energetyczny Kielce.
Koszt uzyskania wszelkich opinii, zezwoleń i uzgodnień, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
6) przygotowania kompletnych wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie
7) innych prac niezbędnych do kompleksowego wykonania całości zadania.

Kody CPV:
713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: EL-DJ Projekty Energetyczne Jan Ryniewicz

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Jana Jeziorańskiego 117/19

Miejscowość: Kielce

Kod pocztowy: 25-432

ID województwa: 12

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Data udzielenie zamówienia: 21/04/2016

Liczba ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 60975,61

Cena wybranej oferty: 54489,00

Cena minimalna: 54489,00

Cena maksymalna: 92619,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

69880 / 2015-03-30 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta i Gminy - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: * Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój* dofinansowanej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji - *SOWA* z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

180999 / 2013-09-09 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta i Gminy - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadania pn: *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój*

8497 / 2014-01-14 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta i Gminy - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadanie pn. *Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój*

90381 / 2013-05-27 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta i Gminy - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadania pn: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Bohaterów Warszawy i Partyzantów w Busku-Zdroju

248900 / 2014-07-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Opracowanie projektu wykonawczego Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego do celów p.poż. w budynku S Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

135444 / 2015-06-08 - Administracja samorządowa

Gmina Łagów - Łagów (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów

391478 / 2013-09-26 - Administracja samorządowa

Gmina Łagów - Łagów (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagów

258597 / 2013-12-02 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta i Gminy - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadanie pn. *Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Busko-Zdrój*

66229 / 2014-03-28 - Administracja samorządowa

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne.

332954 / 2013-08-19 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta i Gminy - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadania pn: *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój*.

106860 / 2015-05-07 - Administracja samorządowa

Gmina Łagów - Łagów (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów

422354 / 2013-10-17 - Administracja samorządowa

Gmina Łagów - Łagów (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów

53591 / 2013-04-10 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta i Gminy - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadania pn: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Bohaterów Warszawy i Partyzantów w Busku-Zdroju.

158602 / 2014-05-12 - Administracja samorządowa

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Ostrowiec Świętokrzyski (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne.

51447 / 2015-04-14 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta i Gminy - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: * Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój* dofinansowanej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji - *SOWA* z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

476318 / 2013-11-21 - Administracja samorządowa

Gmina Łagów - Łagów (świętokrzyskie)
CPV: 713231009 (Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną)
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów